Anketa
Bio sepat: Bioterapija(bioenergija), Akupresura, Refleksna masaža

 
 domov
 članki o mojem delu 
znanstveno  delo
 rezultati in  anketa
 zanimivo  branje

Bioterapevt Šepat Stjepan   tel 041 726 084  email: stjepan.sepat@zg.htnet.hr

Modra misel  

ANKETA IN REZULTATI

V anketi je obdelanih 74 bolnikov. Podeljeno je bilo sicer veliko več anketnih listkov, ampak na žalost mi vseh niso vrnili. Zato tudi sedaj prosim vse, da mi v treh tednih po končani terapiji vrnejo anketne listke. S to anketo ne samo, da ugotavljam odstotek uspešnosti, ampak tudi gradim svoje izkušnje, s katerimi v nadaljnem delu lahko bolj kvalitetno pomagam bolnikom.

V anketi sem zajel dve vrsti bolnikov, in sicer tiste, ki so med terapijo pili informirano vodo in tiste, ki je niso. Rezultati pa so sledeči:

. Pacienti z informirano vodo


. Pacietnti brez infomirane vode


. Vsi anketirani pacienti (z in brez vode)Št. bolnikov 74
Popolnoma dobro 18
Boljše 51
Nespremenjeno 4
Slabše 1


Anketa

1. Ime in priimek 1. Naslov bivališča: ____________
2. Telefon: _________________

2. Spol: 1. ženski (ustrezno obkroži)
2. moški

3. Letnica rojstva: _____________

4. Kratek opis težav: ______________

5. Ali je diagnozo postavil:
1. zdravnik splošne prakse (ustrezno obkroži)
2. zdravnik specialist
3. še ni postavljena

6. Diagnoza obolenja: ______________

7. Letnica ugotovitve diagnoze: ______________

8. Ali vas zdravi: 1. zdravnik specialist (ustrezno obkroži)
2. drugi

9. Opis načina zdravljenja (tablete, obsevanje, drugo ...): ______________________________________________________

10. Datum prvega tretmaja pri g. Šepatu: ______________

11. Kakšno je bilo počutje po (vpišite ustrezno za vsak tretma: boljše, slabše ali nespremenjeno):
1. prvem tretmaju ___________
2. drugem tretmaju _____________
3. tretjem tretmaju _____________
4. četrtem tretmaju _____________
5. petem tretmaju _______________
6. šestem tretmaju ______________
7. sedmem tretmaju _______________
8. osmem tretmaju ______________
9. devetem tretmaju ______________
10. desetem in več ___________

12. Stanje vašega počutja po zaključeni terapiji (ustrezno obkroži):
1. popolnoma dobro
2. boljše
3. nespremenjeno
4. slabše

13. Ali pijete informacijsko oplemeniteno vodo (ustrezno obkrožite)?
1. da
2. ne

14. Ali je lečeči zdravnik ugotovil kakšne spremembe vašega obolenja?
1. da ___________ a) izboljšanje
b) poslabšanje (prilagam fotokopijo izvida)
2. ne


Kraj in datum: ______________

Podpis: _____________


Podatki bodo uporabljeni samo za statistično obdelavo.

AKUPRESURA Šepat Stjepan, Pot na Dobravo 51, Sevnica


Osnovono človekovo stanje je zdravje.

Bioterapevt Šepat Stjepan   tel 041 726 084   email: stjepan.sepat@zg.htnet.hr