Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Politicno-Neukrepanje-Narava-Propada-Evr
Evropska narava propada zaradi političnega neukrepanja

četrtek, 8. oktober 2015 @ 22:30 CEST

Uporabnik: Sonce

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 kaže, da v EU nismo zaustavili negativnega trenda upadanja biotske raznovrstnosti
Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, ki ga je danes objavila Evropska komisija, kaže, da v zadnjih letih ni bil dosežen bistven napredek za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in obnovitev ekosistemov. Neustrezno izvrševanje obstoječe zakonodaje in povečani pritiski s strani kmetijstva sta označena kot glavna vzroka za izgubo narave (1).

Strategija EU, ki je bila s strani držav članic EU potrjena v letu 2011, vključuje šest glavnih ciljev, ki morajo biti izpolnjeni, v kolikor želimo zaustaviti propadanje evropskih živalskih in rastlinskih vrst, ki so bistvenega pomena za zagotovitev našega preživetja in trajnostni razvoj naše celine. Po štirih letih lahko ugotovimo, da je na področju vseh ciljev, razen enega, napredek nezadosten. Pri nekaterih ciljih, kot na področju kmetijstva in gozdarstva, ni videti sploh nikakršnega napredka. Politično ukrepanje glede teh vprašanj je zelo pomanjkljivo. Nedavno se je morala vlada Velike Britanije zagovarjati na sodišču saj so jo WWF in druge nevladne organizacije (2) tožile zaradi njene nezmožnosti rešitve problema razpršenega onesnaževanja v kmetijstvu, ki ogroža obnovo naravnih habitatov.

Zahvaljujoč direktivama o pticah in habitatih se je po vsej Evropi stanje ohranjenosti številnih habitatov in vrst izboljšalo. Bili smo priča okrevanju ogroženih vrst, kot so rjavi medved, volk, bober in vidra. Ugodnosti za naravo, ljudi in gospodarstvo, ki izhajajo iz tega procesa so se močno povečale (3). To kaže, da je obstoječi pravni okvir učinkovit in da le potrebuje dobro in strogo izvajanje.

»Pred nekaj dnevi smo v New Yorku slišali podpredsednika EK Timmermansa slišali govoriti o tem, da moramo cilje trajnostnega razvoja spremeniti v močne politične ukrepe. Že od Earth Summit-a leta 1992 je ohranjanje biotske raznovrstnosti del agende za trajnostni razvoj. Na današnji vmesni pregled strategije je treba gledati kot na priložnost, da se v Evropi in po svetu poživi napore za ohranjanje biotske raznovrstnosti,« je povedala Genevieve Pons- Deladriere, direktorica Evropskega urada za politiko WWF-a.

»Komisija mora uporabiti svojo moč, da prisili države članice v izvajanje in izvrševanje direktiv o pticah in habitatih ter da popravijo tudi politike na področju energetske in prometne infrastrukture ter na področju kmetijstva. Intenzivno kmetijstvo, kot eden poglavitnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti, je potrebno obravnavati izjemno resno: proizvodnja hrane je odvisna od narave in mora prispevati k njenemu ohranjanju ne pa k njenemu izginotju,« je povedala Martina Mlinarič, višja uradnica za biotsko raznovrstnost in vode v Evropskem uradu za politiko WWF-a.

Beležke:

(1) Stanje narave v EU:

 • Le 23% rastlinskih in živalskih vrst, zaščitenih v skladu z direktivo o habitatih, je v ugodnem stanju ohranjenosti, medtem ko je v neugodnem stanju kar 60 % vrst.

 • Za kopenske ekosisteme sta »kmetijstvo« (zlasti pesticidi in gnojila) in »s strani človeka inducirano modificiranje naravnih pogojev« (npr. spremembe v pretoku in fizične spremembe vodnih teles ali črpanje podzemnih vod) najbolj pereča problema pri vseh treh skupinah (ptice, druge vrste in habitati). Ta ocena je v skladu z oceno, izvedene na podlagi okvirne direktive o vodah, kjer sta kmetijstvo in hidromorfologija prepoznana kot glavna vzroka pritiskov na vodna telesa. http://eur-lex.europa.eu/EN/PDF

 • (2) WWF UK sporočilo za javnost, 27. avgusta, 2015: »Britanska vlada se sooča s tožbo po tem, ko ni uspela zaščititi najdragocenejših rek«: http://www.wwf.eu/?251492/UK-government-faces-legal-challenge-after

  (3) Factsheet Evropska komisija: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Economic%2

  Naj narava živi
  WWF je trenutno izvaja mednarodno kampanjo »Naj narava živi«, katere cilj je rešiti EU direktive o naravi. Evropska komisija trenutno ocenjuje potrebo po reviziji direktiv. E-akcija je na voljo tukaj: http://adria.panda.org/sl/kampanje/naj_narava_zivi/

  Kampanja je del skupne akcije »Alarm za naravo« (povezava #NatureAlert), ki jo izvaja koalicija nevladnih organizacij iz vse Evrope (BirdLife, Evropski okoljski urad, Friends of the Earth Europe). Zahvaljujoč kampanji se je več kot 500.000 ljudi pridružilo našemu pozivu za sodelovanje v javnem posvetovanju EU in povedali Komisiji EU, da mora zaščititi EU direktive o varovanju narave. To je največji odziv na javno posvetovanje v zgodovini Evropske unije.

  O WWF:
  WWF je ena največjih in najbolj spoštovanih neodvisnih organizacij za varstvo narave, ki s skoraj petimi milijoni privržencev in globalnim omrežjem deluje v več kot sto državah. Poslanstvo WWF je ustaviti degradacijo Zemljinega naravnega okolja in graditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v sožitju z naravo skozi ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem trajnostne uporabe obnovljivih naravnih virov in spodbujanjem zmanjševanja onesnaževanja ter potratne porabe. Za več informacij od delu WWF v regiji obiščite: http://adria.panda.org/sl/.

  2 komentarjev.


  Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
  www.pozitivke.net
  http://www.pozitivke.net/article.php/Politicno-Neukrepanje-Narava-Propada-Evr  Domov
  Powered By GeekLog