Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Slovenija-Civilnodruzbene-Organizacije
Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

torek, 16. januar 2018 @ 14:29 CET

Uporabnik: Sonce

Za družbo blaginje v trdni mreži življenja - Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

Na začetku leta 2018, ki v luči bližajočih se parlamentarnih in lokalnih volitev prinaša številne priložnosti za politično razpravo, so civilnodružbene organizacije, ki so aktivne na področju oblikovanja politik, objavile Manifest za razvoj Slovenije.

Z njim želijo v družbi spodbuditi proces oblikovanja nove razvojne miselnosti in preseči vsiljeno enoumje razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma. Manifest je naslovljen na politične in gospodarske akterje, socialne partnerje, civilnodružbene organizacije, izobraževalce, medije in vse druge družbene deležnike, ki lahko k temu pripomorejo.

Kakšno je dobro življenje - in dobra družba - v 21. stoletju?
Za družbo blaginje v trdni mreži življenja - to temeljno vodilo Manifesta povzema njegovo etično držo in razumevanje vrednot, ki so podlaga v njem predlaganih rešitev: spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti.

Kaj se lahko naučimo iz preteklosti in kakšne možnosti vidimo danes?
Po pol stoletja v stalno rast proizvodnje in potrošnje usmerjenega razvoja smo na robu družbenega, ekološkega, gospodarskega in političnega zloma, ki ga lahko povzročijo prepletene krize zaradi spreminjanja podnebja, nasilnih konfliktov, prisilnih migracij, vse večje neenakosti, naraščajoče ksenofobije in finančne nestabilnosti ter manka politične odgovornosti.

Avtorji Manifesta ob prepričanju, da imamo za njegovo preprečitev kot družba na voljo tehnologije, znanje in finančna sredstva, izpostavljajo ključna področja, o katerih bi se kot družba morali pogovarjati, jih ponovno poudariti oziroma v zvezi z njimi doseči spremembo miselnosti. Pri tem zastavljajo vprašanja, kot so: Kako živeti, da bomo zanamcem lahko pogledali v oči? Kaj nam o državi povedo najbolj ranljivi deli naše družbe? Kaj bi se moralo zgoditi, da nam ne bi bilo težko plačevati davkov? Rast gospodarstva - zakaj, za koga in za kakšno ceno? In koliko je dovolj?

V drugem delu dokumenta pa so nanizane specifične rešitve, ki prikazujejo možne konkretne odgovore na družbene izzive, poleg tega pa ilustrirajo družbeno vrenje ter akcijo na terenu in kažejo, da so alternativne rešitve ne samo potrebne, ampak tudi možne in že delujoče.

Manifest stoji na ramenih pobude za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo, ki že od leta 2007 pripravlja alternativne razvojne scenarije z vizijo, da bi Slovenija postala država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Medtem ko je Plan B namenjal največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, so v Manifestu enakovredno zastopane tudi socialne in gospodarske teme.  

Manifest stoji tudi ob boku v decembru 2017 objavljene vladne Strategije razvoja Slovenije do 2030, ki po mnenju nevladnih organizacij kot družbeni cilj prekomerno izpostavlja stremljenje k stalni gospodarski rasti, vse družbene podsisteme pa postavlja v vlogo njenega podpiranja in kot taka ne vodi v družbo blaginje za vse, okoljske vzdržnosti in socialne kohezije.

In nenazadnje predstavlja Manifest z vzajemno vsebinsko krepitvijo nevladnega sektorja skupno prizadevanje za širjenje prostora civilne družbe. Ker močna civilna družba pomeni več demokracije, več solidarnosti, več participacije, več pravičnosti, več moči za šibkejše, več nadzora nad oblastjo in izvajanjem politik, več sodelovanja ter več okoljske in družbene odgovornosti.

Manifest je objavljen na spletnem mestu http://bit.ly/ManifestCD.   

Pri pripravi besedil za Manifest so sodelovale naslednje organizacije in posamezniki:

dr. Alenka Gril
Brez izgovora Slovenija
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Društvo Asociacija
Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje
Društvo Mariborska kolesarska mreža
Društvo OVCA – Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije
Ekvilib Inštitut
EnaBanda – Društvo za kulturne in raziskovalne dejavnosti
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Greenpeace v Sloveniji
Iniciativa mestni zbor – samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora
IPoP – Inštitut za politike prostora
Inštitut za trajnostni razvoj
dr. Luka Omladič
dr. Mato Gostiša
dr. Nevenka Bogataj
Podjetna skupnost KNOF Posavje
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Sindikat Mladi plus
Sindikat prekarcev
Sloga platforma
dr. Srečo Dragoš
Študentska Iskra
Študijski center za industrijsko demokracijo
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
dr. Vesna Leskošek
Zadruga Zadrugator, za zagotavljanje ugodnih in kakovostnih bivanjskih pogojev
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Slovenija-Civilnodruzbene-OrganizacijeDomov
Powered By GeekLog