Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20201213122502453
Fosilna goriva morajo biti izključena iz vseh skladov EU

torek, 15. december 2020 @ 12:25 CET

Uporabnik: Sonce

Stop novim subvencijam fosilnih goriv iz EU proračuna
Evropska komisija, Parlament in Svet so odločali o treh skladih, ki skupaj obsegajo več kot 250 milijard evrov: Evropskem skladu za regionalni razvoj, Kohezijskem skladu in Skladu za pravičen prehod. Po pričakovanjih bodo zakonodajalci sprejeli kravjo kupčijo, ki bo omogočala financiranje zemeljskega plina. S tem pa bo EU prekršila eno izmed pomembnih načel evropskega zelenega dogovora, ki na prvo mesto postavlja varovanje okolja.

Julija so se voditelji držav in vlad EU v okviru Sveta EU dogovorili, da bodo sprejem celotnega proračuna EU in sredstev za oživitev gospodarstva vezali na podnebne zaveze EU in evropski zeleni dogovor. Tako imenovano načelo »brez povzročanja znatne škode« naj bi zagotovilo varovanje okolja in izvajanje proračuna EU v skladu s cilji podnebne nevtralnosti.

Glede na zadnji razvoj dogodkov okoljske nevladne organizacije pa pričakujemo, da bodo ministri EU in pogajalci Evropskega parlamenta zelo verjetno prelomili svoje obljube ter ravnali v nasprotju z okoljskimi zavezami. 

Obstaja tveganje, da bo velik del sredstev namenjen za projekte zemeljskega plina
Sporazum, ki ga bodo sprejeli med končnim »tristranskim srečanjem«, naj bi omogočal financiranje fosilnih goriv iz (precej večjega) Sklada za regionalni razvoj, v zameno pa fosilna goriva ne bi bila financirana iz Sklada za pravični prehod. To bi bil velik korak nazaj, saj financiranje regionalnega razvoja ne bi bilo več zavezano načelu »brez povzročanja znatne škode«, kar pomeni, da bi lahko iz 240-milijardnega programa za regije še naprej financirali staro, ogljično intenzivno infrastrukturo.

Pred tem je Evropska komisija predlagala, da financiranje fosilnih goriv ne bi bilo mogoče iz nobenega izmed obeh skladov, zdaj pa se od tega potihoma oddaljujemo.

Taj Zavodnik iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, izpostavlja: ''Financiranciranje zemeljskega plina je v nasprotju s konceptom pravičnega prehoda v brezogljično družbo. Ta namreč pospešuje podnebne spremembe in je lahko zaradi visokih emisij metana celo slabši kot premog. Sredstva EU za regionalni razvoj so namenjena naložbam v to, da preoblikujemo gospodarstva v smeri trajnostne prihodnosti, ne pa zato, da jih za desetletja obsodimo na zastarele tehnologije in odvisnost od fosilnih goriv.''

Razširjeno argumentacijo (s priporočili), zakaj mora biti financiranje fosilnih goriv v vseh pogledih izključeno iz vseh EU skladov, si lahko preberete v strnjenem pregledu Skladi EU morajo spodbujati opuščanje fosilnih goriv.

Izpostavljamo nekaj zaključkov:

Grožnje in priložnosti za EU

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20201213122502453Domov
Powered By GeekLog