Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20070405005413882
Socialna platforma: Odziv na Zeleni list o delovni zakonodaji

četrtek, 5. april 2007 @ 00:54 CEST

Uporabnik: Sonce

Glavna sporočila Združenja evropskih nevladnih organizacij s področja sociale (The Platform of European Social NGO's) so: težišče debate ne sme biti le na vedno večji fleksibilnosti, temveč na takšnih oblikah fleksibilnosti, ki bodo prinašale prednosti celotni skupnosti;  cilj reform naj bo izboljševanje pravic tistim z nestalnimi zaposlitvami, in ne zmanjševanje pravic za tiste z rednimi zaposlitvami;  delovna zakonodaja mora promovirati redna delovna razmerja ter omejiti raznovrstnost atipičnih zaposlitvenih statusov; za boj proti naraščajoči revščini mora delovna zakonodaja zagotavljati pravico do minimalne plače.

Predvidljiv delovni čas za ženske in moške zagotavlja lažje usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem; za preseganje spolne diskriminacije na področju dela niso dovolj le predpisi o enakem plačilu in enakih možnostih, temveč je potrebna tudi kvalitetno, dosegljivo ter cenovno dostopno varstvo odvisnih oseb; aktivne politike zaposlovanja morajo spoštovati človekove pravice in zagotaljati primeren zaslužek, socialno varnost in dostopnost do storitev; fleksibilen in prilagojen delovni čas je lahko bistven pri ustvarjanju možnosti za vrnitev na trg dela; vse zgoraj našteto je brez učinka, če država ne zagotavlja nadzora nad uveljavljanjem in izvrševanjem delovne zakonodaje.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20070405005413882Domov
Powered By GeekLog