Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Zakonodaja-Gozd-Slovenija-Posvet

Brez gozda Slovenije, kot jo poznamo, ni četrtek, 15. januar 2015 @ 22:15 CET Uporabnik: Sonce Gozd s svojimi ekološkimi, socialnimi in proizvodnimi funkcijami določa Slovenijo, zato zahteva transparenten in vključujoč proces novelacije gozdne zakonodaje Skorajšnja prenova gozdne zakonodaje mora biti transparentna in vključujoča, za pogovor o upravljanju z gozdovi pa potrebujemo širok prostor. To sporočata izjemno velik odziv na današnji posvet Gozd – naše skupno dobro v Državnem svetu in plodna razprava po njem. Posvet je pripravil Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Trenutni zakon o gozdovih opredeljuje 17 družbeno pomembnih ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda. Nova zakonodaja mora predpisati upravljanje z gozdom na način, ki bo slovenski družbi in sobitjem, s katerimi si delimo življenjski prostor, pa tudi prihodnjim generacijam, trajno zagotovil celovit nabor gozdnih ekosistemskih storitev. V Koaliciji za gozd, neformalni zvezi civilnodružbenih in strokovnih organizacij, smo prepričani, da takšna zakonodaja lahko nastane samo v transparentnem in vključujočem procesu ter z ozaveščenimi in aktivnimi deležniki,« je na posvetu dejala Renata Karba iz koalicije, ki jo koordinira Umanotera. Namen posveta je bil izboljšati zavedanje o celovitem pomenu gozda za družbo. Z nastopi strokovnjakov in obsežno razpravo po njih je načel tudi številna vprašanja, ki se porajajo ob skorajšnji novelaciji slovenske zakonodaje o gozdovih in gozdarstvu: bomo lahko tudi v prihodnje hodili v (državne in zasebne) gozdove in nabirali sadeže, koliko lesa bomo posekali, bi morali zaščititi še več gozdov, kdo naj načrtuje gospodarjenja z gozdovi, kakšne pravice naj imajo lastniki gozdov v svojem gozdu ipd. »Z vidika razvoja je gozd neizkoriščena priložnost Slovenije. Brez gozda Slovenije, kot jo poznamo, ni. Vsak sistem, ki ne zna izkoristiti ključnega potenciala, tvega, da ga ta neizkoriščeni potencial uniči,« je opozoril Andrej Drapal iz podjetja Consensus, ki je na posvetu pojasnil, zakaj je znamka I Feel Slovenia zelena in kakšna je vloga gozda v slovenskem nacionalnem značaju. Poleg Drapala so strokovne poglede na pomen in funkcije gozda predstavili še dr. Jernej Letnar Černič s Fakultete za državne in evropske študije (Skupno dobro, lastninske pravice, javni interes – kaj pomenijo in kako so povezani), Jošt Jakša z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Proces participacije deležnikov pri sprejemanju Zakona o gozdovih), dr. Janez Pirnat z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani (Gospodarski, ekološki in družbeni pomeni gozdov in kako jih zagotavljati) ter Anže Japelj z Gozdarskega inštituta Slovenije (Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev gozda in njegova vloga pri oblikovanju politik rabe gozdnih virov). Državni svetnik Cvetko Zupančič je govoril o zagotavljanju družbeno-koristnih storitev gozda s stališča kmetov – lastnikov gozda. V razpravi so v povezavi z gozdom obdelali pravice, obveznosti in omejitve lastnikov gozdov, nerešeno lastnino, zasebne in javne interese, problematiko neaktivnih lastnikov gozdov, gorsko kolesarjenje, zelena delovna mesta, priložnosti za razvoj podeželja, podnebne spremembe, čebelarstvo, škodljive subvencije v gozdarstvu itd. Sodelovali so predstavniki Sindikata kmetov, Zveze lastnikov gozdov, Oddelka za gozdarstvo z Biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove, Državnega zbora, razvojnih agencij, Sklada kmetijskih zemljišč, Čebelarske zveze ter okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij. Predstavitve govorcev bodo na voljo na spletni strani Umanotere. Posnetek dogodka bo na voljo na spletni strani Državnega sveta. Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog