Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Statistika-Ozavescenje-Javnosti-Prebival
Potrebno je težiti k medgeneracijski pravičnosti

ponedeljek, 4. april 2011 @ 22:30 CEST

Uporabnik: Sonce

Pozdravljeni!

Mladinski svet Slovenije je v letošnjem letu začel še temeljiteje izvajati aktivnosti ozaveščanja javnosti o vsem 'mladinskem'. Iz tematike zaposlovanja prehajamo na področje medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja, obe tematiki pa sta vsekakor bolj povezani, kot se zdi na prvi pogled.

Že novembra 2001 se je ob nastanku Bele knjige Evropske komisije [Nova spodbuda za evropsko mladino] demografske trende izpostavljalo kot izziv številka ena prejšnjega desetletja. »Številčno neravnotežje med mladimi in starimi bo spremenilo kakovost odnosov med generacijami.

Finančni pritisk na sisteme socialnega varstva bo le ena od posledic tega izziva. Ne samo, da bomo morali najti nove mehanizme solidarnosti med mladimi in njihovimi starši ali celo njihovimi starimi stariši, ampak bo treba tudi premostiti prepad med generacijami v družbah, ki se korenito spreminjajo, tako da bodo vsi zadovoljni.« (Evropska komisija, 2001, 16)

Kakšno je stanje demografskih izzivov v Sloveniji danes
V obdobju 2010-2020 bo število mladih (15-29) v Sloveniji upadlo za dobrih 20 %. V letu 2010 nas je bilo 387.493 ali 18,49 % slovenske populacije v letu 2010.

Glede na podatke pridobljene v okviru raziskave Mladina 2010 »velika večina mladih v Sloveniji vidi staranje prebivalstva kot resen problem, odnose med mladimi in starejšimi ocenjuje kot napete in v tej zvezi ne pričakuje sprememb na bolje«. (Mladina 2010, 54)

Če pa želimo spremembe na bolje ...
Na Mladinskem svetu Slovenije trdimo, da je potrebno težiti k medgeneracijski pravičnosti. Na vsako problematiko je potrebno gledati z vidika čim večje enakosti med generacijami in paziti, da določenih generacij v primerjavi z drugimi ne priviligiramo ali diskriminiramo. Mladi predvsem pričakujemo, da bodo starejše generacije in politični odločevalci do nas ravnali odgovorno z dolgoročno vizijo razvoja in ob tem opustili prelaganje odgovornosti na naslednje generacije.

Kljub mešanim občutkom v povezavi z medgeneracijsko solidarnostjo, smo nenehno priča projektom in dobrim praksam sodelovanja generacij, žal pa se hkrati soočamo z odsotnostjo sistemske ureditve področja.

Korak v to smer je po mnenju MSS zagotovo predlagana pokojninska reforma, ki je zlasti zaradi demografskih sprememb v sistemu zagotavljanja socialne varnosti pozitiven in nujen ukrep za pravičnejšo porazdelitev bremen med generacijami. Pričakujemo pa tudi spremembe na področju stanovanjske politike, pri katerih je krepitev medgeneracijskega sodelovanja bistvena za izboljšanje dostopa mladih do prvih stanovanj.

Želimo si priznavanja vrednosti in vloge mladih v družbi, ob pozivu vsem mladim k spoštovanju znanja, izkušenj in naukov starejših generacij. Življenje bo tako lepše za vse nas.

Pripenjamo vam še aktualne podatke o številu prebivalstva in deležih po starostih. Razdelali smo stanje tudi za vse slovenske regije. Vir podatkov je Statistični urad Republike Slovenije, podatke za leto 2010 pa smo obdelali na MSS.

Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si ali pokličete na 041 362 482 (Sara). Za objavo se najlepše zahvaljujemo.

Lep mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije

Statistika prebivalstva 2010

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Statistika-Ozavescenje-Javnosti-PrebivalDomov
Powered By GeekLog