Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Socialna-Pomoc-Denar-Studentsko-Delo
Več upravičenih do socialne pomoči

sobota, 30. avgust 2014 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Ob nastopu mandata je bil eden od naših ključnih ciljev – odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju socialne zakonodaje,“je dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost Anja Kopač Mrak. Del sprememb je bil uveden že s 1. januarjem, del sprememb pa bo začele veljati v ponedeljek.

Spremembe bodo pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev upoštevale bolj realni materialni položaj vlagatelja. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, itd., bo lahko oddal novo vlogo in bo center  za socialno delo izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.

Študentsko delo ni več dohodek za najbolj ogrožene

V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek. Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela za socialno najbolj ogrožene družine (prejemnike denarne socialne pomoči). Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni (otroški dodatek, državna štipendija, plačilo vrtca) študentsko delo ne bo upoštevalo kot dohodek, pač pa le njihovi tekoči dohodki.

Višji tudi posmrtnina in pogrebnina

Od avgusta dalje je višji (usklajen) osnovni znesek denarne socialne pomoči, kar vpliva tudi na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) in na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina). Denarna socialna pomoč tako znaša 269,20 evrov (prej 265,22); prav toliko znaša tudi posmrtnina; pogrebnina pa 538,40 evrov (prej 530,44).

Več za enostarševske družine

Zvišuje se dodatek za otroka v enostarševski družini. Znesek v mesecu avgustu znaša 26,92 evrov, z mesecem septembrom pa bo ta znesek znašal 53,84 evrov. Zvišuje se  denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo (tem se je socialni položaj po uvedbi nove socialne zakonodaje namreč najbolj poslabšal), in sicer iz 134,60 na 161,52 evrov.

Novela zakona širi tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči, tako da se zvišuje znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči.

Že na podlagi prvega dela sprememb se je povišalo število prejemnikov denarne socialne pomoči in dijaških štipendij. V prvi polovici leta se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči ter prejemnikov štipendije.

Vir: zurnal24.si

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Socialna-Pomoc-Denar-Studentsko-DeloDomov
Powered By GeekLog