Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Sociala_Mobilniki_Mladi_Slovenija
Slovenija izstopa mobilnim dostopom do interneta, med mobilnimi uporabniki največ mladih

sreda, 23. maj 2007 @ 00:05 CEST

Uporabnik: Sonce

Projekt RIS (Raba interneta v Sloveniji) ob Svetovnem dnevu informacijske družbe predstavlja novo raziskavo s področja informacijske družbe, in sicer poročilo »PC in mobilna raba interneta 2006«.

Že drugo leto zapored predstavljamo ne le profil PC uporabnikov interneta, ampak tudi t.i. mobilnih uporabnikov. Predstavljeni so torej tudi uporabniki z mobilnim dostopom do interneta. Pri tem mobilni dostop definiramo kot mesečno uporabo vsaj ene od naslednjih storitev: uporaba e-maila, Planeta, VodafoneLive ali drugih WAP strani prek mobilnega telefona.

Internet vsaj mesečno uporablja dobra polovica (56.8%) Slovencev starih med 12 in 65 let. Beležimo 36% PC uporabnikov interneta, 5% uporabnikov z mobilnim dostopom do interneta ter 13% kombiniranih uporabnikov interneta, torej tistih, ki uporabljajo tako PC kot mobilni telefon za dostop do interneta. Mobilni dostop do interneta uporablja več moških kot žensk, največkrat mlajši uporabniki interneta, torej osebe stare med 12 in 19 let, in šolajočih, in s tem nezaposlenih oz. nižje izobraženih (poklicna in srednja šola).

Slovenija z mobilnim dostopom do interneta izstopa

Slovenija v primerjavi z evropskimi državami izrazito izstopa z mobilnim dostopom, ki ga ima 24% gospodinjstev (EU25 6%). Tudi širokopasovni dostop gospodinjstev je povsem na povprečju EU25 in tudi EU15 (62% vseh gospodinjstev z dostopom). Ne zaostaja niti v PC dostopu, saj se uvršča na EU15 povprečje (53%). Opaziti pa je tradicionalno nizko rabo e-nakupovanja in finančnih oziroma bančnih storitev, kjer je Slovenija zaostanek še povečala. Dostop preko dlančnika (2%) ali TV (1%) je še v povojih, tako v Sloveniji kot v EU. V ostalih pogledih Slovenija posebej ne izstopa.

Največ mesečnih PC uporabnikov interneta v populaciji 12 do 65 let je med moškimi (62%), v starostni kategoriji 20 do 29 let (87%), med visoko izobraženimi (88%), šolajočimi (79%) in zaposleni (62%), najmanjši delež mesečnih PC uporabnikov interneta pa je med upokojenci (16%). Delež mesečnih PC uporabnikov interneta narašča tudi z višino dohodka. Med osebami, ki imajo osebni dohodek višji od 154.000 SIT je namreč več kot 75% mesečnih PC uporabnikov interneta, med osebami brez osebnega dohodka pa le 30%.

Posebno pozornost v poročilu raziskave »PC in mobilna raba interneta 2006« namenjamo mlajših uporabnikom interneta in mobilnega telefona. Sledi nekaj najbolj zanimivih ugotovitev.

Mobilni telefoni med mladimi niso le pripomoček za pogovor

Mobilnega telefona nima le 5% mladih v starosti med 12 in 19 let. Kar 89% slovenskih mladostnikov imajo svoj mobilni aparat, 6% pa celo dva.

Mladi uporabniki mobilnih telefonov najpogosteje uporabljajo fotografiranje preko mobilnega telefona. Vsaj mesečno to storitev uporablja 65% mladih. Sledijo igranje igric na mobilnem telefonu (46%), nalaganje glasbe, slik in iger preko mobilnika (45%) ter poslušanje glasbe (44%). Ostale storitve kot npr. gledanje video posnetkov ali uporaba osebnega računalnika preko mobilnega telefona so med mladimi manj pogosto uporabljene.

Visok delež mladih Slovencev na internetu, popularna izmenjava datotek preko P2P omrežij

V starostni skupini od 12 do 19 let internet uporablja 77% mladih. Največ mladih (vsaj mesečno) uporablja internet za izmenjavo glasbenih in video datotek preko p2p (peer to peer) omrežij, npr. eMule,Kazza,... (78%). Sledi raba interneta za samoizobraževanje zgolj z iskanjem in povezovanjem informacij na internetu, torej izven udeležbe v formalnih brezplačnih on-line izobraževanjih (59%) ter telefoniranje preko interneta (IP telefonija, npr. skype) (21%). On-line kazino, igralnice, stavnice in RSS storitve uporablja manj kot 20% mladih.

Mladi in izkušnje spletnih zlorab

Iz spodnje tabele je razvidno, da mladi v splošnem nimajo slabih izkušenj z izpostavljenimi spletnimi »nevarnostmi« kot so izgubljanje prijateljev zaradi pretirane uporabe interneta, posojanja gesel za dostop do interneta, vdori v tuja gesta za dostop do interneta.

Nekoliko izstopata le pojava zasvojenosti z internetom ter obsedenost s pornografijo na internetu: namreč 45% mladih je že slišalo za primere zasvojenosti z internetom, 25% mladih pa pozna celo primere iz svojega okolja. 36% mladih je tudi že slišalo za primere obsedenosti s pornografijo na internetu, vendar jih v svojem okolju ne pozna.  17% mladih pozna primere posojanja gesel za dostop do interneta, 16% mladih pa tudi primere vdorov v tuja gesla za dostop do interneta.

Mlade na internetu najbolj motijo spam sporočila (40%) in ostali oglasi (32%). Računalniški virusi predstavljajo resno težavo 35% mladim, 32% pa moti počasnost nalaganja spletnih strani.

Osveščanje o učinkovitih in potencialno škodljivih načinih rabe svetovnega spleta se Centru za metodologijo in informatiko zdi zelo pomembno tudi zato, ker ne le starše, ampak tudi mlade skrbi varnost na internetu (44%).

Celotno poročilo raziskave »PC in mobilna raba interneta 2006« si lahko brezplačno ogledate na www.ris.org

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Sociala_Mobilniki_Mladi_SlovenijaDomov
Powered By GeekLog