Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Skupina-Krater-Papir-Servis-Postopek

Papir Servis član Skupine Krater torek, 26. november 2013 @ 22:30 CET Uporabnik: Sonce Spoštovani, civilne družbe v Četrtni skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana, Ribiška družina Vevče in Mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green in krajani v Četrtni skupnosti Polje, podajamo naslednjo izjavo za javnost: S sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je razsodilo, da se okoljevarstveno dovoljene, št. 35472-202/2012-6, z dne 21. 2. 2013, odpravi in se zadevo vrne Agenciji Republike Slovenije za okolje v ponovni postopek, smo zelo zadovoljni. Krajanom živečim na območju Četrtne skupnosti Polje se je povrnilo upanje v pravno državo in evropski pravni red. Ogorčeni in razočarani smo nad raznimi neresničnimi, zavajajočimi in socialno nestrpnimi, ter diskriminatornimi članki, ki jih širijo mediji, ki so v lasti Skupine Krater, med katere spada tudi podjetje Papir servis. V Četrtni skupnosti Polje MOL živi preko 18.000 prebivalcev, samo na območju Vevč jih živi okoli 5.000 in ni nam vseeno, v kakšnem okolju živijo ti ljudje. Dejavnost, ki jo izvaja Papir servis ne sodi v stanovanjsko naselje. Civilne družbe, Ribiška družina Vevče, AAG in krajani smo vse od 21. 2. 2013 nasprotovali, da bi dejavnost Papir servisa prišla iz enega stanovanjskega naselja (Moste) v drugega (Vevče). Nihče nima nič proti podjetju Papir servis, ne proti Skupini Kratar, ki jo vodi Martin Odlazek, še najmanj pa proti zaposlenim, bodisi v Skupini Kratar (teh oseb naj bi bilo okoli 800, od tega 300 invalidov), bodisi proti zaposlenim v podjetju Papir Servis (zaposlenih naj bi bilo 175 oseb od tega 1/3 invalidov). Zavajanje javnosti je tudi glede predpisov, saj mora država že na podlagi 72. člena Ustave RS, ki pravi: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.....«, zagotoviti to pravico. Ravno tako se morajo upoštevati predpisi, ki jih imamo v Sloveniji in direktive Evropske unije. Slovenija je država članica Evropske unije in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji veljajo tudi v Sloveniji, eni so zavezujoči, drugi pa priporočljivi. Kljub temu, da v slovenskem pravnem redu ni kakega predpisa, to ne pomeni, da se lahko krši evropske direktive, ker veljajo za vsako državo članico in ob vstopu v unijo smo se tega tudi zavedali in obvezali, da bomo kot država članica spoštovani evropsko zakonodajo, mednarodne pogodbe, ki jih ratificiramo. Torej izgovorov in sprenevedanja tu ni. Nad člani civilnih družb se izvajajo najrazličnejši pritiski, da so oni krivci za nastalo situacijo, kar v celoti zavračamo. Civilne družbe od izdaje OVD konec februarja 2013 nasprotujemo, da bi se dejavnost Papir Servisa izvajala na območju Vevč. Njihovo vodstvo in tudi vodstvo Skupine Krater je to vedelo in je kljub temu vztrajalo, da se preselijo na območje, ki je poplavno, komunalno neurejeno, brez ustrezne infrastrukture, saj gre za stanovanjsko naselje in neposredno bližino reke Ljubljanice. Delavci Papir servisa, ki so (če so) ostali brezposelni, imajo popolnoma enake pravice, kot tisti delavci, ki so izgubili službe kjer koli v Republiki Sloveniji. Špekulacije, da edino Skupina Krater zaposluje invalide so napačne in zelo zavajajoče. Težkih invalidov se sploh ne zaposluje, ker je to nedostojanstveno in v neskladju z vsemi predpisi in predvsem s Temeljno listino o človekovih pravicah. Še bolj pa smo ogorčeni, ko se v medijih v lasti Skupine Krater pojavljajo zapisi, kako člani civilnih družb in krajani nazdravljamo s šampanjcem, ker je Papir servis zaprl enega izmed svojih obrat v Ljubljani oziroma v Sloveniji. Gre za popolno laž in željo, da bi se krajane in člane civilnih družb, člane ribiške družine in člane AAG prikazalo kot barbare. Kakšno pravno ali upravno pot bo podjetje Papir servis izbralo pri iskanju OVD oziroma začasnih rešitev, je stvar podjetja in ne širše javnosti, nikakor pa ne civilnih družb. Dejstvo je, da dejavnost, ki jo izvajajo ne more in ne sme biti v stanovanjskem naselju. Dejstvo pa je tudi, da je direktor Skupine Krater imel že avgusta 2012 z županom MOL pogovore o selitvi te dejavnosti na Barje. Zakaj do dogovora ni prišlo, ni stvar civilne družbe, niti ne krajanov, niti ne Ribiške družine Vevče, niti ne Alpe Adria Green. Je pa naša stvar postala takoj v trenutku, ko je ARSO izdal OVD in umestil dejavnost tega podjetja v okolje, v katero ne sodi. Nespoštovanje Evropske zakonodaje na področju okolja, kljub temu, da nevladne organizacije opozarjamo na izredno velike probleme v Sloveniji, pa obe instituciji (ARSO in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) zavestno kršita in dovoljujeta, da smo pri vsem tem najbolj prizadeti ljudje, je odločitev Upravnega sodišča povsem na mestu. ARSO in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje imata sedaj možnost, da popravita to napako. Vsi, ki smo v postopku pritožbe na OVD sodelovali, smo obe institucije opozorili, da je v OVD preko 48 napak oziroma kršitev slovenske in evropske zakonodaje ter nespoštovanja mednarodnih pogodb. Toda naša opozorila in argumente so v celoti zavrgli oziroma zavrnili. Tako nam ni preostalo drugega, kot da se obrnemo na sodišče in na Evropsko komisijo. Predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard Civilne družbe v Četrtni skupnosti Polje Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog