Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Raziskovalni-Centri-Ljubljana-Maribor
Odgovor iz province skupnemu odzivu SVRK in MK

torek, 25. april 2017 @ 10:01 CEST

Uporabnik: Sonce

»Halo, Bing, kako brat?« Alan Ford

Vse, kar si želimo, je, da se izbor raziskovalnih centrov izvede z javnim postopkom, razpisom ali pozivom

V izjavi je navedeno: "Vprašanje torej ni nikoli bilo, ali naj se izločijo institucije iz razvojno šibkejših delov države, pač pa se očitno sedaj postavlja zahteva Delavskega doma Trbovlje in Kulturno-izobraževalnega društva KIBLA, da se izločijo institucije iz Ljubljane."

Narobe. Ves čas poudarjamo enakovredno os Maribor, Trbovlje, Ljubljana, Koper. Nikoli ni bilo nikjer govora o kakršnikoli izločitvi Ljubljane. Ne izločamo nikogar. Izpostavljamo kontinuiteto delujočih centrov, kot tudi državnih in EU dokumentov.

Na intermedijskem področju se v sintagmi »lokalno-regionalen vidik« povezujemo horizontalno in vertikalno, po regiji, državi, EU in širše. Z znanostjo, gospodarstvom, šolstvom, kulturo in umetnostjo. To povezovanje ni »lokalno-regionalno", temveč globalno.

Izjavljajo, da njihov namen »ni favoriziranje Ljubljane, ampak zagovarjajo potrebo po integraciji razdrobljenih kapacitet na tem področju«. Obenem zagovarjajo skupni »ambicioznejši« projekt, ki predvideva vzpostavitev »konzorcija, v okviru katerega bi se jasno opredelilo, kdo naj izvaja katere storitve za kakšna sredstva«.

Torej,  kdo bo določil naloge in razdelil sredstva? Konzorcij ali »koordinator« celotnega konzorcija? Na ministrstvu in SVRK namreč poudarjajo, »da se še niso opredeljevali glede tega, kdo je najprimernejši za koordinacijo celotnega konzorcija« in v svojem odzivu MK in SVRK spet postavljata pod vprašaj javni razpis z zapisom, »da se postopek izbora izvede z javnim postopkom, razpisom ali pozivom«.  Po izgubljenih dveh letih odgovorni še vedno ne vedo kako, kdo in kaj sploh želijo. Zelo ambiciozno.

Navedba: »…ker se gospodarstvo strateško povezuje na nacionalni ravni in ga je nemogoče servisirati preko razdrobljene mreže lokalno-regionalnih institucij«.

Na tej točki se zanika dva dokumenta: NPK 2014-2017, ki kot strokovni dokument analizira stanje na področju kulture in določa prioritete razvoja, ter posledično Operativni program z namenom, da Vzhodna kohezija ne bi imela možnosti pridobiti 60% sredstev. Napisano anulira strokovnost kulturnega resorja in dosedanje delovanje Ministrstva RS za kulturo, ki je na podlagi dejstev in izkušenj s terena sestavilo državni dokument.  

Nadalje: "Vsaka od institucij je sama bistveno prešibka - finančno, kadrovsko, produkcijsko, da ne govorimo o koristih vsebinskega povezovanja v smislu čim močnejše interdisciplinarnosti."

DDT - TNM je kot član Gospodarske zbornice Slovenije tvorno vpet v visokotehnološke gospodarske mreže, lokalno in globalno. Izvaja modul Novomedijsko ustvarjanje znotraj srednješolskega programa Računalniški tehnik, končuje s pripravo novega poklicnega standarda Novomedijski animator ter pripravo višješolskega programa Novomedijska akademija. Sodeluje z znanstvenimi institucijami in je najmočnejši promotor humanizacije tehnologije v Sloveniji.

KIBLA je edina institucija v zgodovini Slovenije, v obdobju 2016–2020 pa edina iz t. i. Nove Evrope, ki koordinira evropski projekt v največji kategoriji na področju kulture in ki je edini interdisciplinaren. Vključuje 10 evropskih partnerjev in 25 pridruženih evropskih in globalnih partnerjev, med drugimi iz Rusije, Zimbabveja, Indonezije, Kitajske, Kanade, Zahodne Avstralije in Minesote.

Delavski dom Trbovlje - Trbovlje Novomedijsko mesto

Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, Maribor

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Raziskovalni-Centri-Ljubljana-MariborDomov
Powered By GeekLog