Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Prostovoljno-Delo-Razpis-Mednarodno

Razpis za soorganizacijo projektov mednarodnega prostovoljnega dela v letu 2011 četrtek, 20. januar 2011 @ 12:27 CET Uporabnik: Sonce RAZPIS ZA SOORGANIZACIJO PROJEKTOV MEDNARODNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA V LETU 2011 Predmet razpisa so neprofitni programi prostovoljnega dela nevladnih in drugih neprofitnih organizacij s področij: 1. antifašizem, antirasizem, etnične manjšine 2. solidarnost s tretjim svetom, globalno učenje 3. mirovna vzgoja in človekove pravice 4. pomoč duševno ali telesno prizadetim 5. pomoč/delo z otroki, najstniki, ostarelimi 6. okoljevarstvo, ekologija in kmetijstvo 7. enakopravnost med spoloma 8. pomoč socialno ogroženim družbenim skupinam 9. umetnost, kultura, zgodovina, ohranjanje kulturne dediščine 10. ideologija in spiritualnost 11. Drugo V okviru projektov mednarodnega prostovoljnega dela poskušajo prostovoljci s svojim delom, energijo in znanjem motivirati lokalne prebivalce, da se aktivno vključijo v reševanje lastnih problemov ter čimbolj aktivno sodelujejo pri projektu. Za uspeh tabora je ključnega pomena podpora lokalne skupnosti, zato je velika večina taborov zasnovana na lokalnih iniciativah, ki jih izvajajo lokalne organizacije. Tabori trajajo od nekaj dni do nekaj tednov. V tem času skupina prostovoljcev različnih narodnosti skupaj živi in dela na neprofitnem projektu lokalne organizacije. Tabori so organizirani tako, da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti in ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti. Tako, kot se razlikujejo tabori, je različno tudi delo, ki ga opravljajo prostovoljci. Za boljšo predstavo o tem, kakšen je lahko tabor, si oglejte v priročniku za organizatorje tabora ali si ogledate ponudbo taborov po svetu s pomočjo iskalnika. več o poslanstvu in ideologiji Service Civil International (SCI), katere del je tudi Voluntariat, pa na spletni strani www.sciint.org. Na razpis se lahko prijavijo nevladne in druge neprofitne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in neformalne skupine. Projekti, s katerimi se prijavljajo na razpis, niso smatrani v sklopu rednih nalog organizacije, temveč kot dodana vrednost, obogatitev programov organizacije. Projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije v letu 2011. Projekti naj bodo oblikovani kot mednarodni prostovoljni delovni tabori, katerih udeleženci so mednarodni prostovoljci. Vključenih naj bo najmanj 6 in največ 25 prostovoljcev v eni skupini, brez vodij tabora. Tabor naj traja med 7 in 20 dni, sicer naj bo izveden v več skupinah. Od soorganizatorjev pričakujemo, da bodo: do 4 tedne pred začetkom tabora posredovali "info-sheet" – podrobne informacije za udeležence; zagotovili prenočišče, prehrano za prostovoljce ter morebitne dodatne aktivnosti za prosti čas, zagotovili udeležbo vodje tabora na usposabljanju za vodje taborov; zagotovili, da bo vodja tabora ves čas prisoten na taboru; v prijavljenem roku kakovostno in v skladu s cilji programa izvedli tabor; po zaključku projekta pripravili in posredovali zaključno poročilo; sodelovali pri evalvaciji tabora. Voluntariat bo poskrbel za: javno predstavitev tabora v Sloveniji in državah, kjer ima Service Civil International svoje podružnice in partnerske organizacije; svetovanje pri pripravi tabora; ustrezno usposabljanje vodje tabora in izbiro le-tega, če ga organizator ne mogel zagotoviti; pomoč organizatorjem pri pridobivanju sredstev prijavljanje in podporo prostovoljcem, prostovoljce, prijavljene preko Voluntariata, za čas izvajanja tabora, zavaroval za primer bolezni, nezgode in odgovornosti proti tretji osebi, individualno in skupinsko evalvacijo projekta. Zavod Voluntariat si pridržuje pravico, da bo vse obveznosti izpolnil le v primeru projektov, oddanih do 1. 3. 2011. Za projekte oddane po tem datumu ne moremo zagotoviti izpolnitve vseh obveznosti. Prioriteta za izbiro projekta bo vpetost in vpliv mednarodnega prostovoljnega delovnega tabora na razvoj lokalne skupnosti s poudarkom na interakciji z mladimi v lokalni skupnosti. Merila za izbiro projektov: kakovost in realnost predloženega programa, kontinuiteta programa, sledenje ideologiji SCI, tematika mirovništva ter vzgoje za mir in strpnost, lokacija v predelih Slovenije, kjer še ni bilo nobenega tabora, dostopnost invalidnim osebam, namenjen starejšim oz. družinam, finančna konstrukcija programa, reference ponudnika. Popolna prijava na razpis mora vsebovati: izpolnjen obrazec »Prijava na razpis 2011« z vsemi zahtevanimi podatki, elektronsko verzijo obrazca (na CD-ju ali poslana po elektronski pošti na info@zavod-voluntariat.si do roka za prijavo) Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.zavod-voluntariat.si/tabori_v_slo.html ali v času uradnih ur v prostorih Zavoda Voluntariat, Cigaletova 9, Ljubljana. Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 01 23 91 625. Še posebej novim prijaviteljem nudimo pomoč in svetovanje pri prijavljanju in pripravi projekta. Za več informacij pokličite na zgornjo telefonsko številko ali pišite na info@zavod-voluntariat.si. Razpisno dokumentacijo sestavljajo besedilo razpisa  in obrazec »Prijava na razpis 2011«. Prvi rok predložitve prijav je 1.3.2011. Vsem projektom oddanih do tega dneva bomo nudili popolno podporo in projekte takoj po prijavi objavili v mednarodnem iskalniku za prostovoljce.  Splošno pravilo pa velja, da je zadnji možni dan prijave 60 dni pred začetkom projekta. Upošteva se datum oddaje razviden iz žiga na pisemski ovojnici. Prijave morajo biti predložene izključno na razpisnem obrazcu. Vsaka prijava mora biti poslana v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov Zavod Voluntariat, Cigaletova 9, 1000 Ljubljana, in označena s »Prijava na razpis«. Izmed prispelih prijav bo izbranih do 10 projektov. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 20 dneh po pregledu prijav. Ponudniki bodo pozvani k dopolnitvi prijave v kolikor bo to potrebno. Prijavnica za razpis Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog