Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Proracun-Slovenske-Obcine-Javna-Razprava

Za naš denar gre - javne razprave o občinskih proračunih ponedeljek, 28. november 2016 @ 13:01 CET Uporabnik: Sonce Občine, ki želijo delovati transparentno in z občinskim proračunom načrtovati porabo javnih sredstev za dejanske skupne potrebe lokalne skupnosti, zainteresirano javnost povabijo k sodelovanju v javni razpravi o občinskih proračunih. Delovanje občin je ozko povezano z življenjem ljudi na določenem območju. Gre za raven oblasti, ki je najbližja ljudem in ima nalogo zastopati njihov skupni interes. Občinski proračun je eden izmed temeljnih dokumentov občine, ki podrobno prikazuje financiranje občine in predstavlja okvir za delovanje občine na področjih javne porabe. V njem naj bi se odražale dogovorjene smernice razvoja lokalne skupnosti. Proračun je pomemben instrument izvajanja ekonomske, socialne, okoljske, kulturne in drugih politik lokalne skupnosti. Zato v naprednih slovenskih občinah v tem času poteka iskrena javna razprava o osnutkih proračunov, ki jih občinski svetniki hitijo sprejemati pred koncem leta. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v okviru projekta Napredne občine Slovenije: Lokalnim skupnostnim prijazni proračunipreverila, ali slovenske občine pri pripravi občinskega proračuna vključujejo zainteresirano javnost.  Javni interes je mogoče opredeliti in zasledovati le v dialogu z javnostjo Za lokalno raven oblasti je naravno tesno partnerstvo med javnimi organi, zasebnim sektorjem in civilno družbo, saj mobilizacija in sodelovanje vseh akterjev lokalni skupnosti prinaša vrsto koristi in dodano vrednost. Omogoča transparentno določanje družbenih ciljev in s tem povečuje stopnjo legitimnosti in družbene sprejemljivosti odločitev. Predstavlja tudi pomemben prispevek k bolj racionalni rabi občinskih sredstev, saj je javnost neusahljiv vir izkušenj in znanj ter generator inovacij. S krepitvijo civilnega dialoga se zmanjšuje odtujenost prebivalcev od javne uprave. Številne prednosti, ki jih prinaša vključevanje javnosti, odtehtajo potrebno dodatno angažiranje pripravljavcev javnih politik. Samo polovica slovenskih občin Odločitev o tem, ali občine svoje proračune, ki jih pripravljajo ob zaključku leta, dajo v javno razpravo, je prepuščena njim samim in je odvisna predvsem od politične kulture. Vključevanje zainteresirane javnosti v razpravo o občinskem proračunu v poslovnikih občinskih svetov predpisuje manj kot polovica slovenskih občin. V času javne razprave se zainteresirana javnost seznani z osnutkom proračuna in nanj poda pripombe, predloge in usmeritve. Iskrena želja ali formalizem Vodstva občin, ki iskreno vabijo k sodelovanju in želijo slišati pripombe, predloge in usmeritve o osnutkih proračunov, javnost povabijo aktivno, pravočasno in za zadosti časa. Objava osnutka proračuna zgolj na občinski oglasni deski pri tem zagotovo ni dobra praksa. Poslovniki občinskih svetov večinoma predpisujejo zelo kratek čas javne razprave: najpogosteje 15 dni, nekateri celo samo 7, svetle izjeme pa 30 dni. Občinski proračun ni enostavno branje. Občine, ki želijo občane pri tem podpreti, zagotovijo, da so za vprašanja in pojasnila o osnutku proračuna v javni razpravi sodelujočim na voljo javni uslužbenci, pristojni za področje financ in vsebinskih področij, na katera se vprašanja nanašajo. Občine, ki aktivno in na dolgi rok gojijo stike z lokalno skupnostjo in želijo delovati transparentno, po proučitvi pripomb in predlogov javnosti do njih zavzamejo stališča in javno (na svojih spletnih straneh) objavijo poročila o javni razpravi. S tem dajo občanom vedeti, da so slišani in upoštevani. S tem občane tudi motivirajo, da se angažirajo tudi ob naslednji priložnosti, ko jih bo občina povabila k sodelovanju. V občinah, kjer imajo prebivalci možnost razpravljati o občinskih proračunih in jih občinske uprave pri tem aktivno podpirajo, raste zaupanje v demokracijo, povečajo se subjektivno zadovoljstvo, transparentnost poslovanja občine ter učinkovitost porabe javnega denarja. Preseganje odpora, ki izvira iz prepričanja, da je vključevanje javnosti v proces priprave občinskih dokumentov zamudno in nepotrebno delo, ki zgolj terja dodatne človeške in finančne vire, se lokalni skupnosti bogato obrestuje. Vir: www.umanotera.org Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog