Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Projekt-Zgodbe-Otrostva-Proti-Nasilju
Projekt »Zgodbe otroštva« proti nasilju nad otroki in mladostniki v družini

četrtek, 14. oktober 2010 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Ženska svetovalnica je v sodelovanju s priznanimi strokovnjakinjami in strokovnjaki pripravila humanitarni projekt Zgodbe otroštva, ki si prizadeva razvijati stroko in programe celostne pomoči otrokom in mladoletnim žrtvam nasilja v družini, osveščati javnost ter zbirati sredstva za izvedbo strokovnih programov. Izvedbo projekta omogoča družba Petrol v sodelovanju s poslovnimi partnerji. Častna pokroviteljica projekta Zgodbe otroštva je Katarina Kresal.

Namen projekta »Zgodbe otroštva« je širiti že obstoječe dobre prakse dela z otroki in mladostniki žrtvami nasilja v družini po državi, strokovno krepiti že obstoječe programe, ki vključujejo pomoč otrokom in mladostnikom žrtvam nasilja ter dograditi povezavo institucij in organizacij v skupno reševanje te pereče problematike.

Pri tem je glavni cilj projekta v vsaki regiji v Sloveniji omogočiti vsakemu otroku ali mladostniku – žrtvi nasilja v družini – takojšnjo in  strokovno pomoč pri okrevanju po posledicah nasilja ter temelje za začetek »novega življenja«.

Med začetnimi aktivnostmi pod okriljem projekta Zgodbe otroštva društvo Ženska svetovalnica navaja pripravo in izvedbo usposabljanj v nevladnem sektorju ter varnih prostorih po vseh slovenskih regijah v prvi polovici leta 2011, razvoj in širitev programa 'Jaz samo otrok', ki ga izvajajo sami, v dobro prakso s celostnim pristopom dela z otroki, mladostnicami in mladostniki – žrtvami nasilja v družini, izpeljavo prvega terapevtskega tabora za otroke in mladostnike – žrtve nasilja v družini, brezplačno psihoterapevtsko pomoč za otroke in mladostnike žrtve nasilja, ki so vključeni v programe različnih organizacij in institucij itd.

Olja Pleš, predsednica društva Ženska svetovalnica: »S projektom želimo vse, ki danes delujemo in delamo za in z otroki in mladostniki – žrtvami nasilja v družini – združiti v kvalitetno, strokovno in predvsem vsakemu dostopno nacionalno mrežo pomoči na področju reševanja problematike nasilja nad otroki in mladostniki v družini. V Sloveniji namreč že imamo nekatere dobre oblike pomoči in podpore mladoletnim žrtvam nasilja v družini. Manjka le zadnji košček mozaika celostne sistemske pomoči, in to je strokovna, dosledna in kontinuirana uporaba vsega znanja in orodij, ki so nam na razpolago, in še močnejša ter kakovostnejša povezanost in odzivnost na terenu v smeri zagotovitve takojšnje in nadalje dolgoročne kontinuirane pomoči vsakemu otroku ali mladostniku – žrtvi nasilja v družini.«

Ženska svetovalnica je k sodelovanju v projektu pritegnila priznane strokovnjakinje in strokovnjake na relevantnih področjih. Strokovni svet projekta deluje kot nadzorni in posvetovalni organ, ki presoja o načrtovanju in izvedbi posameznih aktivnosti v okviru projekta ali predlaga svoje vsebine v izvedbo pod okriljem projekta Zgodbe otroštva. Predsednik strokovnega sveta je prof. dr. Mitja Krajnčan, predstojnik oddelka za soc. pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in avtor ‘doživljajske pedagogike’.

Mitja Krajnčan, predsednik strokovnega sveta v projektu Zgodbe otroštva: »Za sodelovanje v strokovnem svetu smo se odločili, ker verjamemo v projekt Zgodbe otroštva. Prepričani smo, da lahko s svojimi znanji in izkušnjami veliko prispevamo k doseganju vsebinskih ciljev projekta in verjamemo v dobre rezultate sodelovanja vseh vpletenih. Predvsem pa si vsi želimo udejanjanje končnega cilja projekta – otrokom in mladostnikom/mladostnicam omogočiti varno, svobodno in sproščeno otroštvo in mladost.«

Članice strokovnega sveta so Janja Romih, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Alenka Kovšca, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport, mag. Mateja Štirn, univ. dipl. psih., specializantka integrativne psihoterapije, ISA institut, Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., izkustvena družinska terapevtka, Center za socialno delo Maribor, in Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, Odvetniška pisarna Zidar-Klemenčič.

Častna pokroviteljica projekta Zgodbe otroštva je Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve in Slovenka leta 2009, ki dodaja: »V Sloveniji je bilo že veliko storjenega na področju preprečevanja nasilja v družini, a hkrati ostaja še veliko prostora za izboljšave. Vesela sem iniciativ nevladnih organizacij, ki lahko k temu veliko pripomorejo. Zato, predvsem pa zaradi celostnega pristopa projekta Zgodbe otroštva k reševanju občutljive problematike nasilja nad otroki in mladostniki v družini, sem brez zadržkov izrekla častno pokroviteljstvo njihovi pobudi.«.

Družba Petrol že tradicionalno izvaja obsežne programe družbene odgovornosti iz podpira številne športne, kulturne, humanitarne in okoljevarstvene projekte. Projekt Zgodbe otroštva so podprli z oglasno kampanjo, ki so jo pripravili skupaj z društvom Ženska svetovalnica in prej omenjenim strokovnim svetom. Njen namen je ozaveščanje javnosti o pereči problematiki, žrtvam nasilja v družini pa ponuditi kanale, preko katerih bodo lahko poiskali pomoč.

Osveščevalno kampanjo bo pospremila tudi akcija zbiranja sredstev na bencinskih servisih družbe Petrol. Z nakupom označenih izdelkov lahko vsakdo prispeva v sklad, ki ga bo strokovni svet projekta Zgodbe otroštva usmeril v zagotovitev takojšnje pomoči žrtvam nasilja nad otroki in mladostniki v družini ter v razvoj stroke in institucionalne mreže s tega predmetnega področja. Akcija zbiranja sredstev se bo pričela 18. oktobra 2010 in bo trajala predvidoma do konca leta.

Aleksander Svetelšek, predsednik uprave, Petrol d.d., Ljubljana: »V sled gospodarske krize, ki vpliva tudi na družbeno blaginjo, smo se odločili v svoje poslovanje bolj intenzivno vključiti zavezo humanitarnosti. Projekt Zgodbe otroštva je eden izmed projektov, ki je rezultat te zaveze. Z vrhunsko ekipo Ženske svetovalnice in široko strokovno in medinstitucionalno podporo uživa projekt naše veliko zaupanje, predvsem zaupanje v odlične rezultate in korist tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo – otrokom.«

* * * * *
Ženska svetovalnica, prostovoljna ženska organizacija, deluje na področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja. Obstaja od leta 1993 (od oktobra 1994 tudi formalno kot samostojno društvo). Ženskam v stiski nudi brezplačno svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč. Deluje tudi javno, opozarja na družbene okoliščine, ki pogosto pogojujejo stiske žensk, se bori proti različnim oblikam diskriminacije žensk, se zavzema za pravice žensk. V zadnjih petih letih aktivno razvija program pomoči in podpore otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja. Trenutno v okviru programa zagotavlja individualno psihološko svetovanje in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja – ter njihovim podpornim staršem, skrbnikom, kreativne interaktivne delavnice za otroke in mladostnike – žrtve nasilja – ter učno pomoč in neformalno druženje otrok in mladostnikov s prostovoljkami in prostovoljci.

Dodatne informacije:

Društvo Ženska svetovalnica
Tadeja Juvan, koordinatorka in vodja projektov
Tel: 01 25 11 602
Elektronski naslov: tadeja@svetovalnica.com

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Projekt-Zgodbe-Otrostva-Proti-NasiljuDomov
Powered By GeekLog