Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Priporocila-Ministrstva-Projekti-Okolje
Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte

torek, 29. januar 2019 @ 12:45 CET

Uporabnik: Sonce

Društvo Focus in Umanotera sta na relevantne državne institucije naslovila priporočila, s katerimi bi se izboljšalo sistemsko okolje za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Priporočila se nanašajo na ukrepe trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah, vlogo energetskih skupnosti pri doseganju podnebno-energetskih ciljev države ter spremembe zakonodaje v prid možnosti podelitve brezplačne stavbne pravice na državnem ali občinskem premoženju za stanovanjske zadruge.

Priporočila izhajajo iz sistemskih ovir ali pomanjkljivosti, ki sta jih nevladni organizaciji zaznali skozi izvajanje projekta Dovolj za vse - Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Ministrstvu za okolje in prostor, ki upravlja s Skladom za podnebne spremembe, in Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno za promet, predlagata vzpostavitev podporne sheme, iz katere bi turistične destinacije, ki so vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), lahko dobile finančno podporo za vključujočo pripravo strategij mehke (trajnostne) mobilnosti. Skozi delo z občinami sta organizaciji namreč ugotovili, da številne turistične destinacije - predvsem majhne občine, ki so lahko pomembne turistične destinacije - za pripravo strategij trajnostne mobilnosti nimajo ne lastnih strokovnjakov ne sredstev za plačilo storitev zunanjim izvajalcem.

Največji okoljski vpliv turističnih dejavnosti se nanaša na izpuste toplogrednih plinov in drugih onesnaževal iz naslova prevozov, zato Slovenski turistični organizaciji (STO) predlagata, da turistične destinacije podpre pri merjenju ogljičnega odtisa obiskovalcev in spodbujanju ukrepov za njegovo kompenzacijo.

Na Ministrstvo za infrastrukturo, ki trenutno pripravlja Nacionalni energetsko-podnebni načrt (NEPN), organizaciji naslavljata pobudo, da v nastajajočem načrtu opredeli vlogo energetskih skupnosti. Skupnostni energetski projeki oz. energetske skupnosti imajo po mnenju društva Focus in Umanotere posebej velik potencial na področju obnovljivih virov energije. Pomenijo lahko nov zagon projektov rabe obnovljivih virov in s tem dobrodošel in potreben prispevek k doseganju podnebnih in energetskih ciljev države. Nastajajoči dokument je priložnost, da tudi pri nas opredelimo vlogo energetskih skupnosti v prihodnjih letih in načrtujemo ukrepe za spodbujanje energetskih skupnostnih projektov.

Na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje pa naslavljata predlog za spremembo zakonodaje o podelitvi brezplačne stavbne pravice v korist stanovanjskim zadrugam. Stanovanjske zadruge predstavljajo alternativno obliko zagotavljanja stanovanj in so primerne tako za mlade kot za ekonomsko in socialno šibkejše ali ogrožene posameznike, saj je njihov namen zagotavljanje najemnih stanovanj po stroškovni najemnini.  Glede na veljavno ureditev zadruge ne morejo pridobiti stavbne pravice na državni ali občinski nepremičnini brezplačno, kar je strošek, ki  lahko vodi do upada interesa za zadružne stanovanjske projekte.

Pristojnima ministrstvoma zato predlagata spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 ) na način, da bodo stanovanjske zadruge imele možnost brezplačne pridobitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju države ali samoupravne lokalne skupnosti. Sprememba ZSPDSLS-1 mora časovno smiselno sovpadati s sprejetjem novega Stanovanjskega zakona, ki naj med ugodnostmi, ki jih bodo po novi ureditvi deležne stanovanjske zadruge, določi tudi možnost brezplačne pridobitve stavbne pravice.

Priporočila so objavljena na spletni strani dovoljzavse.si:

- Ukrepi trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah
- Vloga energetskih skupnosti v Nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu
- Brezplačna stavbna pravica za stanovanjske zadruge 

Projekt izvajata organizaciji Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sofinancirata pa ga Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo za okolje in prostor.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Priporocila-Ministrstva-Projekti-OkoljeDomov
Powered By GeekLog