Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Potrditev-Pomembno-Sprejem-Odnosi
Pomembnost potrditev

nedelja, 20. avgust 2017 @ 05:02 CEST

Uporabnik: brepinc

So vaši starši rekli "Ne ga/jo hvalit, da se ne bo pokvaril/a!" ali pa ste slišali pogosti slovenski rek "Lastna hvala se pod mizo vala". Težko govorite o tem kakšni ste, še zlasti o svojih pozitivnih lastnostih?
Na žalost med nami vlada tako imenovana "Ekonomija potrditev", ki nam pogosto narekuje:

* ne dajaj potrditev, ki jih želiš dati
* ne prosi za potrditve, ki jih želiš prejeti
* ne sprejmi potrditev, ki jih želiš sprejeti
* ne zavrni potrditev, ki jih ne želiš prejeti
* sebi ne dajaj potrditev
in zato pogosto živimo manj polno življenje.

Osnovne potrebe preživetja silijo človeka k iskanju hrane, vode, zaščite in razmnoževanja. Je pa človek usodno odvisen od drugih ljudi, rodi se bolj nebogljen kot druga bitja. Razmeroma dolgo morajo drugi zadovoljevati posameznikove najbolj osnovne potrebe, pa še potem nas vežejo z drugimi nepogrešljive vezi. Potrjeno je tudi, da se človek brez pravih stikov z drugimi ne more ustrezno razvijati. Ob pomanjkanju socialnih stikov se hitro pojavijo duševne težave in motnje. Zlasti je socialni kontakt pomemben v človekovi zgodnji dobi, saj njegovo pomanjkanje lahko usodno prizadene nadaljnji razvoj posameznikove duševnosti in osebnosti. Brez ustreznih spodbud in vplivov družbenega in kulturnega okolja se človek osebnostno ne more razviti. Kakšen bo postal človek in kakšna bo njegova samopodoba, je torej v veliki meri odvisno od drugih ljudi, v zgodnjem otroštvu zlasti od pomembnih drugih. Od njih tako že v zgodnjem otroštvu dobimo bistvene informacije, ki postanejo temeljni del podobe, ki si jo ustvarimo o samem sebi. Starši, učitelji, znanci, vrstniki, kasneje sodelavci, partnerji nam povedo v čem smo dobri, česa ne znamo, kako smo pridni ali poredni. Vsa ta sporočila bolj ali manj ponotranjimo in postanejo del predstave, ki jo gojimo o sebi.

Če se spomnimo na hierarhijo motivov, človek v prvi vrsti teži k zadovoljevanju fizioloških potreb (po kisiku, hrani, vodi idr.). Ko jih zadovolji, se začno javljati naslednje, »višje« potrebe – po varnosti, po ljubezni in naklonjenosti, potrebe po ugledu in spoštovanju. Ko so vse te »potrebe pomanjkanja« zadovoljene, se začnemo usmerjati k uresničevanju svojih potencialov, k samoizpopolnjevanju.

Izpolnitve in uresničevanja najboljših potencialov in talentov, ki jih imamo, tako torej ne moremo doseči, če pred tem nismo zadovoljili potreb po varnosti, ljubezni, naklonjenosti. To pa so potrebe, ki so povezane z okoljem v katerem živimo, z osebami, ki nas obdajajo, z nami kontaktirajo in so do nas senzitivne. Potrditev pa je eden izmed načinov kako ljudje zadovoljujemo ravno te potrebe.

Iz raziskav Reneeja Spitza o »hospitalizmu« je sklepal, da ljudje potrebujejo potrditve za preživetje, tako kot za to potrebujejo hrano, vodo in zrak. Raziskave so pokazale, da so dražljaji (telesni kontakt) potrebni za dejansko preživetje manjših otrok, z rastjo pa preko sublimacije iskanje dražljajev preide v iskanje drugačnih potrditev, ki niso nujno fizično pogojene, prav tako pa vplivajo na psihično preživetje in zdravje kot pravi Eric Berne, začetnik transakcijske analize.

Generalno potrditve delimo na pozitivne in negativne – pozitivne so prijetne, negativne neprijetne. So pa pozitivne prepredene z mrežo socialnih norm, ki onemogočajo, da bi se prosto izražale. To nas privede k lakoti po potrditvi. Seveda ljudje težijo k pozitivnim potrditvam, vendar če jih ne bodo dobili, se zadovoljijo tudi z negativnimi. Vsaka potrditev je transakcija – izmenjava informacij.

Potrditve so različne, raztezajo se od direktnih, fizičnih do indirektnih in simboličnih. Lahko so zaželene ali nezaželene – za potrditve, ki so po naravi pozitivne, ni rečeno, da so zaželene s strani vseh ljudi. Lahko so fizične (dotik, poljub, objem, držanje za roke), verbalne (govor o tem, kako oseba izgleda, o njenih oblačilih, inteligenci, radodarnosti, kreativnosti, eleganci, modrosti, lojalnosti, toplini, energiji, okusu) ali akcijske ali neverbalne (poslušati nekoga z razumevanjem ali aktivno nekoga imeti rad ali ljubiti).

Potrditve imajo moč oblikovanja dobrih ali slabih občutkov, povzročijo, da se ljudje počutijo ok ali ne ok, nekateri celo menijo, da imajo moč za ozdravitev fizične in mentalne bolezni. Nekatere potrditve so bolj močne kot druge, odvisno koliko so zaželjene, kdo jih daje in kako močno se jih slavi ali kako so razdeljene med ljudi. Lakota po potrditvah lahko vodi k fizični ali razumski in čustveni bolezni. Prav depresija je pogosto rezultat deficita potrditev.

Lakota po potrditvah vodi k lakoti po strukturi, potrebi po strukturiranju časa preko katerega si priskrbimo potrditve. Ta naloga je dovršena z oblikovanjem socialnih situacij znotraj katerih ljudje lahko komunicirajo in izmenjujejo potrditve, torej so v transakciji drug z drugim. Čas pa je pri tem strukturiran v kombinaciji s šestimi glavnimi modeli: intimnost, rituali, delo, razvedrila, igre in umik. Če iz takega ali drugačnega razloga oseba ne zmore prejemati direktnih potrditev skozi intimnost, se uporablja drugih pet metod, ki pa so manj direktne.

Relativna mera potrditev, ki so na voljo znotraj družin in odnosov, se imenuje ekonomija potrditev (stroke economy), pravila so našteta zgoraj. Če znotraj te ekonomije prihaja do premajhnega »plačevanja« ali celo pomanjkanja, bede, se pojavi pravo tekmovanje za dosego potrditev, ki so na voljo, to tekmo pa lahko spremlja prava vročica ali celo hudobija. Neupoštevanje teh pravil se odraža v občutjih krivde, sramu in nevrednosti in navzven v okolju, ki te ne sprejema. Ko človek naleti na te notranje in zunanje sankcije, se njegova zmožnost za pozitivne, ljubeče izmenjave z drugimi zmanjša in vodi k lakoti po prepoznanju. Ljudje, lačni potrditev, postanejo depresivni in se zatekajo k samouničujočim metodam za pridobitev potrditev ravno tako kot bi lačni ljudje pojedli gnilo hrano ali ljudje, ki bi umirali zaradi pomanjkanja vode, pili slano vodo. Izkupiček se kaže v vse manjši možnosti dobivanja ljubezni, na zunanji ravni pa kulturni vzorci cinizma in osamljenosti te možnosti še zmanjšujejo.

Primer zgoraj opisanega razmišljanja lepo poda Claude Steiner v svoji zgodbici Warm Fuzzies, ki si jo lahko preberete na njegovi internetni strani in med zgodbami na pozitivkah.

Literatura:

Berne, E. (2005). Transactional Analysis in Psychotherapy: A Systematic Individual and Social Psychiatry. London: Souvenir Press.
Berne, E. (1980). Koju igru igraš?. Beograd: Nolit.
Steiner, C. M. (1998). Learning to love. http://www.emotional-literacy.com/learn.htm
Steiner, C.M. (1974). Scripts people live. New York: Grove Press.
Steiner, C.M. (1999). Strokes, the stroke economy and opening the heart. http://www.emotional-literacy.com/economy.htm
Musek, J. (1993). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy d.o.o.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Potrditev-Pomembno-Sprejem-OdnosiDomov
Powered By GeekLog