Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Popolnost-Proizvajanje-Sadovi-Umetnik
Prevzemanje odgovornosti za svoje življenje 7.del

sreda, 23. maj 2018 @ 00:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Pošteno delo
Obstaja še ena stvar, ki je absolutno nujna, preden lahko na svojo hišo gledate kot na popolno, in to je sadovnjak. Ta simbolizira tisti del vašega življenja, ki je produktiven za zunanji svet. Nič ne živi samo po sebi, tako da morate tako dajati kot jemati, proizvajati sadove rok ali možganov, za sebe in za druge. Temelj vašega življenja v zunanjem svetu bo zato določeno opravilo, ki mora biti koristno, ne nekoristno ali v kakršnikoli meri škodljivo.

Vaše delo je lahko neposredno produktivno ali razdeljujoče ali zaščitno. Če pripada prvemu razredu, mora biti koristno zaradi proizvajanja nečesa koristnega, lepega, privlačnega, poučnega ali navdihujočega. Tako ste lahko kmet, delavec ali nadzornik, tovarniški delavec, obrtnik, podjetnik ali umetnik, pisec ali kaj podobnega. Glede drugega razreda se lahko ukvarjate s trgovino, obveščanjem, transportom, ste trgovec ali podjetnik; ali, v zvezi s tretjim, miličnik, odvetnik, sodnik ali zakonodajalec.

Dokler je civilizacija stanje človeške družbe, ki je organizirana zaradi proizvodnje in pravilnega razporejanja resničnega blagostanja, ki vključuje duhovna, moralna, mentalna, čustvena in fizična bogastva - lahko korist zagotovimo le s tem, kar prispeva k napredku teh stvari. Najprej bi morali poskrbeti za proizvodnjo izdelkov trajne vrednosti za celotno javnost, tistih, ki ponujajo dober motiv za posedovanje, ter kultivirati okus za visoko kakovost, zato, da bi se dvignil standard življenja ljudi, katerim so namenjeni. V drugo pa bi morali poskrbeti, da tako proizvedene dobrine pridejo v doseg tistih, ki jih potrebujejo, da je razdeljevanje le-teh namenjeno koristi javnosti. Vse takšne prakse, kot so dobičkonosnost in grabežljivost so zločin proti civilizaciji in sredstvo za degradacijo značaja tistih, ki take stvari počnejo.

Ogledamo si lahko primer ali dva. Če posedujete trgovino, je vaša naloga ta, da presodite, kaj je tisto, kar je resnično ugodno za ljudi v vaši soseski, da priskrbite tisto vrsto stvari, ki jim bo najbolj služila, tako da boste lahko čutili, vsakokrat ko bo kupec zapuščal vašo trgovino, da ne obžaluje, da je pri vas kupil določen artikel. Zato morate sami presoditi vrednost stvari, ki jih prodajate, postaviti cene v poštenem sorazmerju z dobičkom in se izogibati tistim proizvodom, za katere veste, da so jih izdelali delavci, ki so prisiljeni v prekomerno delo, v slabih pogojih in za manj kot razumno plačilo. Na ta način boste naredili nekaj dobrega za svojo sosesko in pridobili ugled zaradi poštenosti. Ljudje bodo radi trgovali z vami in vam bodo hvaležni, da ste jim pomagali razumeti, da je bolje in ceneje občasno kupovati dobre stvari, ki so prikupne in trajne, kot pa kupovati poceni in kričeč škart bolj pogosto.

Če ste odvetnik, si boste želeli le to, da bi sodnik, kateremu ste predstavili svoj primer, dobro spoznal dejstva primera in resnico, tako kot ste jo uspeli vi, ter na ta način pridobili ugled zaradi poštenosti, tako da se bodo upali priti k vam le tisti, ki čutijo, da imajo v celoti prav. Na ta način boste pomagali tožilcu ali sodniku, pošteni stranki v sporu, in sveti pravici.

Če postanete učitelj ali znanstvenik, boste predani resnici, kajti ni vaša naloga, da postanete odvetnik neke posebne politike, da tlačite dejstva, ki ne ustrezajo tej politiki in posvečate prekomerno pozornost tistim, ki ji ustrezajo, ampak da odkrivate in širite resnico.

Kadarkoli izvajate ali se pripravljate za svoj določen posel, morate imeti pred sabo določen ideal, h kateremu težite in določno krepost, s katero delujete. To troje, posel, ideal in krepost, mora vedno ostati povezano. Na primer, kot tožilec ali odvetnik, je vaš ideal lahko pravica in vaša krepost resnicoljubnost; kot trgovec, je vaš ideal lahko razcvet in vaša krepost poštenost; kot uradnik ali administrator, je vaš ideal lahko popolna kakovost ali strokovnost in vaša krepost marljivost ali vztrajnost; kot služabnik, je lahko vaš ideal mir in vaša krepost obzirnost.

V vsakem primeru morate izbrati ideal in krepost, ki bosta vaša za določeno obdobje, za an mesec ali eno leto, in ju nato spremeniti, če to želite. Na ta način se učite živeti življenje duhovne osebe med posvetnim delovanjem, kar je lahko precej težje in sestavljeno iz številnih padcev, vendar precej bolj koristno kot duhovno življenje v odmaknjenosti, stran od skušnjav vsakodnevnega življenja.

Z nekaterimi ljudmi se boste srečali na verandah, z drugimi v vrtovih, s tretjimi v sadovnjaku, in vaši družbeni odnosi bodo različni v vseh treh primerih. Dobro je vedeti, da se ljudje, ki sicer lahko harmonično sodelujejo pri delu, ne morejo vedno tudi igrati skupaj. Ni se vam treba vznemirjati zaradi težav ob družbeni neenakosti, ampak vedeti, da ima v popolnem sistemu vsak svojo lastno tirnico. Jupiter je lahko bolj oddaljen od sonca kot Venera, vendar to nič ne zmanjšuje njegove veličine in moči.

Tri kvalitete duše
Tri kvalitete, pogum, resnicoljubnost in ljubezen, niso bile izbrane slučajno, ampak zato, ker so temeljne za značaj. Tem trem se podredi vsaka druga kvaliteta, ki jo morda omenite. Skrben pregled značaja nam pokaže, da so to tri temeljne kreposti ali sredstva napredovanja proti človeški popolnosti. Končajo se, vsaj kolikor daleč smo sposobni videti mi, v treh stvareh, ki so toliko del duše same, tako da človeško bitje ni rojeno brez nagonske želje po njih: in sicer, v svobodi, v spoznavanju resnice med stvarmi in v polnem občutenju enosti življenja.

Enost življenja je cilj, ki se pojavi pred tistimi, ki so ljubeči in predani; spoznanje polnosti življenja pred tistimi, ki so navezani na znanje in resnico; in svoboda pred tistimi, ki posedujejo pogum in voljo. A tudi, če katerokoli od teh obravnavamo na katerikoli stopnji popolnosti, bomo videli, da vključuje tudi drugi dve. Četudi je lahko v določenem človeškem značaju ena od teh treh kvalitet močnejša od drugih dveh, pa nobena ne more biti odsotna. To je trojica v enosti, neločljiva.

Prijaznost in ljubezen, ki omejujeta svobodo ljubljenega, veliko prispevata k uničenju hvaležnosti in celo zagrenita dar. Neučakana prizadevanja po svobodi z dejanji poguma, ki jih narekuje volja in ki jim primanjkuje presoje in ljubezni, povzročijo precej težav v svetu. In posredno se vse te oblike težav porajajo iz naših neuravnovešenih značajev, ki se odzivajo na okoliščine v našem lastnem življenju. A neuravnovešenosti se ne moremo izogniti in ni potrebno, da zaradi tega žalujemo. Nihče ne more posvetiti dovolj močne in jasne pozornosti več kot le eni stvari naenkrat, pa čeprav jasna vizija temeljnega odnosa med vsemi tremi pripelje do tega, da se pojavita tudi drugi dve, vsaj v ozadju vaše vizije, medtem ko se ta posveča predvsem eni.

Zanimivo je, da lahko odkrijemo potrditev tega pogleda v Bhagavad Giti. Shri Krishna, potem ko Arjuni pove, da je največje darilo, ki ga človek lahko podari, tisto, ki ga spremlja znanje, nadaljuje, da je mogoče spoznati to resnico, ne le s študijem, ampak preko treh stvari - čaščenja, raziskovanja in služenja. To pomeni, da ni ničesar mogoče v resnici spoznati le preko razmišljanja o tej stvari. Resnično je mogoče spoznati neko stvar le preko duše, ki budi najboljše mišljenje, najboljše čustvovanje in najboljše delovanje v iskanju.

Religiozne osebe iščejo enost z ljubeznijo, spoznanje preko resnice in svobodo s pogumom; in te tri popolnosti duše ustrezajo vse-prisotnosti, vse-vednosti in vse-moči Božanskega Bitja.

Ker so trije deli kreposti poguma, resnicoljubnosti in ljubezni popolne kvalitete duše, si z obračanjem proti njim ter s hojo z voljo resnično prizadevamo, da bi postali popolni in resnični jaz. Zaradi pomanjkanja samo-spoznavanja smo ujeti v vse mreže zmede v zunanjem svetu. Nihče ni slab, nihče ni brez teh treh kvalitet, vendar ljudje pozabljajo, kdo so in vedno znova in znova prenehajo biti oni sami.

SE NADALJUJE

Prevod: Anton Rozman

Prevedeno z dovoljenjem Teozofskega društva na Filipinih iz Theosophical Digest, 2nd quarter 1993. Taking Charge of Your Life, copyright 1985, The Theosophical Publishing House, 306 West Geneva Road, Wheaton, Illinois, U.S.A.

Vir: www.teozofija.info

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Popolnost-Proizvajanje-Sadovi-UmetnikDomov
Powered By GeekLog