Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Poklic-Astrolog-Skusnjava-Idealizem
Moj poklic je astrolog

ponedeljek, 2. maj 2022 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Piše: Bern Jurečič

Astrologi praktiki se pogosto srečujemo z nekaterimi vedno enakimi vprašanji, dilemami in/ali dvomi ljudi, ki se obračajo na nas.
Tako se vsak astrolog na začetku znajde v skušnjavi idealističnega prepričanja, da bo s svojim delom "dopovedal" skupnosti, da je "astrologija nekaj drugega kot vedeževanje", potem pa čez veliko let dvigne roke in se prepusti občutku in oceni tistega, ki se obrne nanj, in če gre za napačno pričakovanje, ga mirno in vljudno preusmeri drugam.

Podobno velja za vedno znova izrečen dvom o astrologiji, ki da "ni znanost" in je torej nepreverjena, šarlatanska in za lase privlečena zadeva, kvaziznanstveno mešetarjenje z zvezdami in podobno. In ko potem opraviš še strokovni izpit, precej težji od večine tistih, ki te lahko doletijo na naših fakultetah, ter obenem še preštudiraš kodeks, ki je najmanj tako rigorozen kot zdravniški, te take dileme počasi ne motijo več.

KDAJ NAJ ODIDEM K ASTROLOGU?

Pokojni predavatelj, inovator, pisec in še kaj, dr. Susman, je v uvodu v neki članek o pereči in vedno aktualni medicinski temi zapisal tezo, da "srna prepotuje tudi sto kilometrov daleč, da bi na točni določeni livadi našla točno določeno zel, ki ji bo pomagala ozdraveti". Po drugi strani pa poznamo trditev, da "učitelj pride, ko je učenec pripravljen". Iz lastne prakse lahko navedem številne primere, ko je dogovarjanje termina potekalo toliko dolgo, da se je vmes zgodilo kaj takega, za kar ne bi bilo primerno, če bi do posvetovanja pri astrologu (ali komu drugemu iz cele vrste svetovalcev, posvetovalcev in napovedovalcev) prišlo prej.

Podobno velja za obet, ki ga slišimo pri številnih odhajajočih sogovornikih, ko pravijo, da – in celo kdaj – se bodo vrnili. Takih, ki se k astrologu odpravljajo pogosto, periodično ali celo redno, ne manjka, čeprav ni majhen delež niti tistih, ki pridejo samo enkrat. A vrnejo se vedno tedaj, ko je to najbolj primerno zanje, saj pridejo po informacijo, ki je zanje pomembna, ne da vnaprej vedeli, katera je to ali s katerega področja.

Pravila tu seveda ne more biti, v praksi pa je morda celo bolje, da taki obiski niso prepogosti – vprašanje o tem, ali lahko prepogosto obiskovanje nekoga, ki nam (kakorkoli) pomaga na poti, vodi v odvisnost od takega svetovanja, pa je predmet pogovorov tudi na strokovni ravni.

KOLIKO IMAM SPLOH MOŽNOSTI?

Nadgradnja tega razmišljanja je vprašanje določenosti. Ta tema se pri astroloških razglabljanjih (na primer pri vprašanjih, ki sledijo predavanjem, ali pa na raznih forumih, kjer beseda steče tudi o astrologiji) pojavlja vedno znova in je logičen poskus izogiba razmišljajočega človeka, ki bi želel imeti vsaj kaj vpliva na to, kaj se mu dogaja in kam ga vodi pot. Dilema seveda ni rešljiva, vsaj enostavno ali na lahek način ne. Kajti če že rečemo, da je naša življenjska pot določena le "okvirno" ali "do določene mere", vmes pa je obilo možnosti za še tako velike spremembe, odklone, popravke, nadgradnje in podobno, se najde kdo z vprašanjem, ali potem ni tak potencial za 'nadgradnjo določenega' tudi že predviden v horoskopu. In zgodba se začenja znova …

Odgovora na vprašanje "ali je že vse določeno" v astrologiji seveda ni. Tudi astrologija ni filozofska veda (ali vsaj paraznanost, da koga ne zmoti 'pretencioznost' pisanja …), ampak čisto eksakten pogled v izračune, ki nam na neko zastavljeno vprašanje ponudijo odgovor več ali manj določne vrste. Tu je treba poudariti predvsem dejstvo, da astrologija z vsemi svojimi možnostmi ničesar ne določa, ampak samo opisuje! Astrologija torej ne govori o dogodkih samih, ampak o potencialih za te dogodke, kakršni se odslikavajo v posameznikovi zavesti. Torej je pri astroloških tolmačenjih govora ne toliko o stvarnem dogajanju in aktivnostih kot o našem lastnem dojemanju teh realnih dogodkih in aktivnostih. Še več, govorimo o bolj ali manj izraženih ("večjih ali manjših") potencialih, da se neki osebi zgodi neki realen dogodek ali sprememba, kar pa seveda zahteva čim bolj neprizanesljivo, stvarno in strokovno oceno, koliko je ta oseba sploh zmožna realizirati tak potencial. Ali, povedano v praktičnem primeru: je oseba, rojena pod močnim vplivom Ovna (na primer s Soncem ali Luno ali ascendentom ali planetarno gostoto – stelijem - v tem znamenju) sposobna zadržati svojo vzkipljivost in težnjo po takojšnji akciji, če gre za planirani dogodek, ki naj bi se povrhu vsega 'zgodil' v več nadaljevanjih? Ali pa, kako lahko pričakujemo izvršitev akcije od nekoga, za katerega nam že prvi pogled na rojstno karto ("horoskop") pove, da "veliko govori in precej manj naredi", saj ima Marsa tako močno povezanega z načelom Dvojčkov, da je zanj bolj pomembno to, da o aktivnosti govori, kot pa da bi jo dejansko opravil?

NAPOVEDOVANJE – TLAKOVANJE POTI?

Pri iskanju razlogov za to, da se astrologija že stoletja dolgo srečuje z močnim odklanjanjem različnih struktur in segmentov javnosti, je prav 'napovedovanje' med najpomembnejšimi. Naj bi posegala v "božanske sfere" oziroma "božjo domeno", pravijo tisti, ki jim je astrologija še posebej v zobeh. A če sploh ne posegamo v dilemo, katera stran ima pri tem vprašanju prav, se vprašajmo, kaj je prava vloga astrologije. Je to sploh napovedovanje? Je človekova starodavna in neusahljiva želja po informiranosti in pripravljenosti na "vse hudo" dovolj močna, da preglasi druge aspekte študija narave, ki odlikujejo astrologijo? Ne pozabimo, "logija" je 'preučevanje' in ne 'napovedovanje'. Preučevanje in razlaga zvezd torej. Početje, ki je v daljni preteklosti prispevalo k poznavanju in razumevanju narave veliko bolj kot katero koli področje človekovega udejstvovanja, pa naj to danes moti še tako hudo. Astrologija je posledica človekovega iskanja odgovorov, ne pa njegova strast do predvidevanja in napovedovanja. To preučevanje je človeštvu prineslo veliko spoznanj, na podlagi katerih so se kasneje postopoma razvile posamezne veje znanosti, vključno s fiziko, statistiko, psihologijo itd.

Če torej po formuli "horoskop = hora (čas) + scopein (opazovanje)" astrologija pomeni prvenstveno razlago, tolmačenje položaja zvezd v določenem trenutku, ki zanima opazovalca ali naročnika, je napovedovanje le nadgradnja tega temeljnega poslanstva astrologije, nikakor pa ne njen bistveni, poglavitni ali primarni del oziroma namen. Toda ob dovoljšnem znanju, primerjanju, preverjanju in številnimi izkušnjami je poznavanje vzorcev in ciklusov tolikšno, da samo po sebi omogoča – po načelu "če se je to zgodilo že tolikokrat, se bo najverjetneje zgodilo tudi tokrat" – predvidevanje razvoja dogodkov, temu pa z nepravilno besedo pravimo 'napovedovanje'.

Astrologija torej po svoji naravi sploh ne stoji z ramo ob rami vedeževanju, jasnovidnosti in nekaterim drugim 'čistim' oblikam napovedovanja. Še več, astrologija omogoča primerjavo potencialov in od astrologa zahteva njihovo čim bolj podrobno oceno, ne da bi mu sama po sebi dajala vsaj možnost določene informacije o tem, ali se nekaj bo zgodilo ali ne – lahko le predvideva in ocenjuje možnosti za to; pri vedeževalcih gre to drugače.

A temeljna dilema sploh ni v tem. Bolj gre za to, zakaj napovedati. Je bolje, če za zlom noge ali prometno nesrečo vemo tri mesece prej dokaj natančno (kar je s pomočjo astrologije seveda mogoče predvideti)? Ni morda bolje, da nas nekdo opozori, da je tedaj in tedaj velika možnost, da se nam pripeti kaj takega? Nakar potem sami poskušamo vplivati na razvoj dogodkov, na primer s povečano pozornostjo, če gre za nezgodi te vrste … In ne nazadnje, kdo ima od natančne astrologove napovedi korist? Stranka? Astrolog? Ni pehanje po čim natančnejših napovedih zgolj športu podobno prizadevanje po uspešnosti in slavi? Citius, altius, fortius tudi v astrologiji?

Nemalokrat naletimo na koga, ki ob natančni napovedi (manj ali več vdano) "počaka" na omenjeni dogodek – ki se potem morda celo ne zgodi … Srečamo pa tudi primere, ko ljudje poskušajo predvideni dogodek bodisi preprečiti bodisi prehiteti, neredko pa s tem sami pomembno vplivajo na razvoj. In tudi če jim "kolesa usode" ni 'dovoljeno' obrniti v drugo smer, si vsaj očitati ne morejo, da niso poskusili … to pa ni malo.

Ne iščimo torej tako goreče odgovorov, kaj se nam bo zgodilo v prihodnosti, saj si s tem sami omejujemo možnosti delovanja, poleg tega pa odgovornost za lastno pot vsaj deloma prelagamo na pleča drugih (čeprav jih plačamo za to). Princip je podoben tistemu o ribah za lačni narod: bolje naučiti ljudi ribe loviti, kot pa jim jih dostavljati vsak dan sproti, da ne bi umrli od lakote …

ASTROLOGIJA NEKDAJ …

Astrološka predikcija (predvidevanje) ima eno veliko prednost: če s pomočjo njenih tehnik in pristopov lahko opišemo določeni trenutek, potem nam to lahko pomaga na mnogih področjih. Če uspemo odvreči predsodke, imamo tako na voljo učinkovit in široko uporaben informacijski sistem, ki ga je mogoče aplicirati na mnoga področja življenja, recimo pri psihološkem delu, kadrovanju, planiranju, določanju prioritet, v gospodarstvu, financah, agrikulturi in še veliko več. Za ponazoritev vzemimo vreme. Strokovnjaki s tega področja mirno priznavajo, da so natančne in zanesljive napovedi vremena možne kvečjemu za dva ali tri dneve vnaprej, potem pa je parametrov, ki vplivajo na odklone in "napake" v napovedi, preprosto že preveč. Astrologija se je s tem področjem uspešno ukvarjala dolga tisočletja, dokler je ni izpodrinila fizika s svojo vejo meteorologijo, opremljeno z matematiko, statistiko in še s čim. Astrometeorologija tako dandanes praktično ne obstaja več. In vendar je za določen kraj in čas mogoče sprememba in tudi stanje (torej vreme) "napovedati" presenetljivo natančno. Še več, ker gre za oceno planetarnih in drugih položajev zvezde v prostoru in času, je tovrstna astrološka napoved mogoče ne le za teden vnaprej, ampak tudi denimo za 15. marec leta 2025 – če taka informacija seveda sploh koga zanima …

Podobno kot z 'napovedovanjem vremena' se je astrologija dolga stoletja – tedaj seveda še nedeljena z astronomijo - ubadala z agronomijo. Vsako leto je bilo treba na dan natančno določiti dan žetve v porečju Nila – od tega je bila odvisna lakota v deželi! Današnji temeljiti študij vseh dosegljivih starodavnih astroloških zapisov nam razkriva, kako močno so bila nekdanja ljudstva odvisna od zanesljivosti astronomskih/astroloških predvidevanj in napovedi. Do danes se je od vsega tega silnega znanja ohranil le še setveni koledar, ki bazira na istih izhodiščih, pa znakci za vreme v vsakoletni pratiki …

Astrologi pa se pri svojem delu neprimerno pogosteje srečujemo z nekim drugim področjem, ki je bilo v zgodovini nedotakljivo zaradi nedotakljivosti telesa samega (iz religioznih razlogov), zato je bila tedaj astrologija pogosto edina možna informacijska oblika o stanju in možnem razvoju situacije – govora je o medicini. Danes je položaj obrnjen na glavo, in četudi je človekov organizem dodobra preštudiran tudi z astrološkega zornega kota, je treba poudariti, da astrologova sposobnost razsojati ali svetovati o medicinskih vprašanjih daleč zaostaja za medicinskimi dognanji in stroko. Posegati v to področje je torej skrajno občutljiva tema, ki je zavedena celo v zelo obsežnem in strogem astrološkem kodeksu, ki bi ga moral dobro poznati in podpisati vsak astrolog. Tam namreč najdemo jasno napotilo, da mora astrolog tedaj, ko neki primer presega njegove sposobnosti in izučenost, osebo napotiti na ustreznejši naslov, na primer k zdravniku ali kakemu drugemu strokovnjaku …

… IN DANES

Manj problematična, čeprav nič manj pomembna, so druga področja, kjer se astrologija izkazuje vsakodnevno. Iskanje pravega trenutka za nekaj – slavna poroka princa Williama in Kate je bila izjemno natančno izpeljano navodilo astrologov; če je ona močnejši značaj od njega, je treba najti trenutek, ko bodo 'zvezde' položaj obrnile v njegovo korist, še bolj pa je pomembno, da 'pravi trenutek' omogoči temu zakonu potomca, natančneje sina! "Najdenje" nepravega trenutka poznajo vsi tisti, ki so lansirali projekt ali podjetje v času retrogradnega Merkurja – koliko vse preglavic lahko naredi ta mali planet?! Največje svetovne korporacije imajo za polni delovni čas zaposlene astrologe, katerih naloga je izračunati pravi trenutek za predstavitev novega proizvoda (pa tudi pravi kraj!), celo za čas začetka ključnega sestanka, da o kadrovanju ne govorimo posebej. Predvsem s slednjim se počasi in vse bolj ukvarjamo tudi slovenski astrologi, čeprav bolj skrito in neuradno. Tako je za eno od političnih opcij zadnjega desetletja "znano", da je ključne ljudi v svojem mandatu nastavljala s pomočjo astrologije, pisec teh vrstic pa že leta sodeluje z nekaj naslovi, ki vedno znova pridejo povprašat o potencialih kandidatov za posamezna delovna mesta v sistemu. Očitno so rezultati več kot zadovoljivi, če sodelovanje traja že toliko let …

Tem za pogovor o zvezdah seveda s tem ne zmanjka. V zadnjem času je vse pogostejša tista o izbiri smeri študija in astrologi dobivamo na mizo vprašanja tako o fakulteti kot tudi že o srednji šoli, po čemer praviloma sprašujejo starši. Še posebej danes, ko je na voljo veliko izbire in imajo otroci mnoge ideje, istočasno pa so premalo profilirani, je odločitev pogosto težka, astrološka karta pa pri tem ne govori toliko o pravilnosti izbire kot o potencialih, ki jih otrok nosi s seboj in se znajo razviti v prihodnje.  

Še najpogosteje pa se astrologi srečujemo s preučevanjem potencialov v medsebojnih odnosih, od tega največ s partnerstvi in zakoni. Družba se je v zadnjih desetletjih spremenila do take mere, da zakon dogovorjenega tipa v zahodnem okolju skoraj ne pride več v poštev, povprečna ženska pa tudi ne vstopa več v zveze vdano in prepričano v dober izhod kot nekdaj. Zelo pogosto se odpravi poizvedovat, ali ji neki partner karakterno ustreza ali ne. Astrolog ji pri tem pove tudi potencialne čeri, na katerih zveza lahko razpade, če nista previdna ali če se za zvezo ne trudita oba. Sicer pa je vprašanj na tem področju še veliko več, od iskanja pravega datuma za poroko preko dilem tipa "ali me vara ali ne" in "na čem sploh še lahko gradiva" pa vse do opcije ločitve in razvoja situacije pri ločitvenih postopkih. Včasih tako posvetovanje meji že na postopek mediacije, saj se partnerja odločita za skupen pogovor …

S SEBOJ NOSIMO PREDNATALNE VZORCE

Še največ vzgibov za posvet z astrologom pa izhaja iz notranjosti. Pogosto se nam dogaja, da se nam neki vzorec ponavlja, na primer razpadanje partnerskih zvez, naveličanje, agresivnost v odzivu, prelahko jemanje obvez ali zadolžitev, pometanje pod preprogo in drugi. Ko nam tako "po istem kopitu" razpade nekaj spočetka obetavnih zvez, je dobro poiskati razlog, pri čemer je astrologija le ena od uporabnih možnosti, vsekakor pa zelo priročna in koristna. Astrološka karta namreč odlično prikazuje povezanost in soodvisnost značajskih lastnosti na eni in podzavestnih vzorcev, ki se javljajo in kvarijo igro vedno znova in znova. Če omenim še možnost 'pokazanja s prstom' na pomembne mejnike v prenatalnem času, ki se jih otrok ne more zavedati, mati pa jih pogosto pozabi, saj je bilo dogajanje morda pereče le neki trenutek ali kratek čas, pa je kljub vsemu za seboj pustilo neizbrisno sled v podzavesti nerojenega otroka (engram, možganski vtis), potem imamo na voljo izjemna orodja za prikaz, kaj in zakaj se dogaja z nami. Ter seveda istočasno tudi možnost predočiti sogovorniku, kje naj išče, če si (seveda s pomočjo ustreznega strokovnjaka, ki pa ni astrolog) želi pomagati in se teh vzorcev znebiti. Če bi starši vedeli, kaj vse se zapiše, potem bi čas nosečnosti preživeli in reagirali precej drugače, kot pa to srečamo v praksi (sam delam na tem področju sedaj že 19 let). Že sam materin odziv na spoznanje o nosečnosti je ključnega pomena – je srečna ali morda ne; kako povedati očetu ali fantu/možu; kaj bo zdaj z mojim študijem in podobno … Točka vrh neba (medium coeli, MC) se zaradi tega spreminja v drugi najpomembnejšo točko v rojstni karti, takoj za ascendentom, ki jih lahko rečemo tudi "točka JAZ".

Odgovor na prvotno zastavljeno vprašanje "Kdaj torej oditi k astrologu" je razmeroma enostaven: ko imamo občutek, da bi nam informacije, pridobljene na tak način, lahko pomagale pri neki odločitvi, in ko smo istočasno prepričani, da smo v tej smeri pripravljeni kaj tudi storiti. Astrolog mora pri svojem delu namreč ne le preštudirati rojstno in druge karte, izrisane za ta namen, temveč tudi spoznati način dojemanja sogovornika. Na ta način lahko predoči stanje in možen razvoj tako, da je informacija za njegovo stranko razumljiva in uporabna. Kdor se torej k astrologu odpravlja zgolj po napovedi, bi se lahko vprašal, ali ni nemara zgrešil naslova; morda bi bilo bolje obiskati vedeževalko ali jasnovidca …

Avtor članka ima ISAR CAP (mednarodno priznano) diplomo.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Poklic-Astrolog-Skusnjava-IdealizemDomov
Powered By GeekLog