Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Okolje-Zdravje-Kakovost-Meziska-Dolina
Kakšna je obremenjenost otrok Mežiške doline s svincem?

torek, 25. september 2018 @ 20:19 CEST

Uporabnik: Sonce

Rezultati prevalenčne študije
Ravne na Koroškem, 13. september 2018 - Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem že od leta 2007 sodelujemo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini.

Tako smo v letu 2018 izvedli že tretjo (po letih 2008 in 2013) prevalenčno študijo obremenjenosti otrok Mežiške doline s svincem, v kateri preverjamo prisotnost svinca v krvi otrok, od prvega do šestega leta starosti in devetletnikih v Zgornji Mežiški dolini ter triletnikih v Spodnji Mežiški dolini. Na raziskavo se je odzvalo 74,5 % vabljenih. Rezultati študije so pokazali, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornji Mežiški dolini sicer nižje kot v letu 2008, vendar pa hkrati tudi višje kot v letu 2013.

Prevalenčna študija ugotavljanja vrednosti svinca v krvi otrok mežiške doline 2018
V letu 2018 smo tretjič (po 2008 in 2013) izpeljali prevalenčno študijo ugotavljanja vrednosti svinca v krvi otrok Mežiške doline. Vključevala je otroke iz Mežiške doline, stare od 1 do 6 let (12 do 72 mesecev) in 9 let stare otroke iz Zgornje Mežiške doline - Občini Mežica in Črna na Koroškem, kot primerjalna skupina so bili vključeni še triletniki (24 do 48 mesecev) iz Spodnje Mežiške doline - Občini Prevalje in Ravne na Koroškem.

Podatke smo pridobili s kapilarnim odvzemom krvi (iz prsta) v laboratorijih Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (24.maj-22.junij 2018), analize na vrednost svinca so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Namen študije je bil oceniti obremenjenost otrok iz ZMD s svincem ter izvesti primerjavo stanja med leti 2008, 2013 in 2018.

V skupni nabor je bilo uvrščenih 370 otrok iz Zgornje Mežiške doline in 336 iz Spodnje Mežiške doline. Skupno so bili vzorci krvi odvzeti 526 otrokom, kar predstavlja 74,5 % odziv - v Zgornji Mežiški dolini je bil odziv  boljši (316 oz. 85,4%) kot v Spodnji Mežiški dolini (210 oz. 62,5 %).

Rezultati študije
Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Mežiške doline v letu 2018 so se gibale od 8 do 336 µg/l. Rezultati so pokazali povišane vrednosti svinca v krvi (100 µg/l ali več) pri 30 otrocih (5,7 %), od tega jih je bilo 28 Zgornje Mežiške doline (8,9%). Najvišja vrednost je bila ugotovljena pri dečku iz Spodnje Mežiške doline. 

Mag. Matej Ivartnik z NIJZ, vodja študije, je ob predstavitvi rezultatov študije izpostavil: »Čeprav se zdi,  da je stanje precej boljše kot v letu 2017, ko je imelo visoke vrednosti svinca v krvi petina testiranih otrok,  to ne drži v celoti. Letošnja študija je namreč vnovič potrdila, da so najvišje vrednosti ugotovljene pri tri leta starih otroci. V tej skupini je imelo v Zgornji mežiški dolini povišane vrednosti svinca v krvi 14 od 87 testiranih otrok, kar predstavlja16,1 %. S starostjo se povprečne vrednosti nižajo in so najnižje pri otrocih starejših od 6 let.

« 
Primerjava z rezultati študij v letih 2008 in 2013 pokaže, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline sicer nižje kot v letu 2008, vendar višje kot v letu 2013. To velja za vse starostne skupine otrok, razen najmlajše otroke v starosti od enega do dveh let, kjer so vrednosti nižje. Rezultati kažejo, da se vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline ne nižajo več, ampak je v primerjavi z letom 2013 celo opazen porast.

Razlike med triletniki v Zgornji in Spodnji Mežiški dolini

Večletna primerjava vrednosti svinca v krvi triletnikov (od 24 do 48 mesecev starih otrok), torej skupini otrok, pri kateri spremljamo vrednosti svinca v krvi vsako leto kaže, da je bil delež otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi v letu 2018 podoben kot v letu 2014, po letu 2010 pa je opazno nihanje deleža med 8 in 20 %.    

Za to starostno skupini smo naredili primerjavo rezultatov med Zgornjo in Spodnjo Mežiško dolino, ki kažejo precej višje vrednosti za otroke iz Zgornje Mežiške doline. V pozitivnem smislu lahko izpostavimo, da prvič od začetka meritev od leta 2004 v tej skupini otrok v Zgornji mežiški dolini nismo izmerili vrednosti svinca v krvi preko 200 µg/l.

Individualni razgovori z družinami otrok in ocene tveganja
Z napredovanjem ukrepov je problematika postajala bolj specifična in temu smo priredili naše pristope. Zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica NIJZ OE Ravne, je pojasnila: »Pričeli smo z individualnimi razgovori in pri družinah, kjer je bila pri otroku presežena vrednost svinca, ugotavljali dejavnike tveganja v domačem okolju in širše. Poleg individualnega razgovora in svetovanja se po protokolu pri otroku ponovno odvzame kri, pri vrednostih nad določeno mejo pa gredo otroci v nadaljnjo obravnavo in sledenje.«

Na podlagi individualnih razgovorov in rezultatov meritev lahko identificiramo različne dejavniki tveganja: »Ugotavljamo, da so zaposlitev starša v delovnih organizacijah sekundarne predelave svinca, pogoji bivanja -  makadam, vrtovi, uporaba potencialno tveganih gradbenih materialov in ne-izvajanje nadzora nad tem, gradbena dela in počasna sanacija le-teh, ter zanikanje problematike v kontekstu, 'včasih je bilo še huje' pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na povišane vrednosti svinca v kriv otrok,« je povzela Neda Hudopisk z NIJZ.

Nadaljnji ukrepi

Na lokalni ravni je ključnega pomena skupnostni pristop, torej povezovanje in dobro sodelovanje med vsemi partnerji v Programu, izboljšanje zdravja prebivalcev s pomočjo povezovanja in sodelovanja vseh tistih, ki lahko tako ali drugače vplivamo na pogoje za zdravo življenje prebivalcev Mežiške doline.


Dodatne vsebine:

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Okolje-Zdravje-Kakovost-Meziska-DolinaDomov
Powered By GeekLog