Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Obnovljivi-Viri-Reka-Mura-Skupnost-Lokal

Izbris reke Mure iz Akcijskega načrta obnovljivih virov energije nedelja, 23. julij 2017 @ 02:41 CEST Uporabnik: Sonce Nevladne organizacije zahtevajo izbris reke Mure iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije Lokalne skupnosti skozi peticijo zahtevajo izključitev načrtov za gradnjo osmih hidroelektrarn na reki Muri. Na Ministrstvu za infrastrukturo v Ljubljani je pretekli teden potekala javna obravnava dokumenta Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 do 2020 (AN OVE) in okoljskega poročila. Proti načrtu, ki predvideva izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri, so na javni obravnavi z jasnimi zahtevami za izbris reke Mure iz AN OVE nastopile nevladne organizacije in lokalne iniciative, združene v kampanji »Rešimo Muro!« in ki zastopajo že več kot 5.000 podpisnikov peticije proti gradnji hidroelektrarne Hrastje-Mota. »V primeru uresničitve njihovih načrtov, da bi na Muri zgradili več velikih hidroelektrarn, menda kar osem, nas bodo v Pomurju oropali možnosti za kakovosten, človeku in naravi prijazen razvoj. Načrti o tisočih tonah betona, ki naj bi ga gradbena podjetja več let zlivala v Muro in na njena nabrežja ter jo nepovratno uničila, zato predstavljajo resno grožnjo, pred katero se bomo branili z demokratičnim uporom, dokler je predstavniki ministrstev ne izbrišejo iz svojih dokumentov in zanje poiščejo alternativne in sodobnejše koncepte ravnanja z obnovljivimi viri energije,« je povedala dr. Sonja Bezjak iz Muzeja norosti Trate. »Ob ustrezni umestitvi izgradnje majhnih fotovoltaičnih elektrarn v AN OVE bi lahko sredstva, namesto v megalomanske projekte nezanesljive električne energije in uničevanja narave, usmerili v sofinanciranje ali subvencioniranje teh elektrarn, s čimer bi gospodinjstva lahko skoraj v celoti postala samooskrbna. Dosegli in presegli pa bi tudi zahteve po deležu energije, proizvedene iz obnovljivih virov. To je samo eden od argumentov, ki ga imamo nasprotniki gradnje novih hidroelektrarn, in obenem tudi ponujena alternativa,« je preproste rešitve predstavil Darko Lorenčič, podpornik kampanje »Rešimo Muro!«. »Predstavniki ministrstva so večkrat poudarili, da je postopek tekel v skladu z Zakonom o upravnih postopkih, Zakonom o varstvu okolja ter z Zakonom o ohranjanju narave, kar ne drži. Zveza društev Moja Mura  in Društvo za preučevanje rib Slovenije smo namreč posredovali vlogo za stranko v postopku celovite presoje vplivov na okolje za AN OVE, katerega status nam ministrstvo za okolje in prostor ni priznalo. Status nam je MOP priznalo šele po dobljenih tožbah na upravnem sodišču, a nas kljub temu niso vključevali v aktivnosti, povezane s pripravo AN OVE in okoljskega poročila, kar ni v skladu z zakoni,« je bila jasna Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) in koordinatorica kampanje »Rešimo Muro!«. Med samo debato je predstavnikom ministrstva pristopila predstavnica lokalne iniciative Nataša Bavec in jim v podpis prijazno ponudila peticijo proti gradnji HE Hrastje-Mota. Kot je bilo pričakovati, le-te nihče od odgovornih ni podpisal. »Iz načrtov AN OVE je treba izključiti nove velike hidroelektrarne na Muri in srednji Savi ter ohraniti brzice, kar jih je še preostalo v Sloveniji. To pomeni, da je treba izključiti tudi male hidroelektrarne, ki so nepomembne v kvoti električne energije, naravi pa povzročajo veliko škode in služijo le za dobiček maloštevilnih posameznikov,« je podporo kampanji izrazil dr. Tomaž Ogrin, predstavnik Alpe Adria Green. »V zadnjem času beležimo ob reki Muri zelo velik naval turistov, tako domačih kot tujih. Absolutno imamo v turizmu veliko boljšo perspektivo in zaslužek, kot bi ju imeli iz neke betonske skulpture in umetnega zajezitvenega prostora! Take stvari lahko vidiš tudi drugod! Mura je edinstvena in bo del UNESCO območja biosfere Mura-Drava-Donava, poznanega kot evropska Amazonka, hkrati pa je to še edina večja reka v Sloveniji, ki je prosto tekoča. To naj bo naš ponos in naš adut v turizmu! Pomurci Mure ne damo in zahtevamo izbris reke Mure iz projektov v AN OVE!,« je povedal predstavnik lokalne iniciative Jernej Törnar. »Zaključimo lahko, da tako kot v vseh primerih škodljivih planov tudi v tem primeru zmaguje kapital nad pravico človeka do zdravega življenjskega okolja ter da državnim organom, ki vodijo te postopke, ni mar za njene državljane, čeprav imamo v Ustavi Republike Slovenije zapisano, da smo demokratična država, država ljudstva,« je za konec dodala Slamerškova. Podporniki kampanje: http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/ O kampanji Rešimo Muro! Kampanja Rešimo Muro! je nastala na pobudo lokalnih pomurskih nevladnih organizacij, ki se že desetletja borijo, da bi Muro ohranili kot prosto tekočo reko brez hidroenergetskih jezov. Kampanja se je začela 9. aprila 2016 in jo sedaj podpira že več kot 70 lokalnih, nacionalnih in tujih nevladnih organizacij, številni slovenski in tuji strokovnjaki ter priznane osebnosti. Za več informacij o kampanji »Rešimo Muro!« obiščite: www.resimo-muro.com ali www.amazon-of-europe.com/si/ O DPRS Osnovni namen delovanja Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je varovanje sladkovodnih rib in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, popularizacijo poznavanja sladkovodnih rib, izdajateljsko in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi sorodnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami. O WWF Poslanstvo Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) je ustaviti uničevanje Zemljinega naravnega okolja in graditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v sožitju z naravo, ohranjajo svetovno biotsko raznovrstnost, zagotavljajo trajnostno uporabo obnovljivih naravnih virov ter spodbujajo zmanjševanje onesnaževanja in potratne porabe naravnih virov. Za več informacij o delu WWF v regiji obiščite: http://adria.panda.org/sl/. Zahtevamo izbris/izključitev Mure iz AN OVE Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je 20. junija 2017 na spletni strani objavilo osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) (AN OVE) in okoljskega poročila. AN OVE predvideva tudi hidroelektrarne (HE) na reki Muri. V sredo, 12. julija 2017, bo ob 17. uri v konferenčni dvorani MzI, 1. nadstropje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, potekala javna obravnava, ki se je bomo udeležili tudi podporniki kampanje Rešimo Muro! Zveza društev Moja Mura (ZMM) in Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) smo na podlagi dobljenih tožb na Upravnem sodišču imeli status stranke v postopku celovite presoje vplivov na okolje za AN OVE. Kljub temu nas je ministrstvo za okolje in prostor nezakonito izključevalo iz aktivnosti, povezanih s postopkom. V letu 2015 je potekalo posvetovanje z javnostjo v zvezi z Načrti upravljanja voda (NUV II). Izvedenih je bilo osem regionalnih posvetov. Predstavniki energetike se niso udeležili samo posveta za povodje reke Mure v Murski Soboti, ki je bil številčno najbolj zastopan s predstavniki civilne iniciative, ki so jasno izrazili, da ne želijo HE na Muri in zahtevali dodatni posvet z energetiki. Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) in koordinatorica kampanje Rešimo Muro!: »Reka Mura je iz vidika ohranjanja ribjih vrst nacionalnega in mednarodnega pomena. Predstavlja življenjski prostor kar 51 od 76 domorodnih vrst rib v Sloveniji. Od tega jih je kar 36 vrst oziroma 70 % uvrščenih na IUCN-ov rdeči seznam ogroženih vrst. Območje Natura 2000 Mura varuje kar 13 vrst rib, katerih ohranjanje je v interesu EU. Zato se na DPRS zavzemamo, da reko Muro razglasimo za izključitveno območje (»no-go« area) in izvzame iz AN OVE«. dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti, Trate: »Cele generacije domačinov smo odrasle ob Muri, ne da bi lahko stopile na njeno nabrežje, saj so ga varovali graničarji. Zato šele zadnja leta odkrivamo tako naravno kot tudi kulturno dediščino. Nedavno smo npr. odkrili dragoceno konjsko brzdo venetskega izvora. Izjemen poznavalec dr. Dragan Božič jo umešča v čas okoli 100 let pred n. št. Nabrežje Mure je zdaj s svojimi dragocenostmi pritegnilo ne le arheologe, pač pa tudi paleontologe, etnologe, antropologe in zgodovinarje, ki odkrivajo pozabljeni in neraziskani svet v Muri in njej. Muro so nam v 80. letih že poskušali zabetonirati, a je partija slišala protestni glas domačinov in te namere dokončno opustila. Zdaj smo spet tam, odločni in pripravljeni tudi na boj s kapitalom. Od pristojnega ministrstva zahtevamo, da ob vseh strokovnih argumentih in glasovih ozaveščene javnosti, ki govorijo v prid spoštovanju narave, kulture in človeka, izključijo Muro iz AN OVE. In dopustijo ohranjanje kulturne dediščine in značilne kulturne krajine ter revitalizacijo Mure za razvoj trajnostnega turizma in zelenih delovnih mest.«   Tadej Törnar, domačin: »Reka Mura že od nekdaj povezuje ljudi na levem in desnem  bregu ter povezuje države med seboj. Ljudje ob Muri živimo v sožitju s to reko, ob njej se sproščamo, nabiramo nove moči, hrano in energijo za vsak dan. Za reko, ki nas predstavlja, so se in se bomo še naprej borili in je ne damo za nobeno ceno (elektrike?).« Jernej Törnar, domačin: »Reka Mura za nas pomeni življenje, saj dihamo in živimo z njo od vekomaj! Za nas predstavlja vir življenja, nam daje bogate vodne vire za našo rodovitno zemljo, nam Pomurcem pa balzam za dušo, mir in blagoslov, ko si nabiramo svežo energijo v neokrnjeni naravni senci in vodnem hladu. Marsikateri tega ne razume – to je narava!! To potrebujemo ljudje! Nikakor ne morem razumeti, kako sploh lahko kdo razmišlja, da bo ob takem velikanskem gradbenem posegu, ob morebitni zajezitvi, reka predstavljala bioobnovljivi vir!!??? Kako sploh lahko kdo razmišlja o vsilitvi takega megaobjekta v naravni prostor in potem še meni, da je to biološko in ekološko?? Nikakor ne morem razumeti teh pogledov. Sploh pa zdaj, v tem času, ko v pomurskih občinah zelo narašča število turistov! Le kdo bo hodil v naravo opazovat elektrarne? Nobeden! Izgubili bomo naravo, naš biser, izgubili bomo turiste zaradi nekaj dodatnih megavatov, ki jih v bistvu sploh ne potrebujemo! Tega MI ne bomo dovolili. Verjamem, da imamo prav, čutimo tako in borili se bomo do konca, tako kot naši predniki pred nami! Mure ne damo za nobeno ceno!  Mi potrebujemo to reko v naravni obliki in naj bo tam, kamor spada – v naravi in med ljudmi!« Nataša Bavec, stiki z javnostjo pri kampanji Rešimo Muro! in domačinka: »V kampanji Rešimo Muro! smo oblikovali peticijo STOP HE Hrastje-Mota, ki jo podpisujemo po Pomurju in s tem se naša zavest krepi, nas povezuje in bogati. Domačinom nam je reka Mura od nekdaj del identitete, zaradi katere smo tudi v svetovnem prostoru znani kot dobri, srčni in prijazni ljudje, ki v svoj dom brez vprašanj sprejmejo vsakogar. Prav tako veljamo za močne branitelje svoje zemlje in jezika. Zato vas svarimo: Ne jemljite nam naših osebnosti, kajti zanje se bomo goreče borili do zadnjega!« V okviru kampanje Rešimo Muro! zastopamo tako različne interese, kot so različni podporniki kampanje, vendar pa smo enotno proti enemu interesu - He na Muri. Reka Mura je naše naravno bogastvo, je naše življenje, zato je ne damo. Zahtevamo, da reko Muro izbrišejo iz AN OVE! Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog