Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Narava-Okolje-Izpusti-Biosferna-Obmocja
Biosferna območja varujejo naravo in omogočajo trajnostni razvoj

torek, 20. junij 2017 @ 19:09 CEST

Uporabnik: Sonce

Namen biosfernih območij je izvajanje treh funkcij: vzdrževanje ekosistemov, trajnostni družbeno-ekonomski razvoj ter spodbujanje izobraževanja in raziskav za spremljanje stanja okolja. Partnerji projekta  »coop MDD« so obiskali Biosferno območje reke Elbe v Nemčiji in se spoznali z dobrimi praksami pri upravljanju in vključevanju lokalnih prebivalcev, ki jih bodo lahko uporabili pri vzpostavitvi prvega pet-državnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava.

Biosferno območje Flusslandschaft Elbe je znano po svojih projektih obnove in uspešno vključevanje lokalnih podjetij v turistično ponudbo regije. Reka Elba, ali Laba v češčini, kjer ima svoj izvir, je ena glavnih rečnih poti v srednji Evropi.

Izvira v gorovju Krkonoše na meji s Češko in Poljsko, nato naredi širok lok čez Češko in priteče v vzhodno Nemčijo, od koder teče vse do Severnega morja. Stoletja je bila uporabljana za prevoz blaga čez srednjo Evropo na tovornih ladjah, zaradi česar je skozi zgodovino prišlo do velikih sprememb njenega toka in dna.

Z ustanovitvijo UNESCO biosfernega območja in skupnih prizadevanjih za obnovo reke in njenih habitatov s strani nacionalnih in regionalnih vlad ter nevladnih organizacij, se je življenje vrnilo v reko Elbo in njene pritoke, kot je reka Havel. Vodstvo biosfernega območja  je ustvarilo tudi mrežo lokalnih podjetij, ki ponujajo lokalne izdelke in storitve, kar bogati turistično ponudbo celotnega območja.

»Z dobrim načrtovanjem in konstruktivnim dialogom je mogoče usklajevati tako varstvene kot tudi razvojne cilje. Takšen pristop bomo v nadaljevanju gojili tudi v nastajajočem Biosfernem območju ob reki Muri ter širše v regiji, ki bo del čezmejnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava,«  je povedal Simon Veberič iz Zavoda RS za varstvo narave.

Učinkovito sodelovanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih vlad ter njihovih organov je ključnega pomena, ne glede na to, ali govorimo o vzpostavitvi trajnostne turistične destinacije ali o širitvi osrednje cone zaščite ali pa o obnovi poplavnih gozdov.

»Uspešno delovanje biosfernega območja, kot smo ga videli na reki Elbi, je možno le, če sodelujejo vse zainteresirane strani in vladne institucije, ki iščejo najboljše rešitve za trajnostni razvoj. Biosferno območje je vzpostavilo partnerstvo s kmeti, obrtniki, restavracijami, hoteli in turističnimi agencijami. Zahvaljujoč temu ima koristi od biosfernega območja tudi lokalno gospodarstvo in domačini. To tudi pomaga povečati podporo lokalnih skupnosti za nadaljnje projekte ohranjanja narave, ki so osnova za trajnostni razvoj,« je dejala Magdalena Wagner, vodja projekta »coop MDD« iz WWF Avstrija.

Za več informacij o projektu, ki ga sofinancira s sredstvi Evropske unije (ESRR, IPA), obiščite spletno stran projekta.   

Opombe:
Biosferna območja so mednarodno priznana s strani institucij Združenih Narodov, nominirajo jih nacionalne vlade in ostanejo pod suvereno pristojnostjo držav v katerih se nahajajo. Ustanavljanje biosfernih območij se je začelo s programom UNESCO “Man and the Biosphere” leta 1970. Trenutno obstaja 536 biosfernih rezervatov v več kot 100 državah, od katerih je le 12 odstotkov dvostranskih in le en tristranski.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Narava-Okolje-Izpusti-Biosferna-ObmocjaDomov
Powered By GeekLog