Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Najstarejsa_Znanost_Numerologija_Znamenj
Numerologija

torek, 1. julij 2008 @ 05:02 CEST

Uporabnik: zarek

Numerologija je ena najstarejših znanosti, ki se opira na razlaganje simboličnih znamenj, ki jih prepisujemo številom. S stališča simbola ima vsako število posebne lastnosti in dobro razlaganje lahko pripomore k spoznanjem o trenutnem in bodočem dogajanju v človeku in okrog njega.

Pomaga nam, da bolje spoznamo sebe in ljudi, ki nas obkrožajo. Omogoča nam ustvariti lepše življenje, z njo lahko pokukamo v preteklost, razumemo sedanjost in načrtujemo prihodnost.

Črke, iz katerih je sestavljeno ime in priimek, imajo svoj pomen v številkah, ki jih predstavljajo.

1: A, J in S
2: B, K in T
3: C, L in U
4: D, M in V
5: E, N in W
6: F, O in X
7: G, P in Y
8: H, Q in Z
9: I in R

Opozoriti moram, da ima črka Š enaki pomen v številki kot S, Č in Ć kot C ter Ž kot Z.

Razkritje značaja:

Ime in priimek, ki smo ju dobili ob rojstvu, odkrivata naš značaj. Črke iz katerih sta sestavljena imajo svoj pomen v številih in ta pokrivajo določena karakterna področja, ki so:

• Število 1 – obvladovanje
Obvladujete samega sebe. Ste zelo avtoritetna oseba in imate močno voljo.

• Število 2 – druženje
Radi sodelujete in se družite z ljudmi. V sebi imate duh sodelovanja in vedno si iščete družbo.

• Število 3 – prijateljstvo
Družba vas sprošča in prijetno se počutite v njej. Imate občutek povezanosti z njo.

• Število 4 – delovanje
Pri delu vztrajate do konca in imate radi red.

• Število 5 – gibčnost
Zelo radi imate razgibano življenje. Radi potujete in ste širokega duha.

• Število 6 – skladnost

V življenju vam zelo dosti pomeni, če so odnosi v družini dobri. Iščete skladnost med družinskimi člani in prijatelji. Pri vas ima velik pomen ljubezen in prijateljstvo.

• Število 7 – notranja številka
Radi raziskujete in svoja odkritja zapisuje. Včasih tudi stremite k svojim idealom.

• Število 8 – materialni napredek
V življenju vas neka sila žene k vedno večjim uspehom in to na vseh področjih. S tem si garantirate materialno srečo.

• Število 9 – nesebičnost (nesebična ljubezen do bližnjega)
Vživite in zanimate se za druge ter njihove težave. Torej, radi pomagate drugim ljudem. Imate značilnost vdanosti in ljubezni do bližnjega.

Vse črke v imenu in priimku, ki smo ju dobili ob rojstvu, spremenjene v številke, razkrijejo naš značaj.

Samoglasniki, ki so A, E, I, O, U in Y, nam povedo kaj si v življenju najbolj želimo.

Soglasniki, ki so B, C, Č, Ć, D, Đ, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, S, Š, V, W, X, Z in Ž, nakazujejo na katerem poslovnem področju smo najbolj uspešni.

Bistvo numerologije skuša vse besede in datume, predvsem osnovne podatke posameznika (ime in priimek ter datum rojstva), pretvoriti v število. Vsaki črki pripada določena številka med 1 in 9. S prištevanjem posameznih števil seštevamo številke, dokler ne dobimo enomestne številke, razen v primeru 11 in 22, ki predstavljata mojstrski števili.

Osebno število:
Vsak človek ima eno osebno število, ki predstavlja njegovo osebnost. To je nekaj, kar je zapisano v življenjski knjigi in je nespremenljivo. Je naša osebnostna izkaznica. Medtem, ko osebno število pove, kakšna oseba smo, ga bioritemsko število in generacijsko leto dopolnjujeta in spreminjata tako, da ga krepita ali slabita in s tem ublažita, oziroma nam govorita o našem spremenljivem stanju v različnih obdobjih in situacijah. Ta stanja pa bistveno ne posegajo v osnovne lastnosti osebnega števila.

Življenjska pot:
Datum rojstva kaže na življenjsko pot z ravnimi deli, ovinki, križišči in ovirami, ki jih lažje ali težje premagamo. Pomembno je, da vemo v katero smer moramo iti in kaj lahko pričakujemo.

Naslov bivališča:
S pomočjo numerološke analize lahko ugotovimo, kako na nas vpliva ime in številka ulice ter kraj, kjer bivamo.

Registracija avtomobila:
Številke na registerski tablici našega (ali nekega drugega) avtomobila igrajo tudi pomembno vlogo, ki je ne smemo zanemariti. Z analizo njenih številk ugotovimo, kakšen je njen vpliv na naš avtomobil in s tem tudi na vse, ki se v njem vozijo.

Naziv podjetja:
Ime podjetja, v katerem delamo (ali naše lastno), ravno tako odseva v lastnostih nekega števila. S pomočjo tega števila ugotovimo, kako podjetje s tem imenom posluje, kakšen vpliv ima na naše življenje in uspeh.

Ujemanje dveh oseb:

Numerologija omogoča tudi proučevanje skladnosti dveh oseb in to na štirih področjih:

- splošno vibracijo, ki se nanaša posebej na ljubezensko življenje;

- trajanje neke zveze;

- vrsto medsebojnega odnosa dveh partnerjev v zvezi ali zakonu ter

- tisto, kar ljudi združuje in drži v skupnosti.

Mesečna in letna napoved:
V vsakem letu, mesecu in dnevu se nahajamo v drugem številu, ki označuje možnost delovanja v teh periodah. To število nam pomaga razumeti, zakaj se nekaj dogaja prav v tem trenutku, omogoča nam poiskati vzroke za te dogodke in z njegovo pomočjo lahko načrtujemo prihodnja delovanja.

Število svojega osebnega leta dobimo tako, da seštejemo dan in mesec rojstva ter kolendarsko leto:

Npr.:
Če smo rojeni 21.03.1970:
2 + 1 + 0 + 3 + 2 + 0 + 0 + 8 = 16 ter 1 + 6 = 7

V tem primeru smo v letu 2008, v letu števila 7.

Irena Šek: numerologinja

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Najstarejsa_Znanost_Numerologija_ZnamenjDomov
Powered By GeekLog