Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Nacionalni-Strateski-Okvir-Pripombe-AAG
Zahteva za umik predloga Gradbenega zakona iz nadaljne obravnave

sobota, 26. november 2016 @ 13:34 CET

Uporabnik: Sonce

Alpe Adria Green je na MOP v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam (Osnutek
NSOPPS). V AAG se nismo spuščali splošno napisanim vzrokih, od kod in zaradi česa prihaja do podnebnih sprememb in kaj bi morali storiti za njihovo zmanjšanje, v Alpe Adria Green namreč pozdravljamo pripravo dokumentov za prilagajanje podnebnim spremembam in tako tudi pričujoči Osnutek NSOPPS, vključno s prilogami.

Moti pa nas da bo prostorska in gradbena zakonodaja močno vplivala na zaščito in varovanje ljudi pred posledicami podnebnih sprememb, zato smo 21.11.2016 na ministrstvo za okolje in prostor preko e-pošte poslali naslednje pripombe na Osnutek NSOPPS.

1. Vrsta ukrepov v prostoru bi morala že pred zaznavo podnebnih sprememb v Sloveniji vsebovati zaščito pred posledicami pojavov kot so poplave, zemeljski plazovi, suše in toča. To se ni zgodilo oziroma kjer so predpisi bili oziroma so, se niso upoštevali, inšpekcije pa ne ukrepale. Od tod ogromne škode povsem po nepotrebnem zaradi naše prostorske Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0433-1000-2988-394 , Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450 nediscipline – to so gradnje na poplavnih področjih, na primer na Ljubljanskem barju, gradnje na plazovnih zemljiščih, opuščanje obveznih geoloških podlag pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, nezaščiteni sadovnjaki, nasadi vinske trte, poljščine in podobno.

2. Osnutek NSOPPS sicer navaja potrebno ''učinkovito koordinacijo vsebin in procesov razvojnega in prostorskega načrtovanja vključno z upoštevanjem zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče'' (stran 6) in ''okrepljeno rabo instrumentov (celovitih in projektnih) presoj vplivov na okolje'' (stran 7), vendar, če pogledamo pripravo nove gradbene zakonodaje, kjer je AAG tudi sodeloval s pripombami, ugotavljamo, da gradbena zakonodaja teži k odpravljanju in zmanjševanju soglasij in presoj vplivov na okolje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.

3. Osnutek NSOPPS prav na področju gradenj izpušča potrebo, da bi presoje vplivov na okolje in soglasja dobila večjo veljavo namesto opuščanja, prav zaradi večje pogostosti vremenskih ujm zaradi podnebnih sprememb. V prostoru so največje škode prav na področju napačno postavljenih nepremičnin: industrijskih, turističnih (npr. Laško), poslovnih zgradb, stanovanj, cest in drugih.

4. Tako je naša glavna pripomba, da se v Osnutku posebej izpostavi napačna usmeritev gradbene zakonodaje, če ne nismo nič naredili in bodo škode zaradi podnebnih sprememb še naraščale.

V AAG zahtevamo da se »Predlog Gradbenega zakona«, ki ga je MOP že poslal na Vlado RS v potrditev povrne v fazo osnutka in da priložnost, da ta zakon napišejo strokovnjaki saj je sedanji predlog napisan predsem za gradbene lobije ne pa za dobrobit ljudi živečih v Sloveniji.

Predsednik Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Nacionalni-Strateski-Okvir-Pripombe-AAGDomov
Powered By GeekLog