Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Mladi-Slovenija-Socialni-Dialog-Starejsi
Čas je za širitev socialnega dialoga!

petek, 18. december 2015 @ 22:32 CET

Uporabnik: Sonce

Na Mladinskem svetu Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije Vlado RS in vse socialne partnerje pozivamo k redefiniciji socialnega dialoga v Sloveniji in posledično sestave Ekonomsko-socialnega sveta na način, da se vanj vključi tudi predstavnike mladih in starejših. Ne zanimajo nas samo za stolčki za skupno mizo, ampak predvsem to, da smo v socialnem dialogu  slišani in upoštevani kot ključen in enakovreden partner.

Mladi smo zaskrbljeni ob padcu socialnega sporazuma. Kljub temu, da smo bili v preteklosti do socialnega dialoga že precej kritični, predvsem z vidika širitve akterjev, ki so vanj vključeni, smo prepričani, da socialni dialog predstavlja osnovo za sodelovanje med vsemi socialnimi partnerji in je kot takšen zelo pomemben politični instrument za pripravo javnih politik s področja trga dela in socialnih zadev ter njihovo usklajevanje.

Zaradi padca socialnega sporazuma je pod velikim vprašajem obstoj socialnega dialoga v obliki kot smo ga poznali, saj je več kot očitno, da med ključnimi partnerji ni nujno potrebnega zaupanja.

Mladi ne iščemo krivca in razloge, zakaj je padel socialni sporazum in zakaj je pod vprašanjem socialni dialog, ampak gledamo v prihodnost in ponujamo predlog, ki bo naši državi bistveno prispeval k razvoju. To je predlog o sodelovanju. O medsektorskem in medgeneracijskem sodelovanju, ki morata postati vodilo delovanja naša družbe.

Mladi že več let opozarjamo, da socialni dialog, kot ga poznamo v Sloveniji, premalo odgovarja na potrebe in izzive mladih, saj predstavniki mladih nismo neposredno vključeni vanj in tam ni nikogar, ki bi kontinuirano zagovarjal interese in pravice mladih. To je še posebej pomembno ob dejstvu, ko je brezposelnost mladih še vedno visoka in mladi težko vstopamo na trg dela, na katerem smo v neenakovrednem položaju.

Vključitev mladih v Ekonomsko-socialni svet vidimo kot korak, ki bi ga morala vlada, sindikati in predstavniki delodajalcev storiti v najkrajšem možnem času. Verjamemo, da lahko takšna poteza prebije trenutno blokado in okrepi socialni dialog. Na eni strani z večjo reprezentativnostjo akterjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu, na drugi, pa bi s takšno potezo celoten proces bolj celostno zajel duh časa in utrip družbe, v kateri sobivamo. Mladi smo v preteklosti Vlado k širitvi pozvali že večkrat, prav tako so to vprašanje obravnavali tudi na seji ESS, kjer pa je predlog doživel enoten NE s strani vseh partnerjev.

Prav tako želimo ponovno opozoriti, da se je do vprašanja širitve Ekonomsko-socialnega sveta opredelil tudi Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je na svoji seji 26. novembra 2014 sprejel sklep, s katerim Vladi RS predlaga, da Ekonomsko-socialni svet razširi s predstavniki mladih. V kolikor pa se socialni partnerji ne strinjajo, je Odbor Vladi predlagal, da sama poišče možnost za vključitev mladih v ESS.

Na Mladinskem svetu Slovenije in v Študentski organizaciji Slovenije smo javno pobudo za vključitev predstavnikov mladih in starejših v Ekonomsko socialni svet oblikovali z namenom posodobitve modela izvajanja socialnega dialoga v Sloveniji. Glede na dogajanje, je to več kot potrebno.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Mladi-Slovenija-Socialni-Dialog-StarejsiDomov
Powered By GeekLog