Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Javnost-Ustrezno-Obvescanje-Varuh-Okolje
Varuh pričakuje ustrezno obveščanje javnosti v primeru okoljskih nesreč

petek, 26. maj 2017 @ 11:49 CEST

Uporabnik: Sonce

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) na lastno pobudo obravnava problematiko onesnaženja okolja na Vrhniki zaradi požara, ki se je dne 15. 5. 2017 zgodil v podjetju Kemis d.o.o.

Varuh pričakuje in zahteva, da se v tovrstnih situacijah, ki vplivajo na zdravje in življenje ljudi, pristojni organi primerno odzovejo in širšo javnost tudi seznanjajo z ustreznimi podatki in navodili, ki so potrebni za zagotovitev najvišje ravni zaščite pravice do zdravega življenjskega okolja.

Po informacijah iz sredstev javnega obveščanja, ocenjujemo, da v konkretnem primeru ni zadoščeno kriterijem, ki jih postavlja Aarhuška konvencija. V primeru okoljskih nesreč je potrebno takoj zagotoviti ustrezno obveščanje javnosti o že nastalih škodljivih vplivih dogodka tudi zato, da se prebivalstvo ustrezno zavaruje, se preprečijo nepotreben družbeni preplah in panika ter zagotovijo takojšnji previdnosti ukrepi za zaščito zdravja ljudi.

Varuh ocenjuje, da je tudi zaradi velikega interesa javnosti ustrezen pristop pristojnih organov k preprečevanju širjenja onesnaženja in učinkoviti sanaciji ključnega družbenega pomena. Zato je na pristojne organe že naslovil več poizvedb, ki se nanašajo na njihovo delovanje v konkretni zadevi. Z ugotovitvami in dokončnim stališčem bo javnost seznanil.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Javnost-Ustrezno-Obvescanje-Varuh-OkoljeDomov
Powered By GeekLog