Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Javni-Razpis-Sofinanciranje-Organizacij3
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2014

nedelja, 2. februar 2014 @ 12:31 CET

Uporabnik: Sonce

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti spolov za leto 2014

Vrednost razpisa

Okvirna višina sredstev razpisa je 20.000,00 EUR.

Zneski in deleži financiranja

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR.

Domača stran www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi

Rok prijave
17.02.2014

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov. Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Javni-Razpis-Sofinanciranje-Organizacij3Domov
Powered By GeekLog