Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Graficna-Podoba-Natecaj-Izdelava-Tema
Natečaj za izdelavo celostne grafične podobe CNVOS

petek, 11. marec 2011 @ 17:15 CET

Uporabnik: Sonce

NATEČAJ ZA IZDELAVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE CNVOS

  1. Tema natečaja

CNVOS razpisuje natečaj za izdelavo celostne grafične podobe (CGP) organizacije. CNVOS je mreža nevladnih organizacij, katere namen je krepiti NVO v Sloveniji, si prizadevati za njihov razvoj, povezovanje in sodelovanje ter doseganje pomembnejšega položaja v družbi.

CGP mora povzeti vizijo in poslanstvo ter dejavnosti CNVOS. Vse navedeno je dostopno na spletni strani www.cnvos.si (O zavodu).

  1. Prijavitelj

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ne glede na svojo statusnopravno obliko.

  1. Predmet natečaja

Predmet natečaja je priprava idejne oblikovne zasnove CGP CNVOS, ki vključuje:

  1. Pogoji in način sodelovanja

Prijava mora vsebovati:

Natečaj je odprt od 7. marca 2011 do 1. aprila 2011. Upoštevane bodo pošiljke, ki bodo imele poštni žig z vključno 1. aprilom 2011 ali bodo do tega dne do 13. ure osebno dostavljene na naslov:
CNVOS
Povšetova 37
1000 Ljubljana
s pripisom: Natečaj »CGP CNVOS«

  1. Izbor zmagovalca

Zmagovalni izdelek bo izbrala ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali predsednica sveta CNVOS, direktor in vodja pisarne. 

Med vsemi prispelimi predlogi bo ocenjevalna komisija do 20. aprila 2011 izbrala enega zmagovalca, ki bo prejel nagrado v višini 500 evrov (bruto).
Od izbranega prijavitelja pričakujemo, da bo opravil manjše popravke v prijavljenem predlogu, če bo ocenjevalna komisija odločila, da je to potrebno.

Pridržujemo si pravico, da ne izberemo nobenega prijavitelja.

  1. Avtorske pravice

Predloženi izdelek mora biti oblikovan izključno za ta natečaj.

Prijavitelj s predložitvijo prijave in izdelka prenese na CNVOS pravico do uporabe CGP pri svojem delovanju ter v tem okvirju na CNVOS  izključno ter časovno neomejeno prenese najmanj sledeče avtorske pravice: pravico reproduciranja, distribuiranja, priobčitve javnosti v kakršni koli obliki, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti.

Zgornji prenos pravic velja pod odložnim pogojem, da je prijaviteljev izdelek na natečaju izbran.

  1. Varstvo osebnih podatkov:

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči soglašajo, da CNVOS obdeluje njihove posredovane osebne podatke za namene izvedbe natečaja in promocijo ob razglasitvi zmagovalca.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki, v primeru da prejme nagrado, objavijo na spletni strani CNVOS in v medijih obveščanja. Sodelujoči imajo pravico do vpogleda v zbirko osebnih podatkov in druge pravice v skladu z zakonom.

  1. Strinjanje s pravili

Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z navedenimi pravili.

  1. Dodatne informacije:

Za dodatne informacije se obrnite na kontaktno osebo natečaja Darjo Sekula Krstič po telefonu 01/542 14 22 ali e-pošti darja@cnvos.si.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Graficna-Podoba-Natecaj-Izdelava-TemaDomov
Powered By GeekLog