Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/Gospodinjstvo-Gospodarstvo-Energija-Okol

Premiki in izzivi pri ravnanju z energijo - Raziskava REUS 2015 četrtek, 19. november 2015 @ 22:30 CET Uporabnik: Sonce V treh letih se je bistveno zmanjšal razkorak med dejanskim in deklarativnim ravnanjem z energijo v gospodinjstvih. Še vedno pa je zabeležen velik razkorak med okoljsko osveščenostjo in ravnanjem z energijo. Energetsko neučinkovitih stavb je manj kot pred tremi leti. Glede na debelino fasade pa je več kot polovica stavb še vedno neučinkovitih. V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za zmanjšanje porabe energije. Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS že od leta 2009 omogoča celovit vpogled v dejansko stanje, odnos in ravnanje z energijo ter stopnjo osveščenosti in pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe in v obnovljive vire energije. V letu 2015 je bil izveden peti val raziskave med gospodinjstvi. Anketiranih je bilo 1006 gospodinjstev po vsej Sloveniji. Rezultati raziskave REUS s kazalniki in trendi učinkovitosti predstavljajo za državno upravo podlago za odločanje in za oblikovanje ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Za ponudnike energije, storitev in opreme pa poglobljene analize rezultatov omogočajo referenčni vir preverjenih usmeritev za načrtovanje marketinško prodajnih pristopov. Naročniki lahko v raziskavo vključijo tudi lastna vprašanja. KJE SO KLJUČNI PREMIKI? Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev. Za večino ostalih gospodinjstev predstavlja glavni motiv predvsem prihranek denarja. Ta delež je višji pri gospodinjstvih z večjo porabo energije. Analiza vprašanj vključenih na pobudo Ministrstva za okolje pa je pokazala, da se vedenjske navade in pripravljenost za bolj učinkovito ravnanje pri ciljni skupini zaskrbljenih za problem podnebnih sprememb ne razlikujejo bistveno od navad celotne populacije. V letu 2012 je raziskava pokazala velik razkorak med dejanskim in deklarativnim ravnanjem z energijo v gospodinjstvih. Letošnja raziskava REUS pa je pokazala premik v odnosu do učinkovite rabe energije, saj ni zaznala razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v prejšnjih raziskavah. Glede na rabo energije in odnos do okolja so anketirani razvrščeni v tri značilne skupine med katerimi je največ Aktivnih (39 %) sledijo pa Skeptični in Pasivni. Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb, ki v Sloveniji prevladujejo. Se pa situacija popravlja še posebej v večstanovanjskih stavbah. Optimističen pa je tudi pogled v prihodnost. Pri ogrevanju in pripravi tople vode prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta še vedno les in kurilno olje. V večini stanovanj je v času ogrevalne sezone temperatura enaka priporočeni. Bolj pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, brez regulacije ogrevalnega sistema pa je manj kot petina stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem. Število gospodinjstev s klimatsko napravo je narasel za skoraj deset odstotkov. V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za zmanjšanje porabe električne energije. Več kot polovica sijalk oz. žarnic je energetsko učinkovitih. Pri tem se povečal delež LED sijalk. Perilo pri maksimalni temperaturi še vedno pere več kot četrtina, električne kuhalne plošče predčasno ne ugaša skoraj polovica, več kot petina pa jih ima v hladilniku nastavljeno temperaturo nižjo od priporočene. Največji delež gospodinjstev računalnike in televizije uporablja med 3 in 10 urami pri tem pa jih ne izklaplja, ko ju ne uporablja. Za dnevne prevoze gospodinjstva daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo pri tem pa ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja uporabe. Verjetnost nakupa električne avtomobila se je glede raziskavo REUS 2012 povečala iz 6 % na 9 %. IZVEDBA RAZISKAVE Pri načrtovanju in izvedbi raziskave REUS 2015 so sodelovali še Center za energetsko učinkovitost IJS, gradbeni inštitut ZRMK, Statistični urad Republike Slovenije - SURS ter Inštitut Mediana, ki se je konzorciju REUS pridružil v tem letu. V Strokovnem svetu programa REUS pa sodelujejo vodilni strokovnjaki iz različnih področij povezanih z rabo energije. V letu 2015 je izvedbo raziskave s sofinanciranjem omogočilo podjetje BORZEN, ki skladno z novim Energetskim zakonom izvaja tudi aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije (www.trajnostnaenergija.si). Več informacij o raziskavi REUS 2015 lahko dobite pri podjetju Informa Echo, ki je pobudnik in nosilec raziskave REUS. Izbor rezultatov najdete na www.pozitivnaenergija.si in na www.trajnostnaenergija.si. Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog