Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Gajsek_Svet_Dan_Boj_Otrok_Delo
Svetovni dan boja proti otroškemu delu

sreda, 14. junij 2006 @ 06:10 CEST

Uporabnik: Anonymous

Piše: Vladimir Gajšek

Razvajeni, pridni, zasužnjeni

Gorje zatiranega otroštva ni razvidno le v pravljicah, ampak tudi v resnici. Čeprav je preteklost otroškega dela kot izkoriščanja gotovo za nami, se zasužnjevanje otrok za neprimerna dela še nadaljuje: lakomnost in pohlep po egotiziranem premoženju ponekod prevaga vsako količkaj normalno človeškost ali človeški odnos.

Ali veste, da večino nogometnih žog zašijejo na roko – otroci in mladostniki v Tretjem svetu? Cena dela izdelave profesionalne nogometne žoge znaša – 75 sit!
12. junija 2006, praznujemo svetovni dan boja proti otroškemu delu.

Je mogoče probleme otroškega dela kot neprimernega in nevzdržnega kakorkoli primerno socializirati in rešiti? Ministrstvo za zunanje zadeve ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu pozdravljata dobrodošlo novico o globalnem trendu upadanja uporabe otroškega dela, še posebej najhujših oblik otroškega dela. Vodilna svetovna organizacija na področju delavskih standardov Mednarodna organizacija dela (MOD) je v nedavno objavljenem poročilu ocenila, da je konec uporabe otroškega dela ob nadaljevanju tega trenda dosegljiv v naslednjih 10 letih. Tukaj je potrebno poudariti, da ne gre za razvajene in lene otroke, marveč zlasti za take, ki celo vzdržujejo – nezaposlene ali revne starše, toda le s trdim in celodnevnim delom.

Še celo več, zasužnjevanje otrok Tretjega sveta se dogaja v Evropi in razvitem Prvem svetu kapitalizma: rasno porazlikovane deklice Tretjega sveta na primer tkejo v ročnih tkalnicah umetne preproge v evropskih delovnih ilegalnih okoljih in so izkoriščane kot male mezdne delavke. Namesto otroške igre jih – podobno kot v 1.industrijski (angleški) revoluciji – uporabljajo lastniki takih manufaktur za trdo in celodnevno delo…

Etika dela in morala sužnjev? V skladu s konvencijami MOD, ki jih je Slovenija ratificirala, so prepovedane naslednje oblike otroškega dela:

- najhujše oblike otroškega dela, ki so opredeljene kot suženjstvo, trgovina z otroki, otroško delo za odplačilo družinskih dolgov in druge oblike prisilnega dela, prisilno rekrutiranje otrok v oboroženih konfliktih, otroška prostitucija in pornografija ter druge nezakonite aktivnosti

- delo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo in mednarodnimi standardi neprimerno za otroke do določene starosti, ker omejuje njihove možnosti izobraževanja in vsestranskega razvoja

- delo, ki zaradi svoje narave ali pogojev, v katerih se opravlja, ogroža fizično, umsko ali moralno dobrobit otroka.

Ko se tudi Slovenci zavzemamo za človekove in otrokove pravice, v praksi zahtevamo urejanje otroštva. Doma in po svetu. Ob zadovoljstvu nad pozitivnim razvojem, ki je bil cilj dolgoletnih mednarodnih in nacionalnih aktivnosti držav, se ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu spominjamo, da na svetu ostaja več kot 200 milijonov otrok, ki jim je zaradi lastnega preživetja ali preživetja družine odvzeta možnost vsestranskega razvoja in boljše prihodnosti. 100 Slovenij otrok dela za golo preživetje… In to le zategadelj, ker je otrok odvisno človeško bitje.

V razmerah otroških bolezni se pojavlja torej tudi socialna bolezen otrok v različnih diagnozah: od neprimernega otroškega dela za golo preživetje sebe ali družine do otroške prostitucije… Republika Slovenija bo tudi v prihodnosti podpirala boj proti otroškemu delu in si bo v sodelovanju z MOD in drugimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo za cilj dobrobit otrok, prizadevala za izboljšanje njihove blaginje ter za zaščito otrokovih pravic. Otrokom – srečno in zdravo otroštvo in prave delovne navade!

Vir: http://www.gibanje.org

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Gajsek_Svet_Dan_Boj_Otrok_DeloDomov
Powered By GeekLog