Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Energetski-Nivoji-Slovenskih-Mest
Energetski nivoji slovenskih mest

sobota, 28. april 2018 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Pusti, da ti zrak šepeče zgodbo (Aurigo)

Minilo je že dobrih petnajst let odkar so me močno poklicale energetske črte matere Zemlje, posebej v Ljubljani. V tem času sem obredel skorajda vsa slovenska mesta, ki so bila pred letom 1990 občine ter vmes še kakšno novo občino. Ko pogledam nazaj, lahko zatrdim, da energetska razmerja slovenskih mest ostajajo bolj ali manj enaka. Brez kakršnih večjih sprememb. Kaj je za to krivo, mi ni povsem jasno? Nekaj lahko predvidevam, tam kjer se izmenjuje veliko ljudi, kot so za primer turisti, tam so energetske črte tudi bolj živahnejše.

Pri teh mojih pohajkovanjih po Sloveniji sem opazil še nekaj, da določeni red tudi skrbi za močnejše delovanje energetskih črt. A obstaja naravna danost, ki lahko tudi izjemno vpliva na moč zmajeve črte in to je voda. Bodisi da je to reka ali morje. Za lažje razumevanje bom navedel dva primera. Prvi primer je katedrala Notre Dame v Parizu, ki je postavljena na otoku na reki Seni. Drugi primer je Dioklecijanova palača v Splitu, ki sem jo podrobneje razodkrival v preteklem letu in leži tik ob morju.


Slika1: Zakladi Slovenije

Za začetek bom najmočnejše energetsko mesto v Sloveniji, prestolnico Ljubljano izpustil in jo obdelal na koncu tega zapisa, ker zaradi nemalo energijskih točk po celotnem mestu, odstopa od ostalih krajev po Sloveniji. Začnimo nekako z nivojsko lestvico energetskosti posameznih slovenskih krajev. Pri sestavi te lestvice me je nekako peljala moč posamezne energetske črte, po drugi strani število delujočih energetskih točk in zmajevih linij v posameznem kraju. Pri obravnavanju in dojemanju energetskih točk ter vplivu človeka na njihovo delovanje lahko ponazorimo s primerom hiše. V kolikor je hiša naseljena in v njej nekdo biva, je živa, preprosto diha. Drugače je s hišo v kateri noben ne prebiva, le-ta postaja mrtva, hladna. Lahko boste opazili velike spremembe že po enem letu, če v hiši noben ne biva. Še veliko boje po petih letih, če je hiša nenaseljena. Ko vstopite v njo, je mrzla, kakor hladna reka.

1.

Ljubljana

 

 

2.

Brezje na Gorenjskem, Radovljica

 

 

3.

Piran

 

 

4.

Maribor, Koper

 

 

5.

Šentjur, Sveta Trojica pri Lenartu, Škofja Loka

 

 

6.

Celje, Šenčur, Bled, Kamnik

 

 

7.

Izola, Ajdovščina, Laško, Ptuj

 

 

8.

Nova Gorica, Slovenj Gradec, Kranj, Velenje, Ravne-Prevalje, Krško, Lendava, Tržič, Vrhnika

 

 

9.

Postojna, Novo Mestom, Trbovlje, Zagorjem, Domžale, Trebnje, Brežice, Metlika, Ilirska Bistrica, Ruše, Grosuplje, Ormož

 

 

10.

Jesenice, Hrastnik, Sevnica, Idrija, Kočevje, Ribnica, Dravograd, Šmarje pri Jelšah, Tolmin,

 

 

11.

Murska Sobota

 

 

Začnimo torej z nivojem dva. Ena najmočnejših energetskih črt v Sloveniji je na Brezjah, kjer stoji Bazilika Marije Pomagaj. Za to zmajevo linijo, ki poteka čez stransko kapelo, lahko rečem, da je žegen Matere Zemlje in je primerljiva z Marijino črto v Ljubljani. Ob tem je potrebno izpostaviti, da jo redno vzdržuje red frančiškanov. Vprašanje na kakšen način je vzdržujejo, je vprašanje za njih? Je to samo molitev ali še s čim drugim? Na isti nivo energetskosti lahko postavimo tudi stari mestni del Radovljice, ki leži na umetnem pomolu. Po moji oceni je predhodno, v prazgodovini na tem mestu stalo gradišče. Čez samo staro jedro šiba nekaj zmajevih črt, zraven starega mestnega jedra se je rodil tudi eden največjih slovenskih arhitektov Ivan Vurnik. To močno energijskost Radovljice sem začutil že kot mulec kot nekakšno blaženo prijetnost, tam pri šestih letih. Cerkev svetega Petra pa je pražupnija od leta 1263. Ima pa trenutno Radovljica eno slabo točko, ki jo bi bilo potrebno obredno očistiti in to je grad. Znanka mi je povedala, da je ob določeni meditaciji v tej stavbi začutila duhove. Kar ni čudno, saj je bil med drugo svetovno vojno v gradu prehoden gestapovski zapor, kjer so nemški nacisti mučili slovenske rodoljube.


Slika 2: Kip Matere Zemlje na arhitektovi rodni hiši

Na tretji nivo, ki se lahko skoraj že kosa z drugim nivojem, postavljam mesto Piran, tudi zaradi morja. Piran s cerkvijo svetega Jurija in največjim številom cerkva na tako majhnem območju, je svet zase. Zelo pomembna je zmajeva linija, ki gre čez punto. Problem je le ta, da  kolikor se bo zviševalo morje v svetovnem merilu, pričakujem, da bo ta del v stotih letih poplavljen.

V četrti nivo lahko postavimo Maribor in Koper. Tudi Koper, ki je v svojem bistvu polotok, zelo vpliva morje. Negativno na njegove točke vpliva sam Luka Koper. V Kopru lahko najdemo, kar nekaj primernih zmajevih točk, ena od njih je za primer Loggia.

Na nasprotni strani Slovenije je štajerska prestolnica Maribor, ki ima mnogo večji potencial, kot ga trenutno oddaja. Izpostavil bi za sedaj samo dve točki. To je rimska vila Rustica, ki ni pravilno ovrednotene in stara mestna občina ali Rotovž. Po mojem mišljenju je vprašanje energetskosti Maribora, kam sidrati center moči? To je vsekakor levi breg Drave, z območjem rimske vile, kjer se je leta 2007 pojavil žitni krog.


Slika3: Rimska vila Rustica

V skorajda isti krog območja, kot zgoraj navedeni mesti, lahko postavimo tri mesta, ki so bila morebiti bolj izpostavljena v pretekli zgodovini. To so Šentjur pri Celju, Sveta Trojica pri Lenartu in Škofja Loka. Ne bom se dolgo zadrževal pri teh treh krajih, vendar bom za njih navedel tri značilnosti iz pretekle zgodovine v razmislek. Za Šentjur in Škofjo Loko lahko rečem, da se je v 90 letih prejšnjega stoletja začel čas zanemarjanja. Šentjurska cerkev svetega Jurija in sam predel mesta me je presenetil po prepoznavni energiji, ki ni posebej značilna za slovenske cerkve svetega Jurija, in to je občutek ščemenje med nogami. (Takšen občutek energijskosti sem pred kratki doživel po sprehodu po Trubarjevi v Ljubljani 22. marca, letos se je mati Zemlja začela prebujati malo kasneje kot običajno, šele 7. marca.) Na takšno izrazito energijo lahko naletiš predvsem spomladi in ob cerkvah svetega Jurija na avstrijski Koroški. Naštel bom tri cerkva svetega Jurija z enako energijo, ki se lahko primerjajo s svetim Jurijem v Šentjurju. To so: samostan Svetega Jurija Langsee pri Celovcu v kraju Šentjurij pri Dolgem jezeru, cerkev Šentjur pri Libučah –Pliburg (St. Georgen Loibach) in sveti Jurij v Labotski dolini.

Mesto Škofja Loka ima tudi cerkev Svetega Jurija, ampak v Stari Loki. Ta cerkev je izpričana že leta 1074, kot prafara. Poleg tega ima Škofja Loka tudi kip Črne Marije in sicer v kapucinski cerkvi. V teh dveh mestih bi morali samo energijsko poživiti dogajanja, saj imata vse nastavke za dober energetski razvoj. Romarska cerkev Sveta Trojica pri Lenartu, ki je posledično zgrajena zaradi gibanja skakačev iz 16. stoletja (glej Pozitivke: http://www.pozitivke.net/article.php/20090701192735311). Ob bližnjem jezeru izpod kraja Sveta Trojica imamo kar nekaj energetskih točk, ki izredno delujejo, zanemarljive niso tudi določene točke v samem kraju.

Ravno tako se energetsko na novo prerojeva Celje. Zadnje odkritje rimskega mozaika v rimski vili pred nekdanjo graščino in sedanjim muzejem, samo potrjuje moje izhodišče, ki je bilo opisano o zmajevih črtah v Celju, da na tistem mestu poteka Marijina zmajeva črta in da je postavitev graščine, kjer je sedaj muzej, malce zamaknjena. Kaj je razlog za to zamaknitev, pa mini poznano. Tudi Kamnik ima kar nekaj možnosti, za razvoj močnejših energij, če bi dobro povezali določene točke v mestu. Nikakor ne smemo izpustiti vpliva frančiškanskih menihov iz bližnjega frančiškanskega samostana s cerkvijo.

Za 6. in 7. nivo, bi lahko rekel, da so to mesta, ki imajo potencial za odpiranje. Kraj Bled zaradi tujih turistov. Več o zmajevih črtah na Bledu je bilo napisano na Pozitivkah: . V Šenčurju je izpričana cerkev svetega Jurija že leta 1238, čez cerkev teče zmajeva linija Marije Magdalene.
Na sedmi stopnji je Izola, ki ima potencial, vendar se bi le ta moral vrniti v stari del mesta. Zdi se mi, da Izola bolj postaja spalno mesto za prišleke iz Ljubljane in kapitalsko usmerjena zgodba, ki pozimi obmolkne. Ajdovščina je neodkriti potencial, ki leži na rimskem naselju. Tudi v Ajdovščini imamo cerkev svetega Jurija, a je z vseh strani obzidana, zazidana. Mesto Laško z vodnim turizmom na Marijini črti, ki mu je tajkunsko obdobje odneslo dobršen del potenciala. To velja tako na zdraviliškem področju, kot tudi s ponesrečenimi pivovarskimi vojnami. Ptuj je zaspano mesto, ki oživi samo ob prihajajoči pomladi s karnevalom kurentov. Porušeno obzidje na gradu že govori svojo zgodbo. Mesto kakor, da se vrti v krogu in se ne katapultira naprej. Tudi Ptuj ima cerkev svetega Jurija.


Slika 4: Leteči Merkur pred nekdanjo Blagovno borzo – sedaj City teater

Za kraje na 8. nivoju lahko rečemo, da prej tonejo, kakor, da se vzdigujejo. Klasičen primer za to je Nova Gorica, ki je postfestum postavljeno mesto – na severu - nasproti svojega originala – zrcala Gorice. Ob tem bi poudaril, da se je stara Gorica razvila na osi Marijine zmajeve črte. V tem kontekstu leži tako starogoriški grad, kakor Duomo. V narekovajih se je Nova Gorica  širila tudi v Šempeter, Rožno dolino. Vendar je praznina med Šempetrom in Novo Gorico, to območje bolj ali manj nepozidano. Slovenj Gradec, mestno jedro, ki skorajda izumira. V daljni preteklosti je predstavljala os razvoja na zmajevi črti graščina Rothenturn – cerkev svete Elizabete. Enako lahko rečem za Kranj, da je izgubil osrediščenost in pridobil policentričen razvoj na več lokacijah. Center mesta, potem Planina in levi breg Save, kjer ni prave povezave. To velja tudi za Krško, stari del mestnega jedra na levem bregu Save, potem novi del Krškega na desnem bregu, preostanki proti Leskovcu – značilnost razdvojevanja preko reke, ki je ob manjšem naselju ob reki delovala še povezovalno, a potem postane reka razbijajoča, ki razsredišči naselje. Tržič, Vrhnika, Lendava, skorajda enaki primeri: izguba industrije, deindustrializacija, razpršenost. Ni osrednje energetske točke, ki bi povezovala vse dele. Čeprav je morda Lendava naredila korak h temu.

Še slabše so jo odnesla mesta na 9. Nivoju. Razen Dolenjske prestolnice Novega mesta, ki je po eni strani ekonomsko uspešno, vendar se po drugi strani opaža policentrična razpršenost mesta, ki je po delovanju energij zmajevih črt zelo šibko, predvsem na nivoju javnih prostorov. Pri Novem mestu imamo vsaj pet središč: ozko mestno jedro z javnimi službami in bankami, Kandija s kompleksom bolnišnic, Grm z avtomobilsko industrijo in spalnimi naselji (Revoz, TPV), Bršljin z nakupovalnimi središči, Ločna s tovarno Krko in delom blokovskega naselja. Marof in Mestne njive so nepozidane, razdalje med naštetimi posameznimi centri prevelike.

Postojna, Trbovlje, Zagorje, Trebnje, Brežice, Metlika, Ormož in Ilirska Bistrica (cerkev svetega Jurija), so mesta, ki so energetsko zaspala. Četudi nekatera od njih ležijo na osrednjih zmajevih linijah – Postojna, Ilirska Bistrica, Trbovlje.

Med najslabša energetska naselja sodijo Jesenice, Hrastnik, Idrija, Dravograd. To predvsem zaradi konfiguracije terena, saj ležijo v nekakšnih omejenih dolinah za širitvijo. Na drugi strani imamo jug države, ki ga predstavljata Kočevje in Ribnica.

Najslabša energetska delujoča zasnova je prestolnica Prekmurja Murska Sobota. Pred leti, ko sem obiskal ta kraj, sem imel občutek, da se je tam čas ustavil. Kot da sem v letu 1995 in ne v letu 2010. No zdaj so morda že stopili v leto 2005. Ležernost zaradi Panonske nižine? Ne vem. Čeprav gre Mihaelova zmajeva črta čez murskosoboško pokopališče. Vse energetske točke, ki sem jih obiskal so se mi zdele, kot, da še komaj delujejo, spijo spanec Kralja Matjaža. Nikjer ni bilo točke, ki jo bi lahko vezal na osrediščenost. Mihaelova črta, kakor da so zadnja vrata; prostor okoli te zmajeve linije, kakor, da je zadnja izba v hiši. V poletni vročini je mesto delovalo kakor, da čakajo, konec sveta. Kot da je to eno mesto na vročem divjem Zahodu. Še naselji Puconci in Moravske Toplice so se mi zdeli energetsko bolj živi.


Slika 5: Vino konventa Svetega Urbana – Strelski stolp Ljubljanski grad


Slika 6: Stolp strelcev – Ljubljanski grad


Slika 7: Ujeti zmaj uklenjen z verigo v podnožju Stolpa strelcev Ljubljanski grad – zmaj  je star več kot 50 let

Za konec smo si pustili Ljubljano. Zmajeve črte v Ljubljani so bile že večkrat opisane na Pozitivkah. Vendar me vedno znova presenetijo kakšni detajli, ki ji vedno na novo odkrivam ter kakšna energetska mesta, ki jih v preteklosti nisem vedel umestiti. A energijo sem na določenem kraju, v določeni stavbi občutil, ravno tako videl – odkril posamezno znamenje ali simbol na stavbi. Ljubljana ima nemalo takšnih energetskih točk, ki dejansko delujejo. Naštel jih bo le nekaj. Celica na Metelkovi, skorajda Čolnarna v Tivoliju, ezoterična trgovina Mladinske knjige na Čopovi, ki so jo pred kratkim zaprli, nekdanji Gajo bar pri parlamentu – tam je vedno delovala energija, ko si prišel v jazz barček, Zlata ladjica, kavarna v NUK-u, Citi teater v BTC-ju pred katerim stoji kip letečega Merkurja. Stolp strelcev, kamor si je dal konvent Svetega Urbana dal shraniti vsakoletna izbrana bela in rdeča vina.


Slika 8: Ljubljanska borza

Recimo Ljubljanska borza. Antiglobalistčno slovensko gibanje Boj za borzo ni imelo učinka (Antiglobalistično svetovno gibanje Ocuppacy Wall Street). To lahko pojasnim z naslednjim primerom. Prijatelju sem nekoč omenil, da alkohol, droga, seksualne zabave, lahko zelo negativno vplivajo na samo energetsko strukturo določenega kraja. Ob tej moji trditvi, mi je pojamral: »Na območje Roga sem čistil prostor z glasbenim inštrumentom, vendar je po vsakem tednu, ko sem prišel nazaj, stanje bilo enako, enake razdirajoče energije. Skratka sheet energije.« Pa še nekaj je, gibanje je bo stisnjeno na zmajevi črti med Borzo in neoliberalistično banko Factor. Kdor ne pozna vzroka, ne poza posledice v Mari.


Slika 9: Sladoledarna Vigo

Zadnje moje odkritje je stavba v kateri je Sladoledarna Vigo v samem centru mestu. Povprašati bi morali lastnika sladoledarne, ali je tam postavil sladoledarno samo zaradi turistov, ki se gibljejo okoli glavne informacijske turistične točke Ljubljane. Ali je morda postavil sladoledarno tudi zaradi ostalih razlogov? V energetskem smislu me tako Ljubljana vedno znova pozitivno preseneča. Stavba nima kakšnihposebnih znamenj, razen školjk, ki jih pa ne educiraš kot zmajska znamenja. Sicer ima majhen železni storž, ki pa ga lahko spregledaš.

Vendar sem v teh letih opazil še nekaj, da ljubljanske oblasti tudi brišejo, zabrisujejo znake zmajevih črt, kar je zaskrbljujoče. Recimo skulpturo majhnega zmaja ob Šuštarskem mostu so premaknili, bolj proti Novemu trgu in ni več na istem mestu. Ravno tako so kar povečali število zmajev – kar nekaj jih je na tisti ograji na novo postavljenih.


Slika 10: Sveti Jurij zabada kopje v usta zmaja na Puhovi ulici - nekoč

Na bloku v Puhovi ulici ob parku Ajdovščina so iz fasade zgradbe odstranili kip svetega Jurija, ki s kopjem prebada zmaja. In še kaj bi lahko naštel. Sprašujem se, kje je v teh primerih, zdaj Zavod za kulturno dediščino? Ali se morda brišejo znamenja, simboli, da ljudje ne bi vedeli, kaj je kaj?


Slika 11: Sveti Jurij izgine iz stavbe na Puhovi

Naslednja negativiteta je sečnja dreves po mestu. Že kar debela drevesa, ki presegajo 35 centimetrov, županove službe z veseljem rušijo to pomlad rušijo. Namesto njih sadijo krmežljave, miniaturne sadike drevja, ki ne bodo nikoli presegla 25 centimetrska debla. To je en velik minus za Ljubljano.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Energetski-Nivoji-Slovenskih-MestDomov
Powered By GeekLog