Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Dolgorocni-Kredit-Najem-Tveganje-ZPS
ZPS: Tveganja pri najemu kredita - kako se zavarovati pred njimi

petek, 27. marec 2015 @ 22:31 CET

Uporabnik: Sonce

Najem dolgoročnega kredita je povezan s tveganji. Nihče ne more predvideti vseh težav, ki jih lahko prinese prihodnost, ali pa se povsem zaščititi pred njimi. Na ZPS so pripravili pregled nekaterih najpomembnejših tveganj, povezanih z najemom dolgoročnega kredita, ter splošne napotke, kako se zavarovati pred njimi ali pa vsaj omiliti njihove posledice.

ZPS svetuje, da si potrošniki pred podpisom kreditne pogodbe odgovorijo na naslednja vprašanja:

1. Za koliko se zadolžiti?
Ko se odločite za najem kredita, oblikujte načrt odplačila v skladu s svojimi finančnimi sposobnostmi. Zaradi previsokega kreditnega obroka se lahko hitro znajdete v težavah, prenizek mesečni obrok pa po nepotrebnem podaljša odplačevanje kredita in občutno poveča stroške obresti. Višina kreditnega obroka je odvisna tudi od odločitve, v kolikšnem času želite kredit odplačati. Načelno velja, da ga poskusite odplačati čim prej, predvsem pa še v času uporabnosti vašega nakupa (npr. avtomobila) in pred upokojitvijo.

2. Kako se zavarovati pred nepredvidljivimi dogodki?
V zakup je potrebno vzeti tudi tveganja, ki jih prinaša življenje: nihče ne ve, kakšna bo njegova finančna sposobnost čez deset ali dvajset let, če eden ali oba partnerja izgubita službo, v primeru nepričakovanih visokih stroškov, bolezni ali celo smrti. Pred naštetimi tveganji se je mogoče vsaj do neke mere zaščititi. Nepričakovane stroške popravil lahko ublažite z izbiro primernega nepremičninskega, avtomobilskega in drugih zavarovanj, težje pa se je zavarovati pred posledicami drugih nepredvidljivih življenjskih dogodkov. Vsekakor je priporočljivo razmisliti o življenjskem zavarovanju za primer smrti, s katerimi lahko prejemnik dohodka v družini zavaruje svoje najbližje, če se zgodi najhujše.

3. Naj med odplačevanjem kredita varčujem?
Varčevanje med odplačilom kredita načelno ni smiselno, saj je njegov donos zagotovo manjši od stroškov kredita. Bolj smotrno je razpoložljive dohodke nameniti odplačilu dolga. Izjema je kvečjemu, če želite poskrbeti za »zlato rezervo«, za primer nujnih, nepričakovanih stroškov.

4. Naj najamem kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero?
Poleg posledic morebitnih življenjskih stisk ne smete pozabiti tudi na tveganja, ki jih na potrošnika prenese banka. Za veliko večino stanovanjskih in drugih dolgoročnih kreditov velja spremenljiva obrestna mera euribor. Tisti, ki so že najeli stanovanjski kredit, dobro vedo, kako se z spremembami na svetovnih trgih zmanjšujejo ali pa povečujejo mesečni obroki. Euribor je trenutno na zelo nizki ravni, v prihodnosti pa lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, da se bo povečal.

Posebej pri stanovanjskih kreditih, pa tudi dolgoročnih potrošniških kreditih, je zato smiselno razmisliti o najemu kredita s fiksno, nespremenljivo obrestno mero. Obrestna mera za take kredite je danes višja kot trenutna obrestna mera za kredite s spremenljivo obrestno mero, vendar se bo ta v prihodnosti mogoče povečala. »Posebej pri stanovanjskih kreditih žal opažamo, da veliko bank v svoji ponudbi sploh nima takšnih varnih kreditov«, ugotavlja Boštjan Krisper iz Zveze potrošnikov Slovenije, in dodaja: »Opazili pa smo, da so jih nekatere vendarle začele ponujati pod dokaj ugodnimi pogoji.«

Dobro pretehtajte svojo odločitev
Pred vsemi tveganji, ki jih prinaša življenje, se ne moremo zaščititi. Na ZPS svetujejo, da se zavedate tistih najpomembnejših in razmislite o tem, do katere mere se lahko zavarujete pred njimi. Če pri odločanju o najemu kredita ugotovite, da lahko načrtovani nakup uresničite le z zelo veliko obremenitvijo svojega dohodka in z dolgim rokom odplačila, je smiselno poiskati cenejše rešitve. Pri reševanju stanovanjskega vprašanja na primer ni odveč razmisliti o najemu stanovanja in počakati, da se vaša finančna sposobnost poveča.

ZPS svetuje: Ne pozabite primerjati ponudb bank in vedno se pogajajte o ceni. Prihranki so namreč lahko zelo veliki. Obiščite brezplačni primerjalnik na spletni strani ZPS.

Celoten članek je brezplačno dostopen na povezavi: Tveganja pri najemu kredita na www.zps.si.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Dolgorocni-Kredit-Najem-Tveganje-ZPSDomov
Powered By GeekLog