Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Direktiva-Varstvo-Narave-Evropski-Predpi
Evropski predpisi za varstvo narave izpoljnjujejo cilje, le izvajati jih je potrebno

petek, 13. november 2015 @ 23:12 CET

Uporabnik: Sonce

REZULTATI FITNES CHECK PREGLEDA DIREKTIV ZA VARSTVO NARAVE

Brez implementacije direktiv o pticah in habitatih lahko izgubljamo biotsko raznovrstnosti, kar nas lahko stane od 2 do 3 milijarde evrov na leto

Evropska komisija je objavila prve rezultate analize EU direktiv o pticah in habitatih, ki je pokazala, da so najmočnejši evropski predpisi za varstvo okolja pravo orodje za zaščito evropske edinstvene narave. WWF pozdravlja rezultate analize kot dodatno potrditev, da so direktive učinkovite in da potrebujemo močnejšo politično voljo za njihovo boljše izvajanje in izboljšanje politik EU, ki gredo na škodo okolja.

Neodvisni konzorcij je pripravil študijo z dokazi o delovanju predpisov kot del pravnega vrednotenja direktiv o pticah in habitatih s strani Evropske komisije, ki želi oceniti, ali direktive dosegajo cilj varovanja evropske narave (Fitness Check).

Poročilo vsebuje pomembno sporočilo: evropski predpisi za varstvo narave ne bodo v celoti učinkovita vse dokler aktivnosti in izvedba ostalih predpisov, ki jih prav tako financira EU, še naprej negativno vplivajo na stanje habitatov in vrst. Boljše politike na področju kmetijstva, ribištva, prometa in energije bodo morale biti del novega evropskega gospodarstva, ki deluje v sodelovanju z naravo, ne proti njej.

»Zdaj imamo dokaz, da dobro izvajanje direktiv ne povzroča nesorazmernih upravnih obremenitev za podjetja, ampak ustvarja nova delovna mesta in samo v turističnem sektorju prihodke v višini 85 milijard EUR. V času gospodarske krize in visoke brezposelnosti je potrebno omejena sredstva vlagati v ustvarjanje novih delovnih mest, ki nastanejo skozi aktivno ohranjanje narave ter zagotoviti pravno varnost za vlagatelje, namesto da zapravljamo davkoplačevalski denar za drage in dolgotrajne administrativne postopke. Študija kaže, da je prav to tisto, kar potrebuje gospodarstvo«, je dejala Andrea Štefan, vodja politik in zagovorništva v WWF Adria.

O rezultatih analize bo Evropska komisija razpravljala na posebni Fitness Check konferenci, ki bo potekala v petek, 20. novembra v Bruslju. Na konferenci bo sodeloval Komisar za okolje Vella, skupaj s ključnimi predstavniki vlad, nevladnih organizacij in gospodarstva. WWF bo prisoten s koalicijo NVO #NatureAlert.

Spletna stran konference Evropske komisije: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/conference_en.htm

GLAVNI REZULTATI ANALIZE

Analiza javnega posvetovanja:

 1. 98% vprašanih je dejalo, da sta direktivi o pticah in habitatih pomembni ali zelo pomembni za ohranjanje narave.
 2. Kmetijstvo in razvoj podeželja (93%), energija (96%) in prometna politika (97%), najbolj ovirajo izvajanje direktiv.
 3. Več kot polovica vprašanih iz industrije (gradbeništvo, rudarstvo, promet) meni, da so direktive pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropi (54%).

EU Direktivi o pticah in habitatih sta bili ocenjeni na podlagi petih kriterijev: uspešnost, učinkovitost, , ustreznost, skladnost in dodana vrednost za EU.

1. Uspešnost:

 1. Pomemben napredek je bil dosežen pri izvajanju ukrepov direktiv.
 2. Tam kjer se direktivi izvajata v celoti in pravilno, se je učinkovito zmanjšal pritisk na biotsko raznovrstnost, zaustavilo upadanje vrst, sčasoma pa je prišlo tudi do povratka nekaterih habitatov in vrst.
 3. Učinek do sedaj sprejetih ukrepov ni dovolj, da bi dosegli vse glavne cilje direktiv (npr. 77% habitatov in 60% vrst ima neugodno stanje ohranjenosti).
 4. Direktivi dajeta velik prispevek k ohranjanju biotske raznovrstnosti v EU. Vendar pa sami ne moreta doseči ciljev EU za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Zato je potrebno sprejeti dopolnilne ukrepe tudi v drugih ključnih sektorjih, kot je kmetijstvo.

2. Učinkovitost:

 1. Izvajanje vključuje stroške, ki so ocenjeni na 5,8 milijarde evrov letno. Potencialna upravna bremena pogosto povzroča neučinkovito izvajanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
 2. Izvajanje direktiv pravtako zagotavlja tudi pomembne prednosti: varstvo vrst in habitatov, ohranjanje in izboljšanje ekosistemskih storitev za blaginjo ljudi (ocenjene na 200-300 milijard evrov na leto), koristi za lokalno gospodarstvo (ustvarjanje delovnih mest in turizem: turizem na območjih Natura 2000 ustvarja prihodke med 50-85 milijard evrov letno).
 3. Raziskave kažejo, da koristi ohranjenih habitatov in vrst močno presegajo stroške izvajanja za EU, nacionalni in lokalni ravni.
 4. Neizvajanje direktiv bi privedlo do postopnega izginjanja habitatov in vrst, vključno z izgubo ekosistemskih storitev, ki se kopičijo v daljšem časovnem obdobju. Ocenjuje se, da samo 1% padec ekosistemskih storitev povzroči izgubo 2-3 milijard evrov letno.

3. Pomembnost

 1. Države članice kot najpogostejši pritiski na zaščitene habitate in vrste prihajajo s strani izgube habitata in degradacije, ki izhaja iz kmetijstva. Pritiski pogosto izhajajo tudi iz gozdarstva, onesnaževanja, lova, ribolova, razvoja infrastrukture in rudarstva.
 2. Med Evropejci obstaja močan konsenz o pomenu ohranjanja narave. Velika večina meni (80%), da predstavlja izginjanje živali, rastlin, naravnih habitatov in ekosistemov v Evropi resen problem. Zanimanje državljanov EU za naravo se je pokazalo tudi v doslej ne nevideni množični udeležbi v spletni javni razpravi, kjer je več kot 520.000 ljudi dejalo, da sta direktivi izredno pomembni za ohranjanje narave.

4. Združljivost

 1. Imamo veliko primerov, kako varstvo narave in biotske raznovrstnosti uspešno vključti v programe financiranja EU, saj je to odvisno od določanja prednostnih nalog na nacionalni in regionalni ravni ter sposobnosti deležnikov za črpanje sredstev.
 2. Skupna kmetijska politika (CAP), bi lahko več prispevali k ciljem te direktive, še posebej, če boste povečali financiranje stebra 2 in države članice bolj usmerja svoje korake za zaščito biotske raznovrstnosti.
 3. Nekatere zainteresirane poslovne poudaril, da različni pristopi k izvajanju v državah članicah, v slabši položaj nekateri ekonomski.
 4. Kohezijska politika, kmetijska politika, prometna politika ter razvoj energetske infrastrukture imajo lahko neposredne negativne učinke.

5. Dodana vrednost za EU

 1. direktive so uvedli inovativne elemente, ki zagotavljajo dodano vrednost, če je zakonodaja EU ne bi obstajala.
 2. Dokazi in zainteresiranih strani kažejo, da je izvajanje direktiv EU, ne da bi pritisnili še slabše in da zahtevajo aktiven pristop.

Naj narava živi

WWF je trenutno izvaja mednarodno kampanjo »Naj narava živi«, katere cilj je rešiti EU direktive o naravi. Evropska komisija trenutno ocenjuje potrebo po reviziji direktiv. E-akcija je na voljo tukaj: http://adria.panda.org/sl/kampanje/naj_narava_zivi/

Kampanja je del skupne akcije »Alarm za naravo« (povezava #NatureAlert), ki jo izvaja koalicija nevladnih organizacij iz vse Evrope (BirdLife, Evropski okoljski urad, Friends of the Earth Europe). Zahvaljujoč kampanji se je več kot 500.000 ljudi pridružilo našemu pozivu za sodelovanje v javnem posvetovanju EU in povedali Komisiji EU, da mora zaščititi EU direktive o varovanju narave. To je največji odziv na javno posvetovanje v zgodovini Evropske unije.

O WWF:
WWF je ena največjih in najbolj spoštovanih neodvisnih organizacij za varstvo narave, ki s skoraj petimi milijoni privržencev in globalnim omrežjem deluje v več kot sto državah. Poslanstvo WWF je ustaviti degradacijo Zemljinega naravnega okolja in graditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v sožitju z naravo skozi ohranjanje svetovne biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem trajnostne uporabe obnovljivih naravnih virov in spodbujanjem zmanjševanja onesnaževanja ter potratne porabe. Za več informacij od delu WWF v regiji obiščite: http://adria.panda.org/sl/.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Direktiva-Varstvo-Narave-Evropski-PredpiDomov
Powered By GeekLog