Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/December-Obdarovanje-Odnosi-Zapravljanje
Decembrsko obdarovanje

petek, 7. december 2018 @ 05:03 CET

Uporabnik: Pozitivke

Piše: Vesna V. Godina v Vivi www.viva.si

Podarjamo odnose, ne stvari
Spet je tu december in skupaj z njim decembrska praznovanja. In spet, kot že nekaj let zapored, pišem besedilo v bran obdarovanju. Zadnja leta se je namreč začela širiti logika, podprta z najrazličnejšimi argumenti, po kateri jeobdarovanje nasploh - in decembrsko še posebej - nesmiselno. Tako lahko slišimo, da je obdarovanje zgolj nepotrebno zapravljanje denarja, ki ga imamo tako ali tako premalo.

Da z decembrskim obdarovanjem zgolj neposredno polnimo žepe trgovcev, posredno pa služimo kapitalu. Skratka, da decembrsko obdarovanje ni nič drugega kot molzenje naivnih porabnikov.

Druga skupina argumentov ne poudarja toliko nesmiselnosti tega početja kot dejstvo, da ljudje nimajo denarja niti za življenje, kaj šele za darila. To dandanes za premnoge v Sloveniji seveda drži - in to bi nas moralo najmanj skrbeti. Revščina namreč utegne spremeniti– in v praksi dejansko spremeni - praznike in obdarovanje v še posebno žalostno demonstracijo revščine. Spomnimo se samo praznovanja božiča v filmu Billy Elliot. Kljub temu sta obe skupini argumentov zoper obdarovanje v resnici "prekratki". Poleg tega obe skrivata "skrito agendo", ki jo je treba razumeti, če naj sploh razumemo, zakaj moramo bližnje obdarovati. Zakaj je to v resnici najboljše, kar lahko storimo. Četudi smo že na robu preživetja - ali še posebno takrat.

Argumenti zoper prvo skupino ugovorov – torej tisto, ki pravi, da so prazniki "brezvezni", ceremonije obdarovanja pa prav tako – so povezani s tem, da je obdarovanje, kot vse kaže, univerzalen družbeni proces, da je torej prisoten v vseh družbah in kulturah, med vsemi ljudmi, ki so kdaj koli živeli in ki živijo v družbenih skupinah. Verjetno tak proces, taka dejavnost ne bi bila tako univerzalna, če bi bila v resnici "brezvezna", nepotrebna. Socialni in kulturni antropologi že od Maussa in njegovega znamenitega eseja z naslovom O daru (1924) vedo precej o tem, zakaj velja obdarovanje razumeti kot nujen in obvezen del socialnega življenja sleherne družbene skupine. Obdarovanje je namreč povezano z vzpostavljanjem kooperativnih vezi – tako znotraj skupine, ki ji posameznik pripada, kot tudi med skupinami, zlasti če gre za skupine, ki so v konfliktnih, nemara celo v sovražnih odnosih. 

Obdarovanje kot dejanje podarjanja in zlasti sprejemanja daru je v resnici namenjeno vzpostavljanju kooperativnih vezi tam, kjer jih še ni, ali pa gre za podaljševanje kooperativnih vezi tam, ki so že obstajale, vendarje njihov "rok trajanja" potekel. Logika vzpostavljanja kooperativnih vezi je pri obdarovanju povezana z izborom oziroma vsaj delno svobodo pri izbiri osebe ali skupine, ki bo prejela darilo. To pomeni, da v sleherni družbeni skupini poleg kooperativnih vezi, ki jih posameznik ne more izbirati (to je praviloma in najprej sorodstvo), obstajajo tudi kooperativne vezi, pri katerih je mogoče izbirati, s kom bo posameznik ali skupina v kooperaciji. 

Posameznik in skupina izbira med različnimi možnostmi. Koga bodo obdarovali ali s kom bodo poročili dekle, ki jo je prišlo zasnubit že kar nekaj snubcev oziroma njihovih družin … Da, seveda, dekle, godno za poroko, je bilo vsekakor dar, in to dar nad darovi, najdragocenejši dar, s katerim ste lahko sovražnika v resničnem življenju in zmaja iz pravljice preobrazili v sorodnika, torej v nekoga, ki mora z vami obvezno sodelovati. To so s pridom izkoriščali tudi Habsburžani. Ljudje torej obdarujejo tiste, pri katerih se to najbolj "izplača", ljudi, ki so zanje najbolj dobičkonosni. Dobičkonosni v smislu kooperativnih socialnih vezi in ne nujno denarja. To pomeni, da s tem, ko nekoga obdarujemo, druga oseba ali skupina pa dar sprejme, v resnici dobimo socialni odnos. Darilo, predmet, ki ga podarimo, je zgolj sredstvo za vzpostavljanje kooperativnih vezi.

Vezi obnavljamo z vnovičnimi darili

Vendar pa imajo kooperativne vezi, ki se vzpostavijo z obdarovanjem, neko posebnost: treba jih je namreč obnavljati, in sicer ob kulturno predpisanih časovnih intervalih. Kooperativna vez, ki jo vzpostavi sprejetje daru, namreč traja le eno kulturno predpisano enoto časa. Ta enota se razlikuje od kulture do kulture: pri nas od enega rojstnega dneva do drugega ali od enega novega leta do drugega, pri Trobrijandcih od ene odprave kulado druge, pri Kvakijutlih od enega potlača do drugega …). Ko se ta enota časa izteče, kooperacije, ki so veljale v njej, niso več samoumevne. Nasprotno, Trobrijandcem je bilo jasno: čeodprava kula v predpisani točki časa umanjka, to pomeni vojno napoved. Skratka, s kooperativnimi odnosi, ki jih vzpostavimo z obdarovanjem, je tako: če jih ne podaljšamo, jih po izteku kulturno predpisane enote časa ni več. Podaljšamo jih seveda z novimi darovi. Ki spet obnovijo že vzpostavljene kooperativne vezi. Vendar vnovič zgolj za eno kulturno enoto časa.

No, in v tem je "skrita agenda" vseh ugovorov in nasvetov, da je treba izstopiti iz kroga obdarovanja. Če namreč posameznik in socialna skupina iz tega izstopi, ne bo obnovila kooperativnih vezi, ki so se vzpostavile s prejšnjim obdarovanjem. To za posameznika in skupino seveda pomeni, da bo ostala brez mreže kooperativnih vezi. Vsaka mreža kooperativnih vezi pa je tako za posameznika kot tudi za družbeno skupino v resnici podporna mreža, ki mu pomaga, kadar se znajde v stiski. (Tako mora DobuanecTrobriandcu, s katerim kula, ponuditi zavetišče, hrano in celo žensko za seks, čeprav sta plemeni nemara celo v vojni in čeprav so Dobuanci in Trobriandci tudi takrat, ko niso v vojni, praviloma v sovražnih odnosih). Če prenehate sodelovati priobdarovanju, ostanete brez podpornih mrež, torej družbeno in interakcijsko znatno bolj osamljeni in ranljivi, kot če te mreže tkete iz leta v leto– pri nas predvsem ob rojstnih dnevih in novem letu. To pa je jedro "skrite agende": namesto socialno povezanih in zavarovanih posameznikov nastane družba izoliranih in skrajno ranljivih posameznikov. 

To pa je v interesu tako kapitala kot tudi politične oblasti. Z družbeno osamljenim, izoliranim in ranljivim posameznikom je laže manipulirati. Laže ga je izsiljevati. Laže si ga je podrediti. In laže mu je odreči vse pravice. V temje jedro socialnih učinkov nasvetov, po katerih naj bi prenehali sodelovati v decembrskem obdarovanju. Ne glede na to, kdo jih daje in kdo je njihov prejemnik. Vsi, ki delijo tovrstne nasvete, so v resnici sluge kapitala in politične oblasti – naj se tega zavedajo ali ne.

Ni pomembno, koliko stane darilo

Če je torej treba darovati prav zato, da tako posameznik kot skupina ob pomoči socialnih vezi in družbenega življenja pride do zaščite, je obdarovanje toliko pomembnejše, če so časi hudi, če ste brez denarja ali na tem, da se vam to zgodi. Ljudje so skozi vso zgodovino revščino in trpljenje preživeli prav po zaslugi podpornih mrež. Takrat, ko nimate ničesar, je to tudi edina možnost. 

Logika, po kateri nam ni treba darovati, ker nam gre preslabo, je torej napačna. V resnici je prav nasprotno. Naj ob tem vnovič zapišem, kar sem napisala že velikokrat: z darilom v resnici podarjate kooperativen odnos in ne predmeta. Zato ni pomembno, koliko darilo stane (to vam je jasno, saj veste, da je spraševati po ceni darila nespodobno). Darilo lahko stane zelo malo – ali celo nič, a je lahko kljub temu izjemno, saj učinkovito vzpostavi sodelovanje in kooperativne odnose. In učinkovito razveseli obdarovanca. 

Pobrskati med svojimi rečmi in izbranemu človeku podariti nekaj, kar je nekoč na vas občudoval ali si želel, ne stane nič. Zelo malo stane tudi to, da za drugega spečete potico. Kekse. Zavitek. Marmorni kolač. Pač tisto, kar ima rad. Res je, da to ne pride v poštev pri tistih, ki so brez hrane zase. Toda tudi ti lahko najdejo kos papirja, nanj zapišejo lepo željo ali misel – in jo podarijo. Če jim že niso, osamljenim, prezeblim, izoliranim in nemočnim, ubili tudi te misli. Kar je seveda cilj.

Ni razloga, da ne bi sodelovali pri decembrskem obdarovanju

Skratka: nobenega razloga ni, da ne bi sodelovali pri decembrskem obdarovanju, da s svojim darilom ne bi razveselili drugega – in da drugi ne bi razveselil vas. Tudi če to ne bo pomenilo nikakršnih izdatkov. Edino, na kar je treba resnično paziti, je, da podarite darilo – naj je predmet, misel ali želja – ki ustreza socialnemu odnosu, kakršnega želite vzpostaviti in/ali obnoviti. Tako kot otrok mami ne more podariti kompleta seksi spodnjega perila ali vibratorja, tudi človeku, s katerim želite imeti formalno obliko kooperacije, ne gre podarjati daril, kakršna podarjamo ljudem, s katerimi smo v neformalnih odnosih.

In nasprotno. Zapomniti si je treba: podarjamo odnose, ne stvari. Zato od moškega, s katerim nočete v posteljo, ne gre sprejemati diamantov – razen če gre za državniške odnose. Ali če se vam z diamanti poskuša odkupiti, ker vas je nedavno prevaral. Toda če jih sprejmete, to pomeni, da ste mu odpustili. To pa pomeni:velja premisliti.

1 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/December-Obdarovanje-Odnosi-ZapravljanjeDomov
Powered By GeekLog