Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Clovestvo-Zemlje-Prihodnost-Resnica
Zmaguje Zemlja in končna zmaga je sigurno njena!

sreda, 9. avgust 2017 @ 14:50 CEST

Uporabnik: Sonce

Zmaguje Zemlja in končna zmaga je sigurno njena!

V "pogajanjih" med ljudmi in Zemljo, o pravilnem Življenju Človeštva na Zemlji sedaj in v prihodnosti, seveda zmaga Zemlja - že zmaguje in končna zmaga je sigurno njena!

Piše: Majda Ortan, Cora agrohomeopathie

Resnica. Razgalja se in se sidra v zavest Zemlje, ljudi in Kozmosa. Zanimivo je opazovati, kako jo postopno sprejemajo ljudje in strukture na tem našem Svetu. V mestih po Nemčiji se odgovori na podnebne spremembe že barvajo v zeleno. A to so ukrepi iz nuje, tako rekoč iz preživetvenega strahu. Prava, drugačna vibracija zagotovo zasije in to je ključ v novo zlato dobo na Zemlji. Kjer se v razvoju to ne dogaja samodejno, to povzročijo Naravni, Kozmični procesi.

Za ljudi na Zemlji zna ključna postati pridelava hrane - kajti vsaka hrana ni in ne bo več primerna. Principi ravnovesja, celostnosti (holistični pristop) in samooskrbnost so nekateri ključni temelji, katere je potrebno čimprej ustrezno ozavestiti in v življenju pravilno udejanjati. Narava nam kaže, da pridelava hrane za ljudi in krme za živali, na načine, ki se jih toliko ljudi s strahom ali iz navade oklepa, ni več skladna z vibracijo Zemlje in Kozmosa. To Narava Človeštvu med drugim kaže s težavami v pridelavi, ki se zaostrujejo.

Občutek mi pravi, da obupni poskusi, da bi zadržali stare načine pridelave in jim le dodali nekatere tehnične ukrepe (npr. protitočne mreže, pridelavo pod folijami in rastlinjaki,...), ne bodo vzdržali. Treba je in treba bo opuščati in opustiti to, kar je in bo preživeto. Razvijajo se novodobne, napredne tehnologije pridelave, skladne z Naravnim redom in uglašene s frekvencami novodobnega obdobja na Zemlji. Tudi Slovenci jih imamo na voljo, - nekoliko več o zanimivem, obetavnem novodobnem načinu, lahko berete tukaj. Naredite korak in pričnite - na svojem vrtu, na svojem polju, v svojem sadovnjaku in vinogradu. Vedno je ZDAJ pravi čas, da začnete. K spoznavanju koncepcije in s tem k širjenju lastnih vedenj pa ste vabljeni tudi tisti, ki ste v vlogi svetovalcev, učiteljev za področje pridelave hrane in živalske krme.

Živimo v času pestrih, številnih sprememb. V tem procesu jim ni moč uiti in se jim ne izogniti. Strah je naravni človeški občutek, ki spremlja korake v neznano, v drugačnost, izven con udobja utečenih navad. Z občutki se je treba naučiti pravilno ravnati in to koristiti. Večina tega ne zna in številni ljudje se o tem niso imeli prilike ustrezno podučiti. Doba Rib je to dopuščala, doba Vodnarja pa terja od nas, da to področje obvladamo in koristimo. Strah je opravilno sprejeti, občutiti, predihati in dopustiti spremembo, da nam spremeni življenje. S tem se prav pomiriti in to sprejeti.

Prav je, da se pogosto spomnimo, da je bilo v preteklosti popolno tisto in tako, kar nas je definiralo v tistem času, zdaj se pač ta popolnost izpopolnjuje, se razvija, se spreminja, kajti časi so drugi, so drugačni, frekvence našega planeta se spreminjajo, so drugačne in smo v toku intenzivnih sprememb.

Potrebno je, da se ljudje (na)učimo načina življenja, ki ga prinašajo aktualne spremembe, da aktiviramo speče, nerazvite dele svojih Bitij.  Kajti spremembe so tukaj in zdaj in so realne. To postaja jasno, Resnica prihaja v ospredje in to nezadržno! Tudi slovenski mediji ji že nekoliko odpirajo vrata, dober primer je spletni portal na www.24ur.com - "Čas za Zemljo". Doba Rib je minila, doba Vodnarja pa v kozmičnem smislu na mikro-nivoju in na makro-kolektivnem nivoju vzdiguje zavest, torej frekvenčno polje. Frekvenca planeta Zemlje se spreminja. S tem se spreminja vse, česar smo (bili) vajeni. Uskladitev svojih lastnih frekvenc s frekvencami planeta Zemlje je velikega pomena, je bistvo preživetja in razcveta. To velja za individualni nivo, za skupnosti in za kolektivni nivo. Znati preživeti zdaj in v prihodnje pomeni odpreti se védenju in ga koristiti, kajti znanje, ki nam je na voljo v obstoječih sistemih, je večinoma nastalo v zavesti obdobja Rib.

To je del prtljage, ki jo bo treba v precejšnji meri odložiti, da pridemo skozi "šivankino uho" (Svetopisemska zgodba v poučni prispodobi razkriva, da se je morala kamela pred škrbino v obzidju znebiti prtljage, da je lahko prišla skozi ozek prehod, ki je s sinonimom poimenovan "šivankino uho"). Odpreti se vedenju pa ni povsem samodejen oz. nezaveden proces, kajti naši "sprejemniki in oddajniki" so polni neustrezne, neresnične programacije in njenih posledic. Poskrbeti je in bo treba zase tudi na tem nivoju, čakanje rešiteljev je zagotovo napačna izbira, malikovanja "gorujev" pa tudi. Ni jih izven nas. Doba Vodnarja izrazito spreminja tudi odnose Človek-avtoritete in v središče lastnega življenja vedno postavi veličastni Jaz Sem - z vsemi pristojnostmi in odgovornostmi. To je izziv,ki ga je treba pravilno dojeti, s katerim se je pravilno in potrebno soočiti zavestno in se z njim soočati trajno. Lastne moči, potenciale, talente, danosti, je in bo potrebno ozavestiti, jih koristiti, spoštovati in z njimi pravilno upravljati kot s Sveto lastnino, saj to tudi so. Sistemi se bodo sčasoma prilagodili novim nivojem kolektivne zavesti, ki pa jo oblikujejo mase ljudi, individumov.

Njihov uspeh v tem tranzicijskem času zelo pogojuje prilagodljivost, učljivost, voljnost oz. sprejemljivost za opuščanje preživelih form in za sprejemanja aktualnih novosti.  Kar ne bo resoniralo na spremenjenih frekvencah, bo odpadlo oz. propadlo. Osebni in kolektivni sistemi vrednot doživljajo in bodo doživeli veličastne spremembe. Osebna prepričanja prav tako, s tem pa tudi realnosti, ki jih ljudje doživljamo. Torej očiščenje, osvoboditev od nerabnih programov in povezovanje, povezovanje, povezovanje! S tem mislim povezovanje Človeka s Sabo, s Svojim resničnim Božanskim Bistvom, iz tega nivoja pa povezovanje med ljudmi, povezovanje Človeka in Človeštva z vsemi kraljestvi Narave in s Kozmosom, torej s Silami Življenja in z Njihovim Virom. Povezovanje pa naj bo premišljeno in pravilno, da služi namenu - razcvetu življenja, pomnožitvi Življenja. Védenje, ki se razkriva posameznikom, je prav in potrebno pravilno in premišljeno podeliti. Vse je povezano z Vsem, na kolektivnem nivoju smo Enost. Ples med enostjo in individualnostjo je polarnost, ki vzdiguje zavest in razvija, razcveta Življenje na kolektivni in na individualni ravni.

Znanja in védenja ne zamenjujmo. Vedenje nas dosega, izhaja iz Modrosti Stvarstva. Iz tega nivoja je mogoče kreirati novodobno, tako, kot to ustreza sedanjemu času (zanimivo razmišljanje o znanju je v tem članku Zorana Železnikarja). Načini kreiranja inovacij, ki smo jih bili vajeni in tudi naučeni, niso in ne bodo več ustrezni. Tudi to je področje, nad katerim se še kako velja zamisliti, tako na individualnem nivoju, kot tudi na nivoju  podjetij, inštitucij in držav. Ustrezno ukrepanje, ki je potrebno, pomeni prilaganje na novodobne razmere - dajte se podučiti in si pomagati od tistih posameznikov, ki že kreirajo drugače in njihove uspešne, napredne, novodobne inovacije v praksi to izkazujejo. Ena od dobrih možnosti je program, ki je bil v preteklosti na voljo pod naslovom Rajska akademija (- pri tem je "Raj" mišljen kot nova, zdaj in v aktualnih spremembah nastajajoča Zlata doba na Zemlji.

"Sonaravno obilje" je seveda sinonim za kreacije, ki resonirajo z aktualnimi vibracijami planeta Zemlje). Zapisane informacije pod linkom se nanašajo na preteklo ponudbo in so zgolj informativne narave. Aktualni program pošljem le na osnovi pisnega povpraševanja. Pri razmisleku in odločitvah je primerno v fokus postaviti dejstvo, da je v aktualnem času, samooskrbnost ključna - vsak sam ima popolno odgovornost zase, vsak je "kralj v svojem kraljestvu"! Tudi to je drugače, kot smo bili večinoma navajeni v dobi Rib, ki je to drugačnost še omogočala in tolerirala.

V tem procesu velikih, hitrih sprememb, smo velikodušno, hranljivo podprti, vendar je treba podporo prepoznati, pravilno vrednotiti, spoštovati in ustrezno koristiti. V teh dneh je odprt portal Siriusa, Levji portal 8. 8. 2017. Planet Zemljo in s tem tudi vsakega od nas, dosegajo izjemne, močne energije. O njih se je prav podučiti, se jim odpreti, predati ter čuječe, predano, premišljeno in modro slediti toku sprememb.

Način, s katerim je po Naravnem redu poskrbljeno, da nas na nezavednem nivoju dosega Modrost Stvarstva o tem, kako poskrbeti zase, ljudje s svojim ravnanjem nepremišljeno in povečinoma nevede hromijo in onemogočajo. A to ne spremeni dejstev, niti posledic takih ravnanj. Za nevednost ni več nobenih razlogov, mehanizmi obrambnega obnašanja kot so aroganca, napuh, nadutost, ignoranca,manipuliranje, pa izgubljajo možnosti uveljavitve ter preživetja in ponavadi najbolj škodujejo tistim, ki jih s svojim delovanjem hranijo. Človek naj je in naj bo odprtega Duha in naj se poduči, kot se mu kažejo možnosti, čeprav je to mnogokrat drugače, kot smo navajeni. Mnogokrat nam možnosti za prepotrebno podučitev  Stvarstvo ponudi drugače, kot bi si jih morda sami želeli, drugače od načina, ki ga mi pričakujemo, preko koga, ki ga ne pričakujemo v tej vlogi ali ga morda ne sprejemamo... A širša zgodba je pač širša, kot jo (lahko) uvidi posameznik, skupina ali struktura in Zemlja deluje po principih homeostaze. Zato je prav, da se odpremo priložnostim, ki se nam razkrivajo in da jih sprejmemo. Vedimo, čeprav morda "ni po naših pričakovanjih", je to način, na katerega nam Stvarstvo nudi podporo, pomoč.

Med drugim je prav in po mojem védenju tudi potrebno narediti ustrezne korake in se dati podučiti o tem, kaj nam zdaj - v tem novodobnem času s svojimi boleznimi - težavami z varojo, sporočajo čebele ter sprejeti, da tega v šolskih sistemih najverjetneje nismo in ne bomo izvedeli (gre pač za védenje...). To področje zagotovo daleč presega interese čebelarjev, nanaša se na Človeštvo, pa ne le zaradi opraševalske vloge čebel. To je področje, ki ga je potrebno osvetliti z Resnico, kot jo premore Modrost Stvarstva (ki jo nekateri poimenujejo tudi Akaša). Pomagala bo dojeti, kateri in kakšni procesi so potrebni, da bodo ljudje v tem novodobnem času lahko na nezavednem nivoju sprejeli védenja, kako poskrbeti zase.

Več o aktualnih dostopnih možnostih za moje seminarje na to temo, ki so na voljo za društva ter za zainteresirane skupine in o mentorskih programih za posameznike, najdete
tukaj - na koncu teksta, v rubriki "Vroča ponudba-vroče odkrivanje"; rubrika je nazorno označena s svetilniki! Tovrstna vedenja iz Modrosti Stvarstva so nekateri poimenovali "Duhovna znanost". V začetku prejšnjega stoletja je za tisto obdobje ustrezna napredna védenja med drugimi širil tudi z razlogom priznani antropozof Rudolf Steiner. A kot zapisano in mnogokrat povedano, aktualni časi, v katerih živimo, nas postavljajo v signifikantno drugačne, zdaj aktualne razmere, zdaj aktualne spremembe in ljudem ter  človeštvu so potrebna zdaj aktualna védenja iz Modrosti Stvarstva.

Imate moje dovoljenje, da ta članek podelite s tistimi, ki jim lahko koristi. Naj ta vsebina koristi tudi vam, s to namero vam predlagam in vas vabim, da jo preberete večkrat!

Hvala za vašo pozornost.

Majda Ortan

PH. AGROHOM.,​Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,,​
Ing. Majda Ortan s.p.
Ob Meži 30, 
SI-2391 Prevalje
Mobil: 00386 (0)70 820 279 
Email: ortan.m@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com
http://cora-agrohomeopathie.com/blog/category/aktualne-novice-clanki/

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Clovestvo-Zemlje-Prihodnost-ResnicaDomov
Powered By GeekLog