Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Celje-Patrulja-Ekoloska-AAG-Katastrofaln
Ekološka patrulja AAG na območju Celja

torek, 26. oktober 2010 @ 22:30 CEST

Uporabnik: Sonce

Člani Alpe Adria Green so v sodelovanju z Civilnimi iniciativami iz Celja izvedli ekološko patruljo na območju Celja in pri tem ugotovili, da je stanje na tem območju »katastrofalno«!

Predstavitev stanja okolja v Celju in okolici

Onesnažen zrak s težkimi kovinami zastruplja in mori ljudi, saj kar 80 ljudi na leto umre zaradi tega, ker niso sprejeti ukrepi za zmanjševanje onesnaženja s prašnimi delci PM 10. V okolju prisoten ozon, negativne posledice kontaminiranih prašnih delcev PM10 in PM 2,5 še poslabša.

Največja izmerjena vsebnost kadmija v podstrešnem prahu sredi Celja je 100 krat večja od povprečja Slovenije. V Celju beležimo do 50 krat višje maksimalne koncentracije polutantov glede na neonesnažena področja Slovenije. V vseh populacijskih strukturah so bolezni dihal na prvem mestu.

Onesnažene podzemne vode dolgoročno in nepopravljivo onesnažujejo okolje in en vzorec je imel pri minus 13 stopinj Celzija, ponoči januarja 2009, temperaturo 20 stopinj Celzija. Vzorec podzemne vode je imel nad določljivostjo spektrografskega analizatorja železa in bil označen kot neprimeren za pranje avtomobilov zaradi vsebnosti kloridov. Odvzeti vzorci so imeli vonj po žveplovih spojinah in vsi so bili označeni kot nepitni.

Z nitrati in drugimi strupi onesnažena pitna voda iz zajetja v Medlogu je nujno potrebna čiščenja, da je sploh uporabna za preskrbo ljudi. Onesnaženi reki Hudinja in Voglajna sta v večino leta v četrtem kakovostnem razredu in sta zastrupljeni s težkimi kovinami in vsemi mogočimi strupi, ki se izlivajo v Savinjo.

V Celju imajo tudi najbolj onesnaženo področje v Sloveniji, področje stare Cinkarne, kjer je izmerjeno kar 593 mg/kg s.s kadmija v zemlji, poleg ostalih strupov, kar je zagotovo žalosten svetovni rekord v urbanem področju. Onesnaženo področje stare Cinkarne, je označeno za slovenski Černobil. V Celjski kotlini je 7000 ha prekomerno onesnažene zemlje, od tega 2800 ha obdelovalne.

Lokalna oblast pa je dovolila navoz tisoče ton gradbenih odpadkov in strupov s področja stare Cinkarne na travnik zraven hiš v Bukovžlak, s katerimi se dokazano zastruplja zrak in podtalnica, saj ta črna deponija leži nad pomembnimi podzemnimi vodnimi viri Celja. Dokazano so ogroženi s suhim odlaganjem titanove sadre na deponiji Za Travnikom, saj to kontaminirano prašenje nosi daleč okoli in zastruplja s težkimi kovinami naravo in ljudi.

V tem okolju so nenehno izpostavljeni hudim »stoletnim« poplavam, ki pa se ponavljajo na osem let, ki prav tako ogrožajo okolje in zdravje ljudi, ter vplivajo na hudo psiho socialno stisko prebivalstva. Lokalna oblast pa si je v popolnoma degradirano okolje dovolila izgraditi sežigalnico komunalnih odpadkov in blata iz komunalne čistilne naprave, ki dodatno onesnažuje okolje, saj je ta kotlina obremenjena s temperaturno inverzijo kar 114 dni v letu.

Vsa navedena dejstva so povzročila 25% večjo umrljivost za rakom leta 2003 in 30% večjo umrljivost za rakom leta 2004, kot je povprečje v Sloveniji. Nihče ni nič naredil za zaščito zdravja ljudi in da bi dal napotke kako morajo ljudje ukrepati za zmanjšanje tveganja za zdravje.

V 21. stoletju je nujno razvijati družbo, ki bo temeljila na sonaravnem in trajnostnem razvoju, kjer ne bodo ogroženi naravni viri in zdravje ljudi. Napredek ne sme biti povezan z dodatnim obremenjevanjem okolja.

V Celju je potrebno uvesti ničelno stopnjo tolerance do vseh onesnaževalcev, ker je Celje dokazano najbolj onesnaženo mesto Slovenije.
Alpe Adria Green bo poročilo z vsem dokaznim gradivom, posredovala tudi EU institucijam, ker »sofinancira« sanacijo tega okolja in zahtevala od teh naj se aktivno vključijo v reševanje tega problema, saj menimo, da država Slovenija ni v stanju sanirati okolja v okolici Celja.

Danes smo na AAG sprejeli še dopis CI Celje, da imajo podatek z dne 25.10.2010, da so novo sežigalnico komunalnih  smeti spet ustavili zaradi remonta in ne bo delovala od 23. 10 do 2.11. 2010. Vsaka zaustavitev in ponovni zagon sežigalnice stane 20 000 evrov- za vsaj šest ustavitev zaradi tehničnih težav vemo v enem letu.

Tudi to je financirala Evropa in morali jih bomo obvestiti, v kakšne zgrešene projekte dajajo denar. V Celju so spet poizkusni kunci, saj  je za najmanj emisij iz sežigalnice nujno stabilno delovanje in enkrat na leto remont..

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Na »gradbišču«, ki ga sofinancira EU, še vedno teče iz zemlje obogatene z težkimi kovinami, mazut. Da bi investitorji to prekrili so dejansko prekrili z folijo del tega območja.

»Obogateno zemljo z težkimi kovinami«, so porabili za sanacijo na drugih lokacijah v Celju

Deponija Titanove sadre. Sadro veter skupaj z dežjem raznaša po okoliških vrtovih, kjer imajo domačini prekrite vrtičke z zelenjavo z folijo, da se prah ne useda na zelenjavo. Koliko je užitna zelenjava iz takih vrtov je vprašanje. Po mnenju AAG ta zelenjava ni primerna za uživanje in je verjetno karcinogena!!!

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Celje-Patrulja-Ekoloska-AAG-KatastrofalnDomov
Powered By GeekLog