Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/CarovnijaSodelovanja
Čarovnija sodelovanja

ponedeljek, 24. april 2006 @ 05:14 CEST

Uporabnik: Pozitivke

Svet postopoma spoznava, da nas vojne, spopadi ter oklepanje starih in novih zamer le vežejo v brezkončni krog nasilja in napetosti. Vse pogosteje se stari sovražniki oprijemajo sprave in odpuščanja, sporazuma in sodelovanja. Mojster Benjamina Crema je napisal: "Enotnost in sodelovanje sta odskočni deski v prihodnost in zagotovilo uspeha za vse ljudi. V človeštvu je velik nedotaknjeni rezervoar moči, ki čaka, da ga sprosti čarovnija sodelovanja." Predstavljamo vam izbor na temo sodelovanja, ki vsebuje Maitrejeve navedke (Maitrejeva sporočila), navedke Cremovega Mojstra (Mojster govori) in odlomke pisanja Benjamina Crema.

Pokazal vam bom, da je človekova pot pot bratstva, tesnega sodelovanja ter vzajemnega zaupanja in služenja. To je edina pot. Vse druge so spodletele. Prijatelji moji, če človek ne bo zmogel po tej poti, bo na tej Zemlji prenehal obstajati. Ne grozim, temveč enostavno govorim resnico. Le malo časa je še ostalo za obnovitev ravnovesja v naravi in na svetu. (Maitreja, sporočilo št. 12)

Malo po malo nova zavest prebuja človeštvo k njegovim notranjim potrebam. Stari tekmovalni duh ne umira zlahka, kljub temu pa je prav tako viden novi duh sodelovanja. To je dobra napoved za prihodnost, kajti le s sodelovanjem bo človeštvo preživelo; le s sodelovanjem bo izgrajena nova civilizacija; le s sodelovanjem lahko človek spozna in izrazi notranjo resnico svoje božanskosti.

Sodelovanje je naravna posledica pravilnih odnosov, prav tako pravilni odnosi sledijo modremu sodelovanju. V sodelovanju je ključ do vseh uspešnih skupinskih naporov in sodelovanje je izraz božanske dobronamernosti. Brez sodelovanja ni mogoče ustvariti ničesar trajnega, kajti sodelovanje združuje mnoge različne poglede.
Sodelovanje je druga beseda za enotnost. Enotnost in sodelovanje sta odskočni deski v prihodnost in zagotovilo uspeha za vse ljudi. V človeštvu je velik nedotaknjen rezervoar moči, ki čaka, da ga sprosti čarovnija sodelovanja.
Tekmovalnost obremenjuje naravni red; sodelovanje osvobaja dobrohotnost v ljudeh. Tekmovalnost skrbi le zase, medtem ko sodelovanje deluje za najvišje dobro za vse.
Tekmovalnost vodi v razdeljenost, izvor vsega greha; sodelovanje poskuša zliti in združiti mnogobarvne pramene enega božanskega življenja.
Tekmovalnost je človeštvo privedla do prepada; le sodelovanje mu bo pomagalo najti pot.
Staro in zagledano v preteklost ljubi tekmovalnost; novo z radostjo objema božansko sodelovanje.

Ljudi sveta lahko razdelimo na dve vrsti: na tiste, ki tekmujejo, in tiste, ki sodelujejo.
Očistite srce madežev tekmovalnosti; odprite srce radostnemu sodelovanju. (Mojster -, sporočilo Sodelovanje, december 1984)

Duša ne pozna tekmovalnosti. Pozna le dobronamernost, sodelovanje pa nastopi z dobronamernostjo. (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

Takoj, ko bomo sprejeli načelo delitve dobrin in tako v svetu ustvarili pravičnost, se bo tekmovalnost končala. Nadloga tekmovalnosti temelji na dveh stvareh: na pohlepu in strahu. Pohlep je rezultat strahu. Strah je osnovni izraz tega, kar nasprotuje življenju. Ko odpravite strah, sprostite energijo življenja. Zato kapitalistični sistem temelji na osvobajanju ljudi, da lahko raziskujejo svojo ustvarjalnost. Vendar pa je to v povsem individualnem in materialističnem smislu, ki zanemarja vidik duše, ki se izraža skupinsko. Individualnost, na katero je vsak tako ponosen, mora služiti skupini. Ko služi skupini, individualnost spremeni svojo naravo. Namesto, da bi tekmovala, začne sodelovati. Izraža božansko dobronamernost. (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

Sedaj, ko vstopamo v čas prenove, mora človek razumeti načela, po katerih lahko pravilno napreduje ... Sodelovanje je ključ za nove odnose. Ko bo zavladalo sodelvanje, se bodo krivice in neenakosti preteklosti končale. Ognji tekmovalnosti, ki jih podpihujeta sebičnost in pohlep, bodo ugasnili in tako ljudem omogočili življenje v harmoniji in zaupanju. Tako bo. Tako bo načrt, ki je namen utelešenega Boga, uresničen. Do te blaženosti vodi dolga pot, umi ljudi pa se že polni upanja obračajo v to smer.
Delitev dobrin je ključ vseh ključev. Z delitvijo dobrin bo človek spoznal pomen Božje ljubezni. Brez delitve dobrin za človeka ni prihodnosti, saj je nastopil čas, ko je treba izraziti Božansko ljubezen, ali pa umreti. Delitev dobrin nudi odgovor za vse človekove težave in zagotavlja vstop v novo dobo. Z delitvijo dobrin bo zavladal mir. Z delitvijo dobrin bo dosežena pravičnost. Z delitvijo dobrin in sodelovanjem bo vzcvetelo bratstvo in človeku se bo razkrila nova in veličastna prihodnost. (Mojster -, sporočilo Prihodnost, april 1985)

Pravilno sodelovanje pripomore k pravilnemu in potemtakem učinkovitemu zunanjemu delovanju, enako kot osredotočena poslovna moč pripomore k bolj učinkovitemu tekmovanju. Ko tekmovalnost zamenjate s sodelovanjem, združite spretnosti, zavedanje, ustvarjalnost in domišljijo večje skupine ljudi. Če delate tako, postane skupina veliko učinkovitejša. Porodi se več idej. Zagotoviti morate, da lahko vsak prispeva svoje ideje. Vse ideje, ki se ob nekem problemu porodijo, morda niso enako dobre, toda če sodelujete, preizkušate različne ideje in se učite na napakah, pridete do najbolj učinkovitih zamisli. (Benjamin Creme, SI januar-februar 1998)

Človek vsak dan znova pogleda svoje življenje in ne opazi vzrokov za svoje nezadovoljstvo ... Tako človek stoji na križpotju svojega življenja, čaka novo zarjo ali pa usodni in poslednji zdrs v pogubno vojno. Na to prizorišče vstopajo Maitreja in njegova skupina Mojstrov, ki nosijo prapor miru in ljubezni. Okoli njih so zbrani njihovi učenci, pripravljeni na boj za pravičnost in mir. Njihov bojni klic je enotnost, pravičnost in svoboda za vse. Pravila bojevanja poznajo – zmagaj z ljubeznijo in služenjem. Poznajo potrebe časa in so pripravljeni na kakršno koli žrtvovanje. Svoje naloge poznajo in nestrpno čakajo akcijo. Prisluhnite njihovemu blagoglasju – lepoti in resnici. Bodite pozorni na znamenja njihovega delovanja – sodelovanje, delitev dobrin in radost. Pripravite se na to, da jih boste prepoznali in sodelovali s temi bojevniki novega časa ter izpolnili namen svojega utelešenja. (Mojster -, članek Ljubezen – pot naprej)

Princip želje je zelo močan in se nagonsko izraža preko tekmovalnosti. Lahko bi sodeloval, toda v prizadevanju in borbi za to, da bi dobil tisto, kar čuti, da potrebuje ali kar hoče imeti, človek tekmuje, uničuje, zadaja rane in tudi ubija, če je to potrebno. To je zgodba človekovega življenja, dokler ne pride do stopnje, na kateri se začne izražati duša, naš božanski vidik, katerega narava je dobronamernost. Kot pravi Mojster: “Sodelovanje je izraz božanske dobronamernosti.” Duša je tista, ki izraža dobronamernost in nas usmeri k sodelovanju. (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

V dobi tekmovalnosti drži stari pregovor. Brez dela ni jela. Toda človek je pripravljen na izkušnjo novega odnosa; novo in skrbno sodelovanje se mu ponuja, da bi bilo varuh njegovega brata in da bi varovalo pravico vseh ljudi do življenjskih potrebščin. (Mojster -, Prosti čas je ključ)

Moj Mojster pravi: “Ljudi sveta lahko razdelimo na dve vrsti: na tiste, ki tekmujejo, in tiste, ki sodelujejo.” To je nenavadna trditev. To se mi zdi ključna trditev o našem času, zelo dobro ponazarja dogajanje v svetu in njegovo pripravljenost na spremembe. Danes sta prisotni dve veliki sili: nazadnjaška, ki se ozira nazaj, ker ima rada preteklost in se pohlepno oklepa starega, tistega, kar se počasi ruši. Potem je pa tu še napredna sila, ki vidi v sodelovanju edino pot naprej. V tej skupini so ljudje, ki so se utelesili pripravljeni na sodelovanje, ker so učenci in posvečenci. Usoda sveta je v rokah teh učencev in posvečencev, ki sestavljajo novo skupino svetovnih služiteljev. (Benjamin Creme SI, januar-jebruar 1998)

Človeštvo se mora osvoboditi strupa tekmovalnosti, prepoznati jo mora kot slepilo, kar tekmovalnost je, in v luči enosti vseh ljudi začeti sodelovati za skupno dobro. Le sodelovanje in pravičnost bosta ljudi rešili pogube, ki jo povzročajo sami. Le sodelovanje in pravičnost bosta zagotovili njihovo prihodnost. Človek nima druge izbire, kot da sprejme sodelovanje kot ključ do svoje odrešitve.
Ko bodo ljudje sodelovali namesto tekmovali, bodo ugotovili, da v njihova življenja vstopa čarobni napoj. Lahkotnost, s katero bodo rešeni dolgotrajni problemi, bo osupnila, nemogoče bo doseženo z najrahlejšim dotikom in le preko sodelovanja se bodo ljudje naučili resnične umetnosti življenja. Tako bo in tako se bo človek naučil ceniti lepoto odnosov, ki jo lahko prinese le sodelovanje. S sodelovanjem bo zgrajena nova civilizacija, odkrita nova znanost, izraženo novo razumevanje. Tako bodo ljudje rasli skupaj v odkritju svoje božanskosti. Tako bodo spoznali radost in srečo takšnega skupnega življenja.
Mojstrom, vašim starejšim bratom, sodelovanje ni tuje. V vsem kar počnejo, igra sodelovanje osrednjo vlogo. V uresničenem bratstvu, kjer je rak tekmovalnosti nepoznan, ne more biti drugače.
Naša najiskrenejša želja je, da bi se ljudje naučili umetnosti sodelovanja in s tem namenom bomo delovali kot mentorji in učili z zgledom. Sodelovanje je tako osvobajajoče, da je presenetljivo, kajne, da človeštvo tako počasi spoznava njegove radosti.
Doba tekmovalnosti se hitro izteka. Z njenim koncem bodo v pozabo utonili tudi nasilje, vojna, lakota v svetu izobilja, pohlep in ločenost. Na mesto tega gorja bo nastopilo blaženo sodelovanje in ljudem zagotovilo njihovo bistveno božanskost. Tako bo in tako bodo ljudje spoznali novo faseto narave Boga. (Mojster -, Umetnost sodelovanja, november 2000)
Živimo v družbi, v kateri je tekmovalnost postala kot bog. Sprejeta je kot bistvena kakovost življenja, ki je potrebna za povečanje proizvodnje in prodaje blaga. V gospodarskem življenju nima druge vloge. Za tekmovalnost v gospodarskem smislu ni prostora, razen če ne služi povečanju cenejše proizvodnje in uspešnejše prodaje po ceni, ki je nižja od tiste, ki jo lahko ponudi tekmec. To pa v resnici pomeni, da smo svojo predstavo o sebi kot človeških bitjih, kot utelešenih dušah, zamenjali za mehanski pogled na bistvo in namen življenja. (Benjamin Creme SI, januar-februar 1998)
Ko bodo ljudje spoznali, kako nujna je naloga, bodo sedanje krivice pregnali z dobronamerno silo, kakršne svet še ni videl. Preoblikovanje sveta bo hitro napredovalo in ljudje bodo kot bratje sodelovali za dobrobit vseh. Tako bo. Tako bo človek sam zgradil novo dobo, pod vodstvom Maitreje in njegove skupine. Ločenosti preteklosti se bodo vdale sodelovanju in delitvi dobrin, sebičnost in pohlep pa novemu občutku pravičnosti. Gorečnost za izboljšave, dokaz božanskosti, ki nam je vsem prirojena, bo prišla iz človeka samega. Maitreja bo pokazal, da je ta božanskost človekova narava, in da nam jo bo On pomagal izraziti. (Mojster -, Maitrejev prihod, maj 1987)

Dogovor je mogoče doseči le na en način: s sodelovanjem. Takoj ko sodelujete, postane dogovor mogoč. Dokler tekmujete v predstavljanju svojih pogledov, dogovor ni mogoč, ker vsak želi, da bi bil njegov pogled sprejet kot splošen pogled. Potem to postane pogled večine, to pa nima nič skupnega z dogovarjanjem. Dogovor je intuitivno, tj. dušino, razumevanje, da je določen proces, ki ga je skupina prepoznala in ga izvaja, v danem času in prostoru edini primeren. Tako dogovor postane zelo dinamična sila. Takoj, ko dosežete resnični dogovor, vam je na voljo vsa energija skupine kot celote – volja, ljubezen in inteligenca. To je tako, kot da bi ustvarili nekaj novega, sintetični glas, ki povezuje vse razpršene poglede, različne odtenke in pridržke. V skupini, ki popolnoma sodeluje, se vse to nenadoma intuitivno združi. Končni pogled vsi enako poznajo, sprejemajo in uresničujejo, in dogovor, ki s seboj prinaša vso energijo duše, se nenadoma spusti v skupino. Delovanje na podlagi dogovora je učinkovito. To bi moral biti cilj vsega delovanja skupine: takšna osredotočenost in zlitost članov skupine, da ustvarijo nekakšen trd in oster jeklen drog, ki je usmerjen naravnost v uresničevanje naloge. V nasprotnem primeru skupina poskuša malo tu, malo tam. To je težko in potemtakem relativno neuspešno. Od časa do časa nekakšen navdih deluje kot združevalni ogenj, ki sproži žarečo, naravno delovanje, ki je usmerjeno naravnost v cilj. To lahko prepoznate. Tega ne morete načrtovati; enostavno zgodi se, ko skupina sodeluje do te mere, da se umi in intuicije njenih članov zlijejo v delovanju, ki je, razvidno samo po sebi, naraven in najboljši način dela. To opušča celotno vprašanje kriticizma in dvomov. Delovanje samo po sebi postane talilni lonec vseh idej, namenov, inteligence in ustvarjalnosti skupine. To je skupinska misel in skupinsko delovanje, in s tem se nič ne more primerjati. (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

Vem, da v ljudeh biva božansko bitje, katerega načrt je zmaga ljubezni in pravičnosti.
Ker je tako, je izid zagotovljen. Toda vsi ne vidijo nujnosti spremembe in preobrazbe sveta, udejanjanja delitve dobrin, sodelovanja in zaupanja. Ko bodo ljudje upoštevali moj preprosti zakon, zakon ljubezni, se bo vse to zgodilo samo po sebi. Zato, prijatelji moji, govorim preprosto samo o ljubezni in zaupanju. (Maitreja, sporočilo št. 77)

Prihodnja naloga bo ustvarjanje pogojev na globalni ravni, s katerimi bodo lahko vsi ljudje sodelovali pri ustvarjanju prihodnje družbe. Le tako bodo premagane sedanje razlike. To ni tako zahtevno kot se zdi, saj je ključ v človekovih rokah. Ključ, tako kot vedno, je načelo delitve dobrin. Ko bo enkrat uresničeno, bo to načelo odstranilo ovire za sodelovanje različnih družbenih in narodnostnih skupin, in tako pripravilo pot za bolj harmonične načine, na katere se bo človeštvo lahko izražalo.
Prosti čas, ki bo prvič na voljo milijonom ljudi, jim bo nudil priložnost, ki jim je bila do sedaj kratena, tesne udeleženosti v življenju in organizaciji skupnosti in naroda. Ko bodo imeli ljudje prosti čas, da bodo lahko sodelovali, bodo odkrili, da se v sebi zavedajo problemov, ki jih zdaj pestijo: problemov sektaškega sovraštva in razlik, nepravičnosti in revščine, kriminala in vojen. (Mojster -, Ustvarjanje novih struktur)

Sodelovanje je treba predstaviti kot edino možno pot naprej in ne le kot nesrečno nujnost, sicer bo izbruhnila revolucija. Spremembe si moramo želeti zaradi njih samih. Moramo si želeti sodelovati. Videti in sprejeti moramo pravice slehernega človeka, od najmlajšega in najnižjega na ekonomski lestvici, pa vse do princev moči v graščinah razvitega sveta. To je bistveno. "Tekmovalnost," kot pravi moj Mojster, "obremenjuje naravni red; sodelovanje osvobaja dobrohotnost ljudi". (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

Sodelovanje je glavno načelo. Danes je poudarek na tekmovalnosti, ki bo vodila v dokončno uničenje, če ji bo dovoljeno, da bo nemoteno cvetela. Tako boste videli prapor sodelovanja, ki bo dvignjen na vseh straneh in bo ljudi navdihoval za sodelovanje za obnovo našega sveta. Nič, razen sodelovanja, ne more rešiti problemov ljudi, ki so različni in zapleteni. Nič, razen sodelovanja, ne more zaceliti starih, a še vedno bridkih ran, ki jih je človek zadal človeku. Le sodelovanje lahko zagotovi zdravo in mirno prihodnost, ki bo sprejemljiva za vse. (Mojster -, Sodelovanje – glavno načelo, oktober 1996)

Duša je popolnoma dobronamerna. Pozna le božansko inteligenco, božansko ljubezen in božanski namen ali voljo. Dobronamernost je vidik ljubezni, je Božji namen in Božja ljubezen skupaj, je osnovna ljubezen. Duša skuša to vtisniti v svoje izrazno sredstvo, kar nujno privede do sodelovanja. Ko sodelujete, izražate dobronamernost. Bolj kot sodelujete, bolj izražate dobronamernost in bolj kot ste dobronamerni, bolj želite sodelovati. Če ste dobronamerni, z lahkoto sodelujete. Če delate po principu želje, če želite tisto, kar vam vaš um pravi, da je potrebno, potem sodelujete s težavo. Razum je pogosto razpet med uvidom in intuicijo, ki prihaja od duše in vedno vodi k dobronamernosti, ustvarjanju pravilnih odnosov.
Duša pozna le pravilne odnose. Takšne odnose hoče ustvarjati tudi na fizični ravni. To je seveda težka naloga že od pradavnine, še posebej pa sedaj preko naših sodobnih političnih in gospodarskih struktur, saj smo ustvarili svet, ki je v osnovi tekmovalen. (Benjamin Creme, Umetnost sodelovanja)

Ko se bo Maitreja pojavil pred svetom, bo predstavil program obnove. Pokazal bo, da so trenutne metode reševanja težav docela neprimerne in nepopolne, ker se opirajo na rivalstvo in lastne interese; da so trenutne napetosti in nevarnosti neposredno povezane z neravnovesjem kot posledico pohlepa in samozadovoljstva; da bodo le s sodelovanjem težave sveta rešene, revni in lačni nahranjeni, zdravje planeta zagotovljeno, vojna pozabljena nočna mora preteklosti. (Mojster -, Odločitev človeštva, maj 2002)

Moje učenje, čeprav preprosto, bo pokazalo na potrebo po delitvi dobrin, po vzpostavitvi skupnega sklada dobrin, od koder lahko jemljejo vsi ljudje, po nadomestitvi pohlepa s sodelovanjem in zaupanjem ter izražanju notranje božanskosti v ljudeh.
To izražanje, prijatelji moji, se mora nadaljevati, kajti brez tega bo prihodnost za človeka resnično črna. Človeštvo stoji na pragu odločitve. Moja Ljubezen ustvarja polarnost stališč, to je meč, ki ga vihtim. Zavedajte se, prijatelji moji, kje stojite in prejmite mojo svetlobo. Pazite, kod stopate: po stopnicah, ki vodijo v jutrišnji dan ali - v temo. Moški in ženske vsega sveta, bratje moji, moji otroci, pozivam vas: izberite pot, ki vodi navzgor, v svetlobo resnice, ki jo prinašam, in naj vam bo dana moč, da izrazite Bogove, kar ste vi. Zdaj jih je mnogo, ki vedo, da je to edina pot za človeka. Razodenite to, prijatelji moji, tam, kjer ste sedaj. Moji blagoslovi so z vami vsemi. (Maitreja, sporočilo št. 64)

Čeprav še nismo med vami povsem odkrito, smo pa v vse večjem številu. Kmalu nas boste videli in navdahnjeni boste, da boste posnemali naš način dela. Naše sodelovanje bo nadomestilo vaše tekmovanje, širina naših nazorov bo nadomestila vašo nestrpnost, naša ljubezen bo premagala vaše nasilje in sovraštvo. Tako bo in tako se boste znova obrnili k načrtu in ga sprejeli za svojega. (Mojster -, članek Priložnost in izziv, oktober 2000)

Maitreja je prišel v svet z védenjem, da obstaja velika skupina ljudi, ki hrepenijo po sodelovanju in so sposobni sodelovati, ki jih v življenju vodi načelo sodelovanja, pravičnosti in svobode za vse. Tukaj je, da bi navdahnil in okrepil tiste, ki v sodelovanju vidijo pot naprej, in da bi prebudil tiste, ki se oklepajo stare tekmovalnosti.
Maitreja prihaja v pravem trenutku, da bi človeštvu preprečil samouničenje. Če ne bomo sodelovali, bomo uničili svoje življenje, toda Maitreja pravi, da že ve, da smo pripravljeni na delitev dobrin. (Benjamin Creme, Veliko približevanje)

Vodnarjeve energije resnično združujejo narode in ustvarjajo vezi medsebojnega sodelovanja in razumevanja, in tako, čeprav počasi in postopoma, raznolike sile današnje razdeljenosti združujejo v povezano celoto. Nova doba je resnično pred nami. Njen začetek bo naznanil skorajšnji prihod Maitreje in njegove skupine. (Mojster -, članek Nova doba je pred nami)

Share Slovenija

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/CarovnijaSodelovanjaDomov
Powered By GeekLog