Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Bio-Plinarna-Gradnja-Plinovoda-Slovenija
Ali kogeneracije in bio-plinarne delujejo v skladu z zakonodajo?

četrtek, 25. junij 2015 @ 22:30 CEST

Uporabnik: Sonce

V Alpe Adria Green smo presenečeni nad dejstvom, da bo zaradi »Slovenske« »ekonomske« očikovitosti, zmanjkalo denarja za podpore OVE in URE, ki ga bodo nadomestili z žepov že tako osiromašenih slovenskih gospodinstev, ki bodo morala z večjimi položnicami za električno energijo podpirati razvoj OVE, večjim porabnikom pa bodo celo subvencionirali porabo.

Po drugi strani pa slovenska politika še vedno podpira gradnjo plinovodov, kot da ne bi vedela, da je zemeljski plin tudi ogljično gorivo in če ga uporabimo v kogeneracijah z nezadostno kontrolo povzroča zaradi formaldehida na izpustih tudi zelo rakotvoren plin. Da je formaldehid rakotvoren, je sedaj zapisano tudi v zakonu, ki je pričel veljati po 15. aprilu letos.

Slovenci slovimo zaradi svoje varčnosti, to so dobesedno vzeli v zakup tudi v kogeneracijah in bio-plinarnah saj zaradi slabega inšpekcijskega nadzora ne menjajo dovolj pogosto za njih predragih katalizatorjev na izpustih ali pa jih sploh nimajo in s tem obogatijo že tako onesnažen zrak še z rakotvornim formaldehidom in metanom, ki ima toplogredni potencial po IPCC AR5 od 20,13 je metan 86 (na 20 let) podatek iz ZN pa je: 56 (na 20 let) (http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php).    

Po drugi strani, pa tudi drugi ugotavljajo, da je nekaj v deželi kranjski nekaj zelo narobe pri kontroli obratovanja kogeneracij. Naj podrobneje predstavimo samo eno prejeto pismo v katerem razkriva finančne nepravilnosti v kogeneraciji v Brestanici.(v prilogi) To pismo je  bilo poslano tudi tržnemu inšpektoratu, ki deluje v okviru  ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ta pa ga je odstopilo računskemu sodišču! (v prilogi)

To je samo en primer, v preteklosti so subvencije romale tako plinarjem kot bio-plinarjem. Da je nekaj pri dodeljevanju subvencij hudo narobe priča tudi trenutni spisek koliko bio-plinaren, ki so se znašle na “Slabi banki” (http://www.dutb.eu/images/Doc/Razpis_BPP_18.5._objava.pdf), to pa je šele vrh ledene gore.

Tehnologija kogeneracije je v osnovi dobra a problemi pa se pojavljajo v izvedbi.

V Sloveniji uporabljena tehnologija ni nič kaj zdrava in ne okoljska. Pri kogeneracijah se v pravilu uporablja cenena tehnologija batnega motorja.

Ta dejansko onesnažuje okolje z dušikovimi oksidi, prašnimi delci, nezgorelim gorivom, velikimi količinami strojnega olja. Direktne emisije CO2 niti niso tako zastrašujoče, večji problem pa nastaja z dušikovimi oksidi. Slednji so namreč toplogredni potencial 268-kratnik( na časovnici - 20 let), podatek iz ZN pa je: 280 (http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php). Tega praktično okoljsko nihče ne izračunava.

Večina se ukvarja samo z neposredno emisijo CO2. Šele v EU Smernicah izpred dveh let se zasledi poudarek problematike dušikovih oksidov.

Največji neposredni problem za zdravje in življenje pa predstavlja iz kogeneracije emitiran Formaldehid. Tudi opisan primer kvalitetnega nemškega proizvoda ga navkljub katalizatorju emitira do 60 mg na vsak kubični meter dimnih plinov. Podatek je jasno razviden iz proizvajalčeve dokumentacije.

Tako imenovana varna meja za ta genetski strup in rakotvorno substanco pa je 0,12 mg na kubični meter. Slovensko ministrstvo za okolje pa uporablja še vedno staro določilo mejne vrednosti 60 mg na kubični meter dimnih plinov, izpred 14 let, ko kogeneracij praktično še ni bilo. Obstajal pa je koprski Kemiplas, osovraženi proizvajalec kemije z nekajkrat nižjo mejno vrednostjo Formaldehida, kot jo danes emitirajo klasične kogeneracije po Sloveniji.

Danes so kogeneracije postavljene neposredno v šole, otroške vrtce, bolnišnice, strnjena naselja, skratka povsod, kamor takšna zastarela in nevarna tehnologija ne sodi.

Nič koliko je tudi takšnih, cenenih iz najrazličnejših izvorov ki ne morejo zadostiti niti zastarelemu predpisu mejne vrednosti Formaldehida, a se uspešno skrivajo za pojmom Soproizvodnja oziroma Kogeneracija.

Ker ustrezno ministrstvo ne sledi tujim splošno poznanim strokovnim informacijam, oziroma jih ignorira, povzroča ogromno družbeno škodo zdravju ljudi kakor tudi,  ekonomsko škodo postavljenim kogeneracijam. Takšne tehnologije namreč ni mogoče izboljšati, da bi ustrezale minimalnim, tako imenovanim varnim mejam.

Kadar je substanca definirana kot rakotvorna se mora proizvod takoj umakniti iz uporabe. Vsi vrli investitorji pa računajo z prehodnimi obdobji, oziroma bo že kako. Glede na dejstvo, da se takšni sistemi subvencionirajo vsaj do 10 let, pomeni, da Vam bodo v najslabšem primeru še 10 let zastrupljati otroke in Vas same.

Ste pripravljeni to tudi plačevati ?!

Resda obstajajo tudi kogeneracijske tehnologije ki teh problemov ne povzročajo, a jih lahko preštejemo na prste dveh rok. Na žalost pa nobena od njih ne obratuje v šoli, vrtcu, strnjenem naselju. Resda pa se kakšna najde tudi v bolnišnici a le v takšni, ki da kaj na zdravje svojih pacientov.

Ministrico za okolje in prostor, ministra za infrastrukturo, ministrico za zdravje, ministra za gospodarstvo  in finančnega ministra zato javno sprašujemo:

 1. ali so seznanjeni s spremembo zakonodaje na področju rakotvornih plinov in kaj bodo storili, da zaščitijo zdravje ljudi, 

 2. kdaj bo MOP, spremenil količino dovoljega izpusta formaldehida na iz 0,60 g/m3, ki je dokazano previsoka in vpliva kot rakotvorni plin na človeško zdravje, 

 3. kdaj se bodo v Sloveniji pričeli dušikovimi oksidi obravnavati kot toplogredni plini,

 4. sprašujemo tudi ali so pripravljeni zaradi dajanja subvencij v preteklosti “KAR PO ČEZ” tudi za neprimerne  tehnologije in pustiti to v reševanje samo slabi banki ne bi pri tem iztirjali nazaj subvencije, ki se uporabljajo na področju kurjenja zemeljskega plina v napravah ter poiskali in razkrili krivce na ministrstvih, ki so to dovolili,

 5. ali je kdo iz ministrstva, ki je podeljevala subvencije v slabe tehnologije ( npr. Bio elektrarna Pirniče) odgovarjal zaradi ogrožanja zdravja   prebivalcev, še zlasti otrok,

 6. od komisije za preprečevanje korupcije pričakujemo, da bo pregledala na ali so bile subvencije za kogeneracije in bio-elektrarne podeljene opravičeno in ali je bila višina izplačanih subvencij tudi pravilno izračunana
V AAG pričakujemo odgovore v najkrajšem možnem času

Poslano po e-pošti:
 1. Ministrom RS za: infrastrukturo, okolje in prostor, zdravstvo, gospodarstvo ter finance
 2. Vladi RS
 3. Državnemu zboru RS
 4. Komisiji za preprečevanje korupcije
 5. Računsko sodišče
 6. EU komisarju za okolje
 7. EU komisarju za podnebne ukrepe in energijo
 8. mediji
ZA LEPŠO  PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Bio-Plinarna-Gradnja-Plinovoda-SlovenijaDomov
Powered By GeekLog