Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Avtenticna-Kultura-Zeleni-Turizem
Zeleni turizem: bolj ko skupnosti življenjske vire varujejo, več koristi jim ti prinašajo

torek, 13. december 2016 @ 10:02 CET

Uporabnik: Sonce

Okoljsko in kulturno vzdržen turizem ustvarja koristi za lokalno prebivalstvo in avtentična kulturna doživetja za turiste.
Razpršene, sonaravne oblike turizma imajo zmožnost, da lokalne skupnosti povežejo v močno partnerstvo pri varovanju okolja in lokalne kulture. Zato so Društvo Focus, Umanotera, IPOP in PIC v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri predstavili dobro prakso razpršenega hotela, ki obiskovalcem omogoča doživljanje avtentičnega življenja in naravnega okolja, lokalni skupnosti pa prinaša delovna mesta in oplaja dopolnilne dejavnosti.

Razpršeni hotel Borgo Soandri v Furlaniji-Julijski krajini deluje kot zadruga malih ponudnikov turističnih nastanitev. Tradicionalne hiše so bistveni element turistične ponudbe. Obiskovalci se z bivanjem v njih potopijo v življenjski utrip lokalne skupnosti in naravnega okolja ter spoznavajo, kako prebivalci te danosti ohranjajo in zanje skrbijo. Razpršeni hotel je primer razvojnega upravljanja z življenjskimi viri: bolj ko jih lokalna skupnost varuje, več koristi ji prinašajo.

Slovenski turistični organizaciji je spet uspel veliki met. Slovenija se je kot destinacija uvrstila med tri finaliste za osvojitev prestižne nagrade World Legacy Award, ki jo podeljuje National Geographic za dosežke turističnega sektorja na področju ohranjanja svetovne naravne in kulturne dediščine. Dobitniki nagrad bodo razglašeni šele marca 2017 na največji mednarodni turistični borzi ITB Berlin. Že sama nominacija pa predstavlja veliko čast in močno promocijsko orodje, hkrati pa zavezuje nominirance k še bolj usmerjenemu razvoju turistične ponudbe skladno s tremi stebri trajnostnega turizma: okolju prijaznim delovanjem, varstvom naravne in kulturne dediščine ter podporo blaginji lokalnih skupnosti.

Odnos med okoljem in lokalnim prebivalstvom ter turizmom se giblje na tanki meji med ljubeznijo in sovraštvom. Turizem, predvsem z njim povezana mobilnost, predstavlja za okolje breme. Če ga je preveč, poslabša kakovost življenja lokalnega prebivalstva. A sporočilo ni, da je treba turizem ustaviti, ampak da je potrebno razvijati dobrega. V svojem bistvu je turizem namreč koristen: ustvarja delovna mesta, razširja kulturna obzorja in ima potencial množiti trajnostne prakse na področju kmetijstva, mobilnosti, ravnanja z odpadki in varstva narave. Vendar je tak le pod pogojem, da so z učinkovitim usmerjanjem turističnih tokov in upoštevanjem nosilne sposobnosti naravnega in družbenega okolja njegovih koristi deležni lokalni prebivalci, tako da postanejo motivirani partnerji pri varovanju okolja in svoje kulture.  

Razvoj zelene turistične ponudbe
Mednarodna turistična promocija Slovenije je usmerjena v predstavljanje naše dežele kot zelene turistične destinacije. V Sloveniji lahko pričakujemo čedalje več okoljsko ozaveščenih turistov, ki bodo poleg zelenih naravnih danosti pričakovali tudi s promocijskim sporočilom skladno turistično ponudbo.

Primer do lokalne skupnosti in naravnega okolja nevsiljivega turističnega produkta so razpršeni hoteli, ki so se začeli razvijati v sosednji Italiji. Primerni so predvsem za redko poseljena podeželska območja, kjer bi ob intenzivnejšem turizmu število obiskovalcev v sezoni hitro preseglo število stalnih prebivalcev. Razpršeni hotel prinaša priložnosti za trženje kmetijskih pridelkov in drugih proizvodov lokalnega gospodarstva ter ustvarja lokalna delovna mesta. Turistična ponudba je osredotočena na spoznavanje kraja, gastronomije in ljudi.

Zaradi zmernega obsega ta vrsta turizma ne zahteva posebnih infrastrukturnih posegov. Odziva se na trende v turistični dejavnosti v smeri visokokakovostnega trajnostnega turizma v povezavi z ohranjeno naravo, bogato kulturno dediščino, ekološko pridelano hrano ipd. Vpliv na ekosisteme in okoljski odtis (poraba energije in drugih virov, količina odpadkov) sta v primerjavi s konvencionalnim turizmom majhna.

Razpršeni hotel Borgo Soandri
Razpršeni hotel v italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina je odličen primer inovacije v turistični ponudbi, ki gradi na spoštovanju lokalne tradicije alpskega območja Karnija. Predstavlja uspešno zlitje sodobne gostoljubnosti in obstoječega stavbnega fonda podeželskih vasic. 45 turističnih apartmajev je nevsiljivo umeščenih v skrbno prenovljene značilne kamnite hiše iz 18. stoletja, v katerih živijo lokalni prebivalci. Obiskovalcem ponuja nov koncept počitnic v osrčju starih vasi, obdanih z naravo in v stiku z avtentičnim podeželskim življenjem.

Lastniki apartmajev so organizirani v zadrugo, ki upravlja skupno recepcijo, ureja spletno stran, skrbi za trženje turističnih namestitev in organizira prireditve v povezavi z lokalnimi običaji, sezonskimi kmečkimi opravili in prazniki. Tako razpršene turistične namestitve z enotnim nastopom postanejo »hotel«, ki prinaša koristi celotni skupnosti.

Turistična dejavnost se je razvila z naložbami lokalnih prebivalcev v lastnih domovih, brez velikih investitorjev. Tako tudi dobiček ostaja v lokalnem okolju in bogati lokalno skupnost.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Avtenticna-Kultura-Zeleni-TurizemDomov
Powered By GeekLog