Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/Anketa-Sodelovanje-Hrana-Smeti-Potrosnik
Več hrane, manj smeti - sodeluj v anketi o zavrženi hrani!

petek, 27. junij 2014 @ 22:31 CEST

Uporabnik: Sonce

Zavržki hrane nastajajo po vsej verigi: pri pridelovalcu, predelovalcu, logistiku, trgovcu, potrošniku. Stroški zavržene hrane so ogromni, saj samo pri nas letno izgubimo kar 200 milijonov evrov. Z zunanjimi stroški – gorivo, voda, transport in prodaja – se približamo milijardi evrov. Z racionalnim vedenjem lahko veliko prihranimo: v podjetjih, doma in državnem proračunu. Omejene finančne in človeške vire moramo smotrno usmeriti v končni rezultat – zmanjšanje količin zavržene hrane.  Zato sodeluj v anketi o zavrženi hrani!

Projekt Volk sit, koza cela – Za Slovenijo brez zavržene hrane ima osnovni cilj povezati vse akterje v prehranski verigi v nacionalno platformo, vzpostaviti podporno okolje s spletnim portalom ter s pomočjo komunikacijske kampanje ozavestiti gospodinjstva in šolarje. Da bomo lahko kakovostno usmerjali svoje delo, potrebujemo vpogled v navade in vedenjske vzorce ravnanja s hrano doma, v restavracijah, menzah, trgovinah in kmetijah. Zato v prihodnjih tednih izvajamo spletno anketo s celovitim vprašalnikom. Pri izbranih akterjih bomo izvedli pilotne preglede o točkah nastajanja zavržene hrane in odpadkotvornih praks.

Osnovni cilji spletne ankete so:

- pridobiti uvid v pripisano pomembnost problema odpadne in zavržene hrane,

- ugotoviti stopnje poznavanja odpadne hrane,

- ugotoviti odnos do odpadne hrane,

- ugotoviti prevladujoče vedenjske vzorce pri ravnanju s hrano,

- določiti ovire pri zmanjševanju in preprečevanju odpadne hrane,

- ugotoviti najpogosteje uporabljene vire informacij.

Pri oblikovanju vprašalnika smo se v veliki meri zgledovali po vprašalniku in študiji izdelani v sklopu programa Love Food Hate Waste, ki so ju v Upravi za zaščito okolja Novega južnega Walesa (Avstralija) razvili z namenom, da pridobijo osnovne podatke o navadah in vedenjskih vzorcih prebivalstva. Vprašalnik je bil sestavni del celovitega poročila z naslovom Food waste avoidance benchmark study.

Pri pripravi smo upoštevali še dve domači javnomnenjski raziskavi. Prvo anketo o zavrženi hrani v Sloveniji je izvedlo nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru v sklopu prireditev v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v letu 2011.

Anketirance so povprašali o:

- vrstah hrane, ki se jo najpogosteje zavrže,

- količini zavržene hrane na dan,

- najpogosteje zavrženih skupinah prehrambenih izdelkov,

- razlogih zavrženja,

- načinu zavrženja,

- vrednosti zavržene hrane in

- občutkih slabe vesti.

Ta anketa je postregla s kar nekaj iztočnicami za oblikovanje nacionalne platforme. V gospodinjstvih namreč najpogosteje zavržemo pokvarjeno hrano ali tisto s pretečenim rokom uporabe. Med prehrambnimi izdelki največkrat zavržemo zelenjavo, sadje, kruh in pecivo.

Drugo raziskavo je septembra 2013 naročilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v obliki raziskave javnega mnenja o varnosti hrane in prepoznavnosti Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v Sloveniji. Anketa EFSA iz leta 2013 je bila za naše potrebe uporabna predvsem zaradi vprašanj glede zaupanja v vire informacij, označevanja živil in razumevanja roka uporabnosti. Ta raziskava je pokazala, da večina ljudi zavrže živila, ki jim je pretekel rok uporabnosti. Le malenkost več kot četrtina anketirancev pred zavrženjem preveri embalažo in videz živila ter se o (ne)zavrženju odloči po tem, nekaj manj od četrtine anketiranih pa ukrepa odvisno od vrste živil.

Kot lahko vidimo, ta mešanica sadja, zelenjave, kruha, vedenjskih vzorcev in osebne motivacije skupaj ustvarjajo zavrženo hrano. Z izboljšano hrambo, načrtovanjem nakupov in obrokov ter rabo ostankov hrane lahko te količine zmanjšamo.

Dovolj dobra podlaga za akcijo, mar ne? Prihranimo lahko vsi, zato se nam pridruži in sodeluj v anketi o zavrženi hrani!

Piše: Albin Keuc

Vir: http://ebm.si/o/sl/

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/Anketa-Sodelovanje-Hrana-Smeti-PotrosnikDomov
Powered By GeekLog