Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20220809150147795
Prava izbira - prehransko ugodnejša ponudba obrokov

torek, 9. avgust 2022 @ 15:01 CEST

Uporabnik: Sonce

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po dveh letih izvajanja izpostavlja projekt, s katerim smo razvili simbol PRAVA IZBIRA. Ta omogoča gostincem izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, potrošnikom pa omogoča lažjo prepoznavo in izbiro prehransko ustreznejših obrokov.

Raziskave prehranskih navad odrasle populacije kažejo, da se velik del aktivne populacije in študentov prehranjuje nezdravo, imajo večinoma neredne obroke, ki jih pogosto izpuščajo. Mnogi izbirajo pretežno živila z manj ugodno prehransko sestavo. K temu veliko prispeva način življenja, predvsem pa ponudba obrokov, ki so mnogokrat energijsko prebogati in hranilno revni, z večjo vsebnostjo maščob, sladkorja in soli. To je eden izmed glavnih vzrokov, da ima kar dve tretjini odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja za nastanek bolezni nezdravega življenjskega sloga.

Po podatkih CINDI študije je imelo v Sloveniji v letu 2020 približno 39 % prebivalcev (starih 25 - 74 let) čezmerno telesno maso, 20 % pa je bilo opredeljenih kot debelih, podatki v zadnjem obdobju so še bolj zaskrbljujoči, na kar posebej alarmantno opozarjajo raziskave v »pokoronskem« času. Vse večji delež prebivalcev se prehranjuje izven doma ali si na dom naroča dostavo obrokov.

Po podatkih nacionalne prehranske raziskave SI.Menu kar 65 % odraslih redno malica in kar 20 % odraslih redno kosi na delovni dan zunaj doma. Sem sodijo tudi delovne organizacije, ki svojim zaposlenim nudijo obroke. Najverjetnejši razlogi so spremembe v delovnem času in številne obveznosti ter omejene možnosti priprave lastnih obrokov. Vse bolj razširjena možnost dostave hrane na dom ali delovno mesto pa je tovrstno ponudbo še bolj približala potrošniku.

Po podatkih si prehrano v okviru gostinske ponudbe najlažje privoščijo tisti z višjim materialnim položajem in višje izobraženi, študentom pa ob tem pomaga država z možnostjo koriščenja subvencionirane študentske prehrane pri ponudnikih, ki pa zaradi draginje postaja tudi vse težje uresničljiva. Zato postaja kakovost te ponudbe hrane vse pomembnejša.

Simbol prava izbira
Ker je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, Dober tek Slovenija, zdravo uživaj & več gibaj, tudi povečati in izboljšati ponudbo kakovostnih, zdravju koristnih obrokov pri ponudnikih v gostinstvu in turizmu, je ministrstvo za zdravje v okviru projekta »Dober tek študent« finančno omogočilo razvoj kriterijev in postopkov za pridobitev simbola PRAVA IZBIRA. Z namenom povečevanja ponudbe zdravju koristnih obrokov sta svoje znanje in izkušnje v projektu strnila NIJZ in Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in gostincem brezplačno ponudila strokovno podporo.


Pri izbiri v okviru gostinske ponudbe nam lahko pomaga novo razviti simbol PRAVA IZBIRA, ki označuje prehransko ugodnejšo ponudbo obrokov

»Simbol PRAVA IZBIRA gostincem omogoča izpostavitev višje kakovosti ponujenih obrokov, potrošnikom pa olajša njihovo prepoznavo«, je izpostavila dr. Katja Povhe Jemec z Ministrstva za zdravje, ki še dodaja: »Verjamemo, da bo simbol PRAVA IZBIRA, v katerega je bilo vloženega veliko truda, energije in zagnanosti dobro sprejet tako med gostinskimi ponudniki kot gosti.«

Draginja sicer ni povzročila neenakosti le med potrošniki, kjer si določene ranljivejše skupine težje privoščijo praviloma dražje zdrave obroke, ampak tudi med gostinci, ki zaradi dražjih surovin in energentov težje zagotavljajo kakovostno ponudbo. Pri nekaterih gostinskih ponudnikih je žal to postalo še izrazitejše, da prevladujejo sicer okusni in cenovno dostopni, žal pa prehransko izjemno neugodni obroki, zlasti po svoji hranilni in energijski vrednosti. Mnogi so pripravljeni z neprimernimi toplotnimi postopki, kot je cvrtje v maščobi. Številni temeljijo na predpripravljenih živilih (gotove omake, krompirjevi ocvrtki, medaljoni, ribje paličice ipd.), ki vsebujejo veliko maščob, soli in sladkorja, pogosto pa imajo dodane tudi številne aditive, med njimi tudi ojačevalce okusov.

Vodja projekta na NIJZ doc. dr. Matej Gregorič opozarja: »Takšni obroki so sprejemljivi le občasno, nikakor pa ne sodijo v okvir vsakodnevne prehrane. Po takšni prehrani lahko dobimo občutek preobremenjenosti prebavil, utrujenosti, zaspanosti, nezmožnosti koncentracije, kar zagotovo ne prispeva k večji delovni storilnosti, kakovostnemu študiju in zdravju nasploh«. In ob tem dodaja: »Čeprav se da ponekod že z manjšimi strokovnimi usmeritvami pomembno vplivati na izboljšanje ponudbe, bi za večje spremembe gostinci potrebovali tudi podporo države. Odgovornost za zdravje ni samo odgovornost vsakega posameznika, ampak v pretežni meri celotne družbe.

V času trenutne draginje bi se zato morali hitro odzvati in odločiti, ali želimo s subvencijami podpreti bolj zdravju koristno ponudbo. To je pomembno, če želimo na dolgi rok imeti zdravo, delovno učinkovito in uspešno družbo«. Različne raziskave so namreč pokazale, da so bile posledice ekonomskih kriz na zdravje manj izrazite v državah, kjer so bili uvedeni številni ukrepi za večjo zaščito zdravja in socialne zaščite na sploh.

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za obdobje 2015-2025, ki jo je Državni zbor sprejel julija 2015, si je med drugim za cilj zadala tudi povečanje in izboljšanje ponudbe zdravju koristnih obrokov in jedi pri ponudnikih v gostinstvu in turizmu s povečevanjem deleža kakovostnih, lokalno in ekološko pridelanih živil.

Čeprav gostince večinoma vodi finančni interes, pa je vedno več takih, ki si želijo osvežitve ali novih znanj iz priprave zdravih obrokov, saj želijo ohraniti ali celo izboljšati kakovost svoje ponudbe. K projektnemu partnerstvu smo zato povabili Turistično gostinsko zbornico Slovenije, ki s svojim poslanstvom, zastopanjem interesov članstva in spodbujanjem razvoja panoge igra pomembnega partnerja pri načrtovanju, razvoju, izvajanju ter širjenju in promoviranju dejavnost, kot je vzpostavitev modela za praktično usposabljanje ponudnikov prehrane ter razvoj pristopa za podeljevanje simbola PRAVA IZBIRA.  

Fedja Pobegajlo, direktor TGZS, dodaja: »V Turistično gostinski zbornici smo takoj in z veseljem pristopili k projektu PRAVA IZBIRA, saj menimo, da je uravnotežena prehrana eden izmed ključnih faktorjev za dobro počutje, zdravje, energijo in razpoloženje. Predvsem je to pomembno pri aktivni populaciji in še razvijajoči se populaciji študentov. Naše člane bomo aktivno spodbujali k priključitvi k projektu. Pridobitev simbola zdravju koristnega obroka - PRAVA IZBIRA, namreč pomeni priznanje obstoječi kakovosti gostinske in turistične ponudbe ali pa njen dvig in dodano vrednost v ponudbi novih menijev, pripravljenih po načelih zdrave prehrane«.

Zakuhajmo pravo izbiro
Na NIJZ smo tako skupaj s TGZS za gostince pripravili sklop teoretičnih in praktičnih usposabljanj, ki vključujejo tudi udeležbo v demonstracijski kuhinji Društva kuharjev in slaščičarjev, razvili kriterije za podeljevanje simbola ter razvili priročnik za gostince Zakuhajmo pravo izbiro. Simbol PRAVA IZBIRA je bil razvit znotraj projekta Dober tek, študent, saj je področje subvencionirane študentske prehrane eno prvih, kjer razpisni pogoji ponudnikom že zdaj omogočajo dodatne točke, v kolikor so prejemniki simbola. Država s subvencionirano študentsko prehrano zagotavlja študentom možnost rednega prehranjevanja v okviru gostinske ponudbe. Ta ukrep ima sicer veliko prednosti, vendar pa študentski obroki pogosto ne dosežejo svojega namena, ker so preveliki, nekakovostni ter pripravljeni na neustrezen način.

Poudarek na kakovostni subvencionirani študentski prehrani
NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje veliko pozornosti namenjamo kakovosti subvencionirane študentske prehrane, ozaveščanju študentov glede izbire zdravju bolj koristne ponudbe, ponudnikom pa pri njenem zagotavljanju omogočamo stalno strokovno podporo. Veliko ponudnikov, ki so se udeležili strokovnega usposabljanja in sprejeli ponudbo strokovne podpore, se je v nadaljevanju odločilo tudi za pridobitev simbola. Simbol PRAVA IZBIRA so do sedaj prejele restavracije naslednjih podjetij:

SPAR Slovenija trgovsko podjetje d. o. o., Restavracije Interspar (Citypark Ljubljana, Vič Ljubljana, Europark Maribor, Supernova Qlandia Kranj, Park Center Koper, Supernova Qlandia Maribor, Supernova Qlandia Nova Gorica, Citycenter Celje, Murska Sobota); SOVITA d. o. o., restavracije Sovita (Lokacije: Gospodarska zbornica Slovenija v Ljubljani, Akrapovič Črnomelj, Elrad Gornja Radgona, Panvita Gornja Radgona, Henkel Maribor, Tosama Vir, Etiketa Žiri, Telekom Cigaletova Ljubljana, Kolektor Etra Ljubljana, VDC Tončke Hočevar Ljubljana); VIVO, d. o. o., Restavracija Vivo D125; NK gostinstvo d. o. o., Restavracija EAT Smart; SIDRO & SIDRO d. o. o., Restavracija Ancora; NV skupina d. o. o., PE Restavracija Piano.

Živan Jovanović, vodja Restavracij Interspar ob tem dodaja: »Za pridobitev simbola Prava izbira smo se odločili, ker je naša ponudba v devetih restavracijah že sedaj temeljila na vključevanju lokalnih, sezonskih ter tradicionalnih jedi, z nekaj izboljšavami pa verjamemo, da bomo lahko še lažje opozorili na kakovost naše izbrane ponudbe, ki jo gostje vse bolj cenijo ter tako prispevali k boljšim prehranjevalnim navadam naših gostov. Čutimo odgovornost, da tudi mi prispevamo k skupnemu cilju Nacionalnega programa Dober tek Slovenija.«

Glavni namen projekta je uveljavitev simbola Prava izbira za prehransko ustreznejšo ponudbo ne le pri čim več študentskih ponudnikih, ampak to možnost ponuditi tudi vsem ostalim gostinskim in turističnim ponudnikom, kot so zdravilišča, hoteli, restavracije, delavske menze, ipd., kjer prav tako obstajajo možnosti za izboljšave.

Kako do simbola Prava izbira?

Dokazilo o simbolu "Prava izbira" in s tem tudi možnost njegove uporabe prejme gostinski ponudnik, ki uspešno opravi teoretično in praktično usposabljanje o pripravi zdravju koristnih jedi (3-urna delavnica) in ima po prejemu simbola Prava izbira v dnevni ponudbi vsaj en obrok (kosilo), ki ustreza kriterijem zdravju koristne izbire. Kriteriji se nanašajo tako na količino, kot tudi na sestavo in razmerje vsebovanih sestavin. Prednost se daje izboru lokalnih, sezonskih in ekoloških izdelkov ter toplotnim pripravam, ki ne vplivajo škodljivo in ne zmanjšujejo hranilne vrednosti obroka.

Prav tako se za začinjanje spodbuja uporaba naravnih sestavin in omejuje uporaba različnih industrijskih zgoščevalcev in ojačevalcev arom. Poleg udeležbe na usposabljanju (delavnici), ki ga brezplačno izvajamo v sodelovanju s partnerjem, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, mora zainteresiran gostinski ponudnik za menije, ki jih želi izpostaviti in opremiti s simbolom, izpolniti tudi vlogo za pridobitev simbola.

Dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem in pridobitvijo vloge:

Ob tej priložnosti se za dosedanje sodelovanje zahvaljujemo vsem sodelujočim gostincem, hkrati pa vabimo nove, da se projektu pridružijo in izpostavijo višjo kakovost ponudbe s pridobitvijo simbola Prava izbira.

Poziv gostinskim ponudnikomhttps://www.nijz.si/sl/poziv-gostinskim-ponudnikom

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20220809150147795Domov
Powered By GeekLog