Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/2021051010521489

Ali ste vedeli, da dobra karma sploh ne obstaja? četrtek, 13. maj 2021 @ 05:02 CEST Uporabnik: SENAD Poglejmo, kaj o karmi pravita Portia in Pallas Athena, članici Karmičnega sveta iz našega sončnega sistema. V 3. knjigi iz serije Pisma Palkijem lahko v poglavju Portia, boginja krivice, in Pallas Athena, boginja laži, preberete, da v kanaliziranem sporočilu jasno povesta, da obstaja samo slaba karma. To seveda ni čudno, saj Zla bitja zanima samo Zlo. Dobro uporabljajo le zato, da ga poškodujejo, uničijo in ubijejo, tako da Zlo močneje zaboli. Njune izjave objavljam tudi v angleščini, tako da se lahko sami prepričate, da sta to res povedali. “2) The Law of Karma, a.k.a. the Law of the Circle. Foto: polygon.com When the Law of Harmony is broken, the embodied soul will be immediately subjected to the Law of Karma. The word ‘karma‘ is always used in a negative sense. There is no such thing as positive karma. A person who has continuously been doing positive, wonderful and loving deeds throughout his entire lifetime, is then said to have created ‘accumulated good‘ - which is the polar opposite to karma.” »Če utelešena duša prekrši Zakon Harmonije, takoj pride pod Zakon Karme. Beseda ’karma’ je vedno uporabljena v negativnem smislu. Dobra karma ne obstaja. Za tistega, ki je stalno delal pozitivne, čudovite in ljubeče stvari skozi celo življenje, rečejo, da si je ’nabral dobro’ - kar je nasprotno od karme.« Vsi inkarnirani so pod okupacijo Zle Karmične organizacije, ki se lažno predstavlja kot strokovnjakinja in čuvajka »Božje Harmonije«. In to paradoksno s tem, da ustvarja, vsiljuje, povečuje in ohranja Zlo. Vsi pod karmično okupacijo so avtomatično pod Zakonom Karmičarjev; to je Zakon Zla, Nasilja in Smrti. To tudi, in to slišim prvič, potrjuje zgornji odstavek, v katerem jasno piše, da dobra karma ne obstaja. S tem tudi oni potrjujejo moje izjave, da so karmičarji Zla bitja, ki skrbijo samo za Zlo. Na eni strani kriminal, na drugi strani kazen – na obeh straneh Zlo. Na eni strani kriminal, na drugi strani kazen - na obeh straneh Zlo. Lažno Dobro, karmičarji nam ne želijo nič dobrega, ki je prisotno le za kontrast, zato da Zlo močneje zaboli, je za njih le nujno Zlo. Skrbi jih, da si ljudje, ki smo po naravi dobri, ne bi »nabrali« preveč Dobrega, ki bi bilo za njih nevarno, saj bi porušilo »Harmonijo« Zla. To Dobro razredčijo z Zlom. Dobro, pravijo, je nasprotno od karme, ki je Zlo, kot sem bolj podrobno opisal že v 1. knjigi. Karmična organizacija je Zla, karmičarji so Zli, Zakon Karme je Zakon Zla in Karma je Zlo. “The Law of Karma states that all energies in any form (e.g. thoughts, words, feelings and actions) originating from you that you send out to the Universe, will travel to reach their intended destinations. And once they did, the same energies will then begin their return journeys back to you - often gathering momentum by attracting more of the same (thoughts, words, feelings or deeds) with same vibrational frequency - and when they reach you, you will receive/experience that which you had originally sent out, with accurate mathematical precision.” »Zakon Karme pravi, da bodo vse energije v vseh oblikah (misli, besede, občutki in dejanja), ki izvirajo iz vas in jih vi pošljete v Univerzum, potovale do svojih nameravanih ciljev. In ko enkrat pridejo, se iste energije potem začnejo vračati nazaj k vam - pogosto pri tem ustvarjajo zagon s privlačenjem še več iste energije (misli, besede, občutki ali dejanja) z isto vibracijsko frekvenco - in ko vas dosežejo, boste dobili in izkusili, kar ste prvotno poslali ven, in to z natančno matematično preciznostjo.« Zakon Karme je navadna izmišljotina, laž in res velika bedarija, kot lahko tudi sami vidite. Neprebujeni imajo vsak dan približno 50.000 (z besedo petdeset tisoč :)) misli. Vsak dan! Dobro se spomnim terorja mojih misli, kako so me dobesedno obsedale in mučile. Kako čudovito je biti prebujen, živeti v notranji tišini, lebdeti v Čistem Zavedanju in popolni Svobodi. Na Zemlji nas je 8 milijard. Karmičarji trdijo, da, čeprav sami napišejo scenarije za življenja inkarnantov, z mislimi, besedami, občutki in čustvi ter dejanji, in seveda lažejo, da vse misli kot energijske niti potujejo do svojih ciljev (kdo je postavil te cilje? :), se tam pofočkajo :), obrnejo in na poti nazaj (kdo jim pove, kje ste zdaj vi? poberejo še vse podobne misli in potem znova treščijo v vašo glavo. In to z » natančno matematično preciznostjo« :), in to točno in samo toliko misli, kot ste jih poslali naprej, ne glede na to, da so se med potjo nazaj še povečale. Za tako neumne nas imajo. Vsakdo, ki v vsakdanjem življenju uporablja vsaj malo poštevanko, lahko s štetjem na prste ene roke kaj hitro ugotovi, da je to nemogoče. Foto: psychologistworld.com Recimo, da je imel Jezni danes 50.000 jeznih misli, ki jih je sprožil proti »tistim tam doli« To pomeni, da je vseh 50.000 jeznih misli in kletvic doseglo vse prebivalce juga, vsakega posebej in poimensko ali kot se reče po spisku. Njegove misli so jih dosegle, se obrnile, na poti okrepile in se že naslednji dan vrnile v njegovo glavo. Po Karmičnem Zakonu je dobil nazaj to, kar je poslal. Kot sami pravijo, še pomnoženo, povečano in okrepljeno. Že to pomeni, da je porcija, ki jo dobijo nazaj, večja in ni več »natančno matematično precizna« enaka tisti, ki so jo poslali ven. Torej bo imel tisti dan, ko se jezne misli vrnejo vanj, poleg njegovih dnevnih in rednih 50.000 jeznih misli še dodatnih in najmanj novih-starih 50.000 oziroma še več jez v glavi. Ker so tudi te njegove misli, bodo šle skozi njegovo glavo in se združile z rednimi, tako da jih bo skupaj že 100 in več tisoč. Tudi te bo poslal proti ciljem in tudi te se bodo vrnile nazaj. In tako naprej in nazaj do neskončnosti karmičarske neumnosti. Ne bi se čudil, če bi karmičarji trdili, da lahko vsako posamezno misel in vseh 50.000 misli od vseh 8 milijard Zemljanov z »natančno matematično preciznostjo« spremljajo od glave, do cilja in nazaj. In to vsak dan, za vse ljudi, ki so na milijonih planetov, ki so trenutno pod karmičarsko okupacijo. In to velja samo za misli. Tu so še občutki, čustva, besede (govorjene, pisane, pete), in seveda dejanja. Ker karmičarji nastopajo kot absolutisti, to verjetno velja tudi za živali. Karmični Zakon, kot ga oni predstavljajo, kot »poštena«, »pravična« in neosebna Sila uravnava vse te energijske pošiljke sem in tja, tako da vsak dobi točno to, kar je poslal ven. Ha, ha, ha. Ker Zakon Karme velja tudi za karmičarje ali ne? :), tudi njihove energije Zla potujejo do nameravanih ciljev. To smo ljudje, ki se pred njimi ne moremo braniti in se zato hinavsko, zahrbtno in strahopetno izživljajo nad nami na vse mogoče in nemogoče načine. Tudi njihove misli, občutki in čustva, besede in dejanja, se potem vračajo k njim, tako da postajajo le še bolj in bolj Zli. Kot ste opazili, niso povedali, kaj ste zgodi z dobrimi energijami. Zakaj ne? Zato, ker so oni Zla organizacija in jih zanimajo samo Zlo in Zle misli, občutki in čustva, besede in dejanja. Če bi delali to, kar sami pravijo, da delajo, bi morali šteti tudi vse dobre misli, občutke in čustva, besede in dejanja in jih »uravnoteževati« s slabimi. Tega seveda ne delajo, ker jih Dobro ne zanima. V Karmičnem sistemu smo bili vsi zaporniki. V Karmičnem sistemu smo bili vsi zaporniki. Foto: bloodprison.com Resnični Zakon Karme, kot so mi povedali zaporniki iz karmičnega zapora na Brotu, dejansko zahteva, da je »Zlo enakomerno razporejeno vsepovsod«. To pomeni, da Dobrega ne sme biti več kot Zla in da mora biti Zla najmanj toliko kot Dobrega. Raje malo več. :)« Cel članek z naslovom Portia, Goddess of Justice & Pallas Athena, Goddess of Truth: Right Vs. Wrong, Who Decides? Portia, Boginja Pravičnosti in Pallas Athena, Boginja Resnice: Prav ali narobe, Kdo Odloča? lahko v angleščini preberete na strani: https://eraoflight.com/2019/09/09/portia-goddess-of-justice-pallas-athena-goddess-of-truth-right-vs-wrong-who-decides/ Kanalizirala je oziroma je bila zlorabljena za širjenje laži in poneumljanje ljudi Adele Arini. Ker je cel članek predolg za mojo objavo, tu prilagam še njeno stran: www.raphaelshealingspace.com.au Naslednji dan je eden od obiskovalcev z drugih planetov še dodal, da, če dobra karma ne obstaja, to pomeni, da karmičarji ne morejo uravnoteževati negativne karme s pozitivno. Res je, oni »uravnotežujejo« samo negativno karmo z negativno karmo, tako da je Zlo na obeh straneh enačbe. Samo Zlo in Zlo povsod je njihovo ravnotežje. To je Zakon Negativne Karme. Več o karmi kot umetni karmični valuti, ki jo Zli karmičarji uporabljajo za izsiljevanje ljudi in upravičevanje strahovitega nasilja pod krinko »uravnoteževanja vesolja«, v resnici pa za normalizacijo Zla, lahko preberete tudi v mojem članku Zakon Karme je Zakon Zla. (1/2) na strani: https://www.pismapalkijem.si/2021/01/23/zakon-karme-je-zakon-zla-1-2/ in na strani: https://www.pismapalkijem.si/2021/01/23/zakon-karme-je-zakon-zla-2-2/ in seveda v seriji knjig Pisma Palkijem Sporočila mojim prijateljem na drugem planetu, ki jih dobite na strani: https://www.biblos.si/rezultati-iskanja?q=senad Na planetu Palki smo pred tremi leti v celoti ukinili Karmično organizacijo. Povem vam, da Palkiji izredno uživajo v življenju brez karmičarske črne magije, negativne karme, karmičnih dolgov in nasilnega izterjevanja karmičnih dolgov z revščino, boleznimi, okvarami in poškodbami, kriminalom, nasiljem in smrtmi. S tem smo pokazali in dokazali, da je Karmični sistem in njegova teorija in praksa, ki temeljita na lažnih zakonih, kot je Zakon Karme, velikanska vesoljska Laž in da je bilo »uravnoteževanje pozitivne in negativne energije« le plitek in prozoren izgovor za širjenje in izvajanje strahovitega in grozovitega Zla. Naši vesoljci in naši prijatelji iz drugih galaksij, ki osvobajajo svoje sončne sisteme in planete, poleg ukinitve Karmične organizacije in zajetja vseh karmičarjev zasežejo tudi vso karmično dokumentacijo in tehnologijo. Po najini ascenciji bova s Sanjo objavila serijo knjig in dokumentarnih filmov, v katerih bova celovito predstavila delovanje te zločinske organizacije. Do takrat se dobro pripravite na čudeže, ki prihajajo. Začnite se prebujati, opuščati škodljiva vedenja in živeti kot Bitja Čistega Zavedanja, Ljubezni in Modrosti. Vse najboljše za vse. Seno Preberite več o vajah za prebujanje, s katerimi se boste končno prebudili in navdušeni spoznali, da ste v resnici Čudovita Bitja Čistega Zavedanja, Ljubezni in Modrosti, v moji seriji knjig Pisma Palkijem Sporočila mojim prijateljem na drugem planetu. Vse tri dele si lahko izposodite ali kupite na: https://www.biblos.si/rezultati-iskanja?q=senad Na istem naslovu dobite tudi brezplačno knjigo Vi niste vaš um Vi ste Čudovito Bitje Čistega Zavedanja. Vabim vas, da se naročite na e-novice za prebujanje, osebni, partnerski in družinski razvoj ter spoznavanje vaše Čudovitosti. Dobili boste brezplačno knjigo »Kje sta Don Juan in Carlos Castaneda?«, v kateri opisujem primerjavo med starodavnim sistemom za osebnostni razvoj in mojim modelom za prebujanje. Kliknite tu in se naročite tam. https://www.pismapalkijem.si/brezplacna-knjiga/ Dobrodošli in vse najboljše! Komentarji (1) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog