Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20210427104633775
iFLEX: digitalni pametni sistem

torek, 27. april 2021 @ 10:46 CEST

Uporabnik: Sonce

Inovacijski razvojni projekt iFLEX: Razviti in v praksi preveriti digitalni pametni sistem (asistenta) za prilagajanje odjema električne energije po meri sodobnega potrošnika

Obnovljivi viri energije, katerih delež na evropskem trgu se hitro povečuje, skupaj z digitalizacijo energetskega sektorja korenito spreminjajo tudi vlogo potrošnikov na energetskem trgu. Ti se iz pasivnih porabnikov spreminjajo v aktivne deležnike na trgu. Kako?

Odjem električne energije bodo lahko prilagajali glede na svoje trenutne potrebe, aktivno sodelovali na trgu s prodajo električne energije iz lastne proizvodnje, hkrati pa bodo imeli dostop do kompleksnih izdelkov in storitev. Tovrstne spremembe bi lahko za potrošnike pomenile nižje račune, več udobja in prispevek k trajnostnim rešitvam.

S ciljem opolnomočiti odjemalce električne energije pri upravljanju odjema električne energije in hkrati zagotoviti skupne koristi za vse deležnike v energetski verigi proizvodnje, dobave, prenosa, prodaje, upravljanja in porabe električne energije, od konca leta 2020 v Sloveniji, Grčiji in na Finskem poteka inovacijski projekt iFLEX. Za doseganje teh ciljev bo vzpostavljen t. i. pametni asistent – iFLEX Asistent, katerega delovanje bo preverjeno skozi tri pilotne faze v treh pilotnih regijah.

Projekt iFLEX spada v okvir programa Obzorja 2020, koordinator projekta je finski raziskovalni center VTT. Med 13 partnerji v projektu, ki prihajajo iz Grčije, Finske, Danske in Slovenije, so raziskovalni inštituti, podjetja s področja energetike in informacijske tehnologije ter Zveza potrošnikov Slovenije.

Več kot 600 potrošnikov, ki bodo vključeni v pilotni projekt, prihaja iz gospodinjstev v individualnih hišah in večstanovanjskih stavbah, del pilotnih uporabnikov pa predstavljajo tudi manjša podjetja, trgovski center, upravljavci večstanovanjskih stavb in polnilnih postaj za električna vozila.

»V okviru projekta bo potekalo pilotno preverjanje uporabniške izkušnje, ki vključuje uporabnost in analizira motivacijske dejavnike ter ovire,« izpostavlja predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin in ob tem opozarja: »Le z rešitvijo, ki bo upoštevala potrošnikove želje in potrebe in bo cenovno dostopna, bo mogoče pritegniti njegovo pozornost in ga motivirati za investiranje in uporabo.«

iFLEX Asistent postavlja potrošnika v središče pozornosti
Porabnik je odločilni dejavnik pri dinamičnem prilagajanju odjema električne energije, zato projekt uporablja uporabniško usmerjen pristop soustvarjanja rešitve iFLEX in poslovnega modela. Partnerji so zato projekt zastavili tako, da ima potrošnik kot prilagodljiv odjemalec, ki je svoj vzorec porabe pripravljen prilagoditi razpoložljivosti energije v sistemu, koristi od nižjih cen električne energije, pametnejšega upravljanja in od uporabe trajnostnih virov energije.

Pri tem pomembno vlogo prevzema iFLEX Asistent, inovativni digitalni programski agent, ki potrošniku pomaga pri upravljanju, kdaj in kako biti prilagodljiv, tako da deluje med njim in energetskimi sistemi, različnimi deležniki in zunanjimi sistemi ter obvladuje zapletenost interakcij. Potrošnik prilagaja odjem električne energije (npr. vklop toplotne črpalke, grelnika ali klimatske naprave ob presežku proizvodnje), ponudniki, trgovci, distributerji in agregatorji pa ga na drugi strani k temu spodbujajo in v zameno ponudijo nižje cene in druge spodbude.

Zanesljivejša in stroškovno učinkovitejša dobava
Rezultat prilagodljivosti odjema bo zanesljivejša in stroškovno učinkovitejša dobava električne energije tudi ob povečani proizvodnji ali povečanem odjemu. Dosedanje prilagajanje na strani proizvodnje ima namreč omejitve, z obnovljivimi proizvodnimi viri ta izziv postaja še večji. Po drugi strani pa je prilagajanje odjema pri potrošnikih in drugih odjemalcih še neizkoriščen potencial.

Poseben poudarek v projektu iFLEX je potrošnikovo udobje in uporabniška izkušnja. Potrošnik lahko z asistentom nastavi želeno raven udobja in možnosti prilagajanja odjema. iFLEX Asistent se na podlagi algoritmov strojnega učenja sproti uči, prilagaja potrošnikovim željam in potrebam, pozneje pa samodejno upravlja posamezne porabnike energije.

iFLEX Asistent postavlja ogrodje za nove rešitve na področju prilagajanja odjema
Rezultat projekta bo tudi vsebinski in tehnični okvir za prihodnje rešitve, projekte in inteligentne asistente na področju prilagajanja odjema. Različice iFLEX asistentov, ki bodo predstavljeni v Sloveniji, na Finskem in v Grčiji, ne bodo enake, temveč bodo upoštevale različne klimatske razmere ter navade in želje slovenskih, grških in finskih potrošnikov.

Sodelovanje Zveze potrošnikov Slovenije v raziskovalnem projektu iFLEX je odlična priložnost za vključevanje v razvoj rešitev, ki temeljijo na digitalizaciji in umetni inteligenci, ki pa naj ne bi zgolj spodbujale inovacij, ampak potrošnikom in drugim deležnikom prinašale koristi. Pridobljene izkušnje ne bodo koristile samo potrošnikom, ampak tudi zakonodajalcu, regulatorjem in predstavnikom potrošnikov v EU (potrošniška organizacija BEUC in njenih 43 članic). Projekt se bo zaključil jeseni 2023.

Več informacij o projektu boste našli na https://www.iflex-project.eu.

Vir: www.zps.si/

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20210427104633775Domov
Powered By GeekLog