Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20201229132844619
Pomen zelene transformacije

torek, 29. december 2020 @ 13:28 CET

Uporabnik: Sonce

Na posvetu o podnebni nevtralnosti predsednik poslovodstva Telemacha poudaril pomen zelene transformacije 
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 je eden ključnih ciljev, ki si jih je zastavila Evropska unija. Pri tem pa ima ključno vlogo tudi gospodarstvo, zato je CER - partnerstvo za trajnostno gospodarstvo organiziral strokovni posvet »Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti«.

Okrogle mize se je udeležil tudi predsednik poslovodstva družbe Telemach Adrian Ježina, ki je spregovoril o spreminjanju poslovnih modelov s ciljem nizko ogljičnega poslovanja.

CER je 15. decembra organiziral spletni dogodek »Race to zero - Zeleni voditelji v tekmi s časom do podnebne nevtralnosti«. V središče razprave so postavili zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in predstavili dobre prakse, s katerimi podjetja ustvarjajo nizko ogljično družbe.

Na okrogli mizi z voditelji štirih podjetij, ki so že sprejela zavezo za doseganje podnebne nevtralnosti, je spregovoril tudi predsednik poslovodstva Telemacha Adrian Ježina. Družba je zmanjšanje toplogrednih plinov in okolju prijazno delovanje namreč že pred leti zastavila kot eno svojih ključnih poslanstev.  

Telemach, najhitreje rastoči mobilni operater in vodilni ponudnik plačljivih video vsebin, veliko pozornosti posveča ESG kriterijem (okoljski, družbeni in korporativni kriteriji) oziroma trajnostnemu poslovanju, katerega pomemben del je okoljska odgovornost. Z vzpostavitvijo iniciative »Misli zeleno« so združili številne projekte, s katerimi uresničujejo svojo okoljsko odgovornost ter k temu spodbujajo tudi zaposlene in uporabnike.

Na strehi svoje poslovne stavbe so na več kot 3.000 kvadratnih metrih postavili sončno elektrarno, ki bo poskrbela, da bo stavba naslednjih 30 let vsaj 20-odstotno samooskrbna. Poleg tega podjetje uporabnike nagovarja k uporabi storitve e-Račun, digitalizira poslovanje, prehaja na električni vozni park in skrbi za trajnostno ravnanje z odpadki.  

Prav o tovrstnih prizadevanjih je na dogodku CER, katerega član je tudi Telemach, spregovoril Adrian Ježina. Pri tem je izpostavil pomen sistemskega razmišljanja in razumevanja širšega konteksta okoljske problematike, saj lahko podjetja k doseganju okoljske nevtralnosti prispevajo le z dolgoročnim spreminjanjem poslovnih modelov.

Telemach se tako že vrsto let osredotoča na trajnostno vlaganje ter okoljsko odličnost tako svojega poslovanja kot tudi izdelkov in storitev. Podjetje se ponaša tudi s certifikatom za skladnost sistema upravljanja z energijo (ISO 50001) in je v postopku pridobivanja certifikata za sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001). 

V družbi vse deležnike nenehno spodbujajo k ponotranjenju vodila »misli zeleno«, saj si želijo, da bi skrb za okolje postala del njihovega vsakdana. Pomembno pa jim je, da tudi njihovi zaposleni postanejo ambasadorji trajnostnega ravnanja. Na tem področju ključno vlogo odigra predvsem ozaveščanje o pozitivnih spremembah, ki jih prinaša odgovorno ravnanje. Zavedajo se sicer, da je pot do brezogljičnega poslovanja dolga, vendar pa je vsak, še tako majhen korak, korak bližje cilju.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20201229132844619Domov
Powered By GeekLog