Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20200621115544621
Zakaj nas bog tako sovraži?

sreda, 24. junij 2020 @ 05:02 CEST

Uporabnik: SENAD

Mit je večji od Življenja.

»Mitologíja (grško: mýthos - mit; logos - beseda, govor) ali bajeslóvje je folklorni žanr, sestavljen iz pripovedi ali zgodb, ki igrajo temeljno vlogo v družbi, kot so temeljne zgodbe ali miti o izvoru. Glavni junaki mitov so ponavadi bogovi, polbogovi ali nadnaravni ljudje. Zgodbe vsakdanjih človeških bitij, čeprav pogosto voditeljev neke vrste, so običajno vsebovane v legendah, v nasprotju z miti.

Miti, na primer, poskušajo pojasniti zlo in smrt ali odnos časa do večnosti; opisujejo tudi začetek ali konec sveta ali dejanja junakov določene kulture. Miti ponujajo vpogled v človekova stanja in so takrat, ko se človeška bitja soočijo z očitnimi protislovnostmi, vir domišljije ali tolažbe.

Čeprav bi se lahko zdelo, da so znanstvena raziskovanja ovrgla verjetnost mnogih mitov, le-ti še zmeraj ostajajo pomembni čustveni in duhovni zgledi. Zgodovinarjem in arheologom ponujajo pomembne dokumente o verstvih, zgodovini, politiki in preseljevanjih in združevanjih narodov. V vseh glavnih mitoloških tradicijah so določene vrste mitov še posebno pomembne, predvsem tiste, ki govorijo o nastanku človeka in nastanku sveta (slednje imenujemo kozmogonija).« Wikipedia

Všeč mi je izraz »bajeslovje« - baje je nekoč nekje nekdo nekomu nekaj:) Miti imajo lahko tudi delno resnične dogodke, ki so se v času in s pretiravanjem, da bi imeli večji dramatični učinek, povečevali kot ribe v ribiških vicih:)

Mit je orodje za razlago Sveta, Smisla Življenja in bitij. Razlaga oziroma mit oziroma ideologija je Zlato Pravilo – Kdor ima zlato, postavlja pravila. Tisti, ki z razlago Sveta določi način življenja, kontrolira vse, kar se dogaja v neki skupnosti. Določa pravila in tudi kazni za vse, ki jih ne izvajajo.

Mit kot fikcija ima podobno ali celo večjo moč za kontroliranje ljudi kot dejanska in preverljiva dejstva. To lahko vidimo pri religijah, ki vse temeljijo na Mitu o Stvarniku, ki v resnici sploh ne obstaja.

Ne glede na to, da je ta Mit izredno škodljiv, uničujoč in dobesedno smrtonosen za vse verjamnike in vernike, ki verjamejo in verujejo vanj, saj bodo po tej razlagi na koncu vsi končali v Stvarnikovem želodcu, ti kljub temu, in mnogi, prav samomorilno, ravno zaradi tega, fanatično verjamejo in verujejo, da je to res. To je del Mita, ki zahteva, da verniki sprejmejo Mit kot Resnico, se mu v celoti in ponižno podredijo ter mu žrtvujejo svoje življenje, drugače se jim bo zgodilo nekaj slabega. To pa je tudi bistvo prisilnega vedenja. Religija je prisilni sistem in vera je le prisilno vedenje.

Sladke in grenke vode Stvarjenja

Naj naštejem nekaj mitov, ki se jih boste takoj spomnili. Poznamo:) Mezopotamske mite – Ep o Gilgamešu:

»Dolgo preden sta zemlja in nebo dobila imeni, sta se združili Apsu, sladka voda, in Tiamat, grenka voda, in naredili veličastne valove, iz katerih je prišlo življenje. Najprej sta ustvarili bogova Lakhmuja in Lakhamuja, a še preden sta popolnoma odrasla, sta nastala še močnejša bogova, Anšar in Kišar, ki predstavljata nebeški in zemeljski svet. Ker so se iz njunih voda rojevali vse odločnejši in učinkovitejši bogovi, so vztrajne sile Apsu in Tiamat postajale vse bolj maščevalne. Mit poroča o sporu, vrh pa doseže z zmagoslavjem Marduk, prvaka božanskega dvora, ki namesto grozeče prvobitne zmede vzpostavi red. O boju za prevlado reda nad kaosom govorijo tudi kananski miti, še posebej Ep O Baalu, vklesan na ploščah, ki so jih našli pri starodavnem sirskem mestu Ugaritu.

Potem so tu judovski miti stare zaveze o bogu, ki je ustvaril delovni teden:)

»Zgodbo judovskega ljudstva o stvarjenju — in poznejšo, ki jo je prevzela krščanska Cerkev — najdemo v Genezi, prvi knjigi Stare zaveze. Geneza si podobe izposoja iz babilonske mitologije, vendar vanje vpleta svoj pogled na odnos med Bogom in človekom. Bog ustvari nebesa in zemljo iz teme in praznine, po šestih dneh dela sedmi dan počiva. Bog iz prahu ustvari moškega (Adama) in mu vdihne življenje, žensko (Evo) ustvari iz njegovega rebra in ju postavi v raj. Kača prepriča Evo, naj poje prepovedano sadje drevesa spoznanja in ga ponudi tudi Adamu. Bog ju kaznuje in izžene iz raja v svet bolečine in smrti. Z izgonom iz raja se začne človeška zgodovina, zgodovina nepopolnega človeštva. Zgodba o Adamovem sinu Kajnu, ki z umorom brata Abela zagreši prvi zločin, poudarja človekovo nepopolnost in njegovo odtujitev od Boga.«

Naj dodam še staroegipčanske mite.

»V času starega kraljestva (2575-2134 pr. n. št.) je vplivno svečeništvo treh glavnih egipčanskih verskih središč — Heliopolisa, Memfisa in Hermopolisa — poskušalo poenostaviti in osredotočiti številne kulte preddinastičnega in zgodnjedinastičnega obdobja. Vsako je hotelo zagotoviti nadvlado svojega stvarnika nad manjšimi bogovi in ljudmi. Mnoge mite so začeli povezovati s kozmično močjo sonca in njegovim odnosom do zemlje in neba — mogočen naravni pojav, ki je določal življenje v Egiptu. V obdobju tekmovanja verstev je bila najbolj vplivna heliopolitska zgodba o nastanku sveta. Govori o Atumu, popolnoma poistovetenem s sončnim božanstvom Rejem, ki je vzniknilo iz Nuna, prvobitnega oceana. Božanstvo Re-Atum je rodilo boga zraka Šu in Tefnut, boginjo vlage. Tadva sta zaplodila boga zemlje Geba in boginjo neba Nut. Gebovi otroci so bili nekozmična božanstva Oziris, Neftida in Set.

Poleg kozmogonij so bili osnova mitov še krajevni kulti, posebni verski prostori ali živali s človeškimi ali duhovnimi lastnostmi. Najpomembnejši mitološki temi sta vsekakor bila smrt in vstajenje. Bog Oziris je postal tako bog rastlinstva — prinašalec novega življenja, potem ko Nil neha poplavljati — kot bog mrtvih, ki je v deželi mrtvih umrlim izrekal dobrodošlico v novem življenju.

Ozirisa naj bi bil umoril in razkosal ljubosumni brat Set. Ostanke trupla so raztresli po egipčanski deželi, vendar jih je vdana žena Izis spet zbrala. S čarodejstvom je Ozirisa obudila k življenju in z njih spočela otroka Hora. Hor se je spopadel s Setom, da bi maščeval očetovo smrt. O njunem prepiru je odločalo sodišče bogov in razsodilo v prid Hora. Ozirisa so oživili in znova je zavladal kot kralj in sodnik mrtvih.«

Vsi zgornji odlomki so iz Wikipedie: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mitologija

Poznamo seveda še druge mite, starogrške, rimljanske, staroslovanske itd. V omenjenih nastopa več bogov, tako da bi lahko rekli, da imamo eno božne mite in več božne mite. V enih so bogovi osebe, v drugih je bog narava.

Kot lahko vidimo, je vsem trem zgornjim mitom skupno, da so bogovi ustvarili kaos in nasilje oziroma Zlo, potem pa so ga poskušali z novim nasiljem spraviti v red:) To je tipični primer karmičarskega zavajanja in laganja, da je Zlo možno urediti le z drugim Zlom po formuli »zob za zob, oko za oko«.

Kakšni nesposobni bogovi so to, ki niso sposobni ustvariti popolnega Sveta in popolnih bitij? Če uporabimo križ-ščanski izraz, da je bog ustvarili človeka po svoji podobi, dobimo pravi odgovor na to vprašanje:) Ne samo da so karmičarji nesposobni ustvariti karkoli Dobrega, oni so Zla bitja, ki jih zanima samo Zlo. Zato ima Zlo tudi tako pomembno, ključno in centralno mesto v vseh njihovih mitih, religijah in ideologijah. Naj vam povem, da je nekaj dobrih stvari, ki so na svetu, tu le zato, da jih karmičarji kot uničevalci in ubijalci lahko poškodujejo, uničijo in ubijejo.

Glede na to, da so bogovi nastali iz sladke in grenke vode, in iz oceana kot slane vode, in celo iz vlage kot vlažne vode:), ne bi bilo čudno, če bi kakšen bog nastal tudi iz kisle vode, na primer iz Radenske:)

Klun, lažni bog, ki je v resnici le lažnivi človek.

Poglejmo konkreten primer Mita o Stvarniku. Tu je sporočilo od Neala Donalda Walscha, avtorja knjig Razgovori z bogom.

»On this day of your life

SENAD, I believe God wants you to know...

...that you are deeply loved by God.

Do you know that?I mean, do you really know that?

Because if you do, you will move through life without

fear. You will know that only Perfection can occur.

Yes, yes, I know, sometimes the things that occur don't

look perfect...but that is only a matter of perspective.

Because you can't see Perfection does not mean it is not

there. Give it Time. It will show itself for sure. Then you

will again smile at God's love...and how it plays out.

For now, trust that it will. Always. And in all ways.

I would not tell you this were it not true.

Love, your Friend ... » (Podpis)

»Na ta dan tvojega življenja, verjamem, da bog želi, da veš … da te bog zelo ljubi. Ali veš to, mislim, ali res veš to? Ker, če veš, potem boš šel skozi življenje brez strahu. Vedel boš, da se ti lahko zgodi samo Popolnost. Ja, ja, vem, včasih se zgodijo stvari, ki nimajo videza popolnosti, ampak to je samo stvar gledišča. Če ne vidiš Popolnosti, to ne pomeni, da je ni tam. Počakaj malo in se bo zagotovo pokazala. Potem se boš znova nasmehnil božji ljubezni … in kako se bo odvrtelo. Za zdaj, zaupaj, da se bo. Vedno in na vse načine. Tega ti ne bi rekel, če ne bi bilo res.

Z ljubeznijo, tvoj Prijatelj.« (Podpis)

»I believe God«, »Jaz verjamem (v) boga«, se začnejo vsa njegova sporočila iz te serije. On ne ve, kaj »bog« želi ali ne želi zame, on »verjame« oziroma predpostavlja kar nekaj. Potem pa pozabi, da le predpostavlja in nadaljuje, kot da je to res. No, tako deluje mit:) Izmišljotina oziroma laž, ki jo ponavljajo toliko časa in tako dramatično, da postane resnica.

»Če res veš, boš šel skozi življenje brez strahu.«:) Verniki se najbolj bojijo ravno boga, še bolj kot hudiča samega:) Zato imajo zelo upravičen razlog, saj jih bog »ljubi« z vsemi možnimi oblikami Zla, revščine, nasilja, omejitev, bolezni in poškodb, mučenja in trpljenja z bridko smrtjo vred. In jih sadistično kaznuje na vsakem koraku. Če imaš takšnega prijatelja, ne rabiš sovražnikov. Oziroma, boj se božje ljubezni:)

Popolnost, o kateri govori Neal, je popolnost Zla, ki ga karmičarji kot Zla bitja predstavljajo kot Popolnega, saj je to njihov Ideal. Oni ga nujno potrebujejo zase. Zlo samo po sebi je res Popolno, in to Popolno Zlo. Popolnost je drugače pozitivni izraz za Dobro. V Zlu ni ničesar pozitivnega in Dobrega. Tudi če malo »počakaš«, se v Zlu ne bo pojavilo nič Dobrega. T.i. sreča v nesreči bi bila lahko tudi sreča brez nesreče:) Za Dobro ne rabimo Zla.

Na koncu nam Neal še reče, da naj zaupamo oziroma verujemo v boga in bo vse v redu. Ha, ha, ha. Neal, ali ne veš, da boš po fizični smrti in pregledu življenja izklopljen? Ali ne veš, da bodo karmičarji potem vklopili tvojega inkarnanta in ga poslali domov ali v karmični zapor, ti pa boš za vedno izgubil življenje, zavedanje in telo? Ali je to dobro zate? Predlagam ti, da pokličeš tvojega »boga« in ga vprašaš, če je to res. Naj ti še povem, da on v resnici sploh ni »bog«.

In kdo je v resnici? Tu je odlomek iz 3. knjige Pisma Palkijem Sporočila mojim prijateljem na drugem planetu.

»Kot sem napovedal v 1. knjigi, je tu ime Nealovega t.i. boga, ki je le neko bitje iz drugega planeta, ki se lažno predstavlja kot »Stvarnik«.

Emi je s pomočjo vesoljske tehnologije 1. avgusta 2018 pogledala in povedala, da je Nealov »bog« v resnici:«Kralj planeta, sedi sam v sebi, ime mu je Klun. On je en od šestih takšnih bitij. Vsi so isti in enakovredni, ni vodje. Njihov klan se imenuje Setra. Sedijo skupaj, en se oglaša, komunicira. Njihov planet-ladja, »polica« je Xendra. Potujejo okrog, so iz drugega vesolja, outlanders.««

Neal, pokliči Kluna in vprašaj, če je to res. Tu je še darilo zate. Tvojemu inkarnantu je ime Herbie Pocapan, iz osončja Poruda, s planeta Nota, iz države Akron, iz mesta Bul. Herbie dela kot učitelj. Če se boš naučil budno sanjati, boš to lahko tudi sam izvedel. Lahko pa pokličeš Kluna in ga vprašaš, če je to res. Glede na to, da rad laže, je veliko vprašanje, če ti bo povedal resnico. Morda ti bo odgovoril z mitološkim »Na ta dan tvojega življenja, verjamem, da kot bog želim, da veš … da te zelo ljubim. Ali veš to, mislim, ali res veš to?«:)

Naj zaradi resnice napišem, da je Klun, ki se lažno predstavlja kot bog in je Nealu v Razgovorih povedal veliko laži, povedal tudi nekaj resnic in koristnih napotkov. Čisto po karmičarski formuli 50-50:), s katero namerno ustvarjajo shizofrenični razcep z besedami »bog te ljubi«, z dejanji pa povzroča ogromno Zla in trpljenja. Od vernih zahtevajo, da svoje življenje, telo in pamet prepustijo Cerkvi in bogu in da ne razmišljajo s svojo glavo. V takšnih in očitno konfliktnih izjavah naj se zadovoljijo s »čudna so pota Gospodova«.

Podobna neumnost je tudi izjava, s katero branijo boga in rečejo, da je bog ustvaril čisto Vse, razen Zla. Zlo naj bi ustvarili ljudje:) Ali kot pravi Neal, verjemi in zaupaj, da je Zlo Dobro zate. Veruj še močneje, da te bog ljubi, čeprav živiš v Zlu in trpljenju. Bolj kot verjameš in veruješ v laži in neumnosti, boljši vernik si. To imenujejo »moč vere«:) Če imaš šibko vero in se ti pojavljajo dvomi in sumi glede očitno konfliktnih izjav, rečejo, da je tvoja vera šibka. Svarijo te, da te hudič preizkuša in preverja moč tvoje vere. Pretvarjajo se, kot da bi bil Satan za njih nekaj slabega:) Oni so ustvarili boga in še raje Satana, ki je njihov pravi bog. Če pristaneš na to, da je črno belo in Zlo Dobro, lahko s tabo delajo, kar hočejo. In to tudi delajo z vernimi, dobesedno se delajo norca iz njih. Če bi ti pek v trgovini rekel, da je črni kruh bel, tega ne bi verjel. Tudi če bi rekel, da so čudna pota pekova, tega ne bi sprejel:) Ostal bi pri zdravi pameti in dobro ločil Zlo laži od Dobrega resnice.

Skočimo ven iz karmične škatle laži in neumnosti

Vse informacije na Zemlji so bile do sedaj le karmičarski miti, saj so jih oni preko scenarijev vsilili inkarnantom, te pa prisilili v inkarnacije na planete pod njihovo okupacijo. Poleg mene je na celem planetu le še nekaj oseb, ki pišejo o karmičarjih in Karmični organizaciji kot o Zlih bitjih, vendar oni nimajo takšnih in toliko konkretnih izkušenj s karmičarji kot jaz. Za osebne izkušnje s karmičarji je ključno odlično znanje budnega sanjanja, saj jih tu na Zemlji ne boste srečali. Oni so prisotni, ampak jih ne vidite. Z vami se ne bodo pogovarjali in vam pripovedovali o njih in o njihovi organizaciji. Največkrat boste imeli opravke z njihovimi hlapci, ki vam bodo hinavsko podtikali škodljive misli in vas navajali na neumnosti in škodljiva dejanja, tudi na umore in samomore. Moje pisanje je tako dejansko out-of-the-box, izven karmičarske mitološke škatle laži, prevar in goljufij in predstavlja popolnoma drugačno in ne-mitološko razlago Sveta oziroma Obstoja.

Temelj moje razlage je Čisto Zavedanje in sočasnost večnega Obstoja. Stvarnik ne obstaja, saj Zavedanja in Energije ni mogoče ustvariti ne uničiti. To pomeni, da oba obstajata od vedno za vedno. To pomeni, da se vse dogaja sočasno in ne zaporedno. To pomeni, da je karmičarska razlaga, ki temelji na vzroku in posledici, lažna in lažniva. Po tej razlagi oziroma Mitu o Stvarniku, naj bi bil Stvarnik Vzrok, mi pa posledica. Po tem takem naj mi – baje:), sploh nismo resnična bitja, ampak le Stvarnikovi udi. To je seveda navadna laž. Na našo največjo srečo sem to ugotovil, razkrinkal Karmično organizacijo kot vesoljsko Laž. S tem, ko sem iz sebe izločil svojega inkarnanta Fedjo, sem tudi konkretno dokazal, da je Mit o Stvarniku in Karmična organizacija, ki temelji na tem mitu, velikanska prevara. Stvarnik ne obstaja, vsi mi smo resnična, originalna in samostojna bitja.

Vse mite, religije in bogove so si izmislili karmičarji, ki so Zla bitja. Sami pišejo scenarije za vse, kar se dogaja na planetih pod njihovo okupacijo. Zato je tudi toliko Zla in trpljenja v vseh možnih oblikah. Njihovi bogovi, kot je na primer »ljubosumni, jezni in maščevalni« Jahve, ki je skupini bog Judom, križ-ščanom in muslimanom, so Zla bitja. Zato ni čudno, da nas lažno ljubijo in resnično sovražijo.

Dragi prijatelji, na današnji dan želim, da veste:), da ste vi Čudovita Bitja Čistega Zavedanja, Ljubezni in Modrosti, resnična, originalna in samostojna bitja, in da vam želim veliko veselja, radosti in sreče v Ljubezni in Prijateljstvu.

Vse najboljše za vse.

Seno

Več o Mitu o Stvarniku in lažnivih karmičarjih lahko preberete v moji seriji knjig Pisma Palkijem Sporočila mojim prijateljem na drugem planetu.

Vse tri dele si lahko sposodite ali kupite na:

https://www.biblos.si/rezultati-iskanja?q=senad

Na istem naslovu dobite tudi brezplačno knjigo Vi niste vaš um Vi ste Čudovito Bitje Čistega Zavedanja.

Vabim vas, da se naročite na e-novice za prebujanje, osebni, partnerski in družinski razvoj ter spoznavanje vaše Čudovitosti.

Dobili boste brezplačno knjigo »Kje sta Don Juan in Carlos Castaneda?«, v kateri opisujem primerjavo med starodavnim sistemom za osebnostni razvoj in mojim modelom za prebujanje.

Kliknite tu in se naročite tam:)

https://www.pismapalkijem.si/brezplacna-knjiga/

Dobrodošli in vse najboljše.

3 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20200621115544621Domov
Powered By GeekLog