Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20200225152424123
ZPS pregled ponudbe financiranja ekoloških naložb: Na banko ali Eko sklad?

torek, 25. februar 2020 @ 15:24 CET

Uporabnik: Sonce

Učinkovita raba in obnovljivi vire energije, električna vozila in druge okolju prijazne naložbe so smiselne in zaželene, saj prinašajo prihranke in pozitivno vplivajo na okolje, a jih je treba tudi financirati.

Eko sklad nudi finančne spodbude za ekološke naložbe na kar devetih področjih, medtem ko banke ponujajo različne t.i. ekološke oz. zelene kredite, ki so namenjeni različnim namenom - od nakupa avtomobila, energetsko varčnih gospodinjskih aparatov, varčne bele tehnike, obnove izolacij in kritin, do gradnje ali nakupa nizkoenergijske oz. pasivne eno- ali dvostanovanjske stavbe. Vse banke, ki imajo eko kredite v ponudbi, jih dajejo tudi nekomitentom (nekatere sicer po slabših pogojih), zato ZPS svetuje, da pred izbiro skrbno preverite ponudbo.

Na ZPS so pogledali, kakšne možnosti ponujajo banke in kaj zagotavlja Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad).

Abanka: za vozila in gospodinjske aparate
Pri Abanki ekološki potrošniški kredit ponujajo že nekaj let z enako obrestno mero, ki je za 0,2 odstotne točke nižja od tiste pri potrošniških kreditih, stroški obdelave vloge in odobritve kredita pa so polovični (razen za hipotekarne kredite). Več na https://bit.ly/2HFoJ98

BKS: za ekološke namene
Pri BKS banki ponujajo dva kredita za ekološke naložbe - zeleni namenski potrošniški kredit in zeleni stanovanjski kredit. Prvi omogoča financiranje od 2000 do 20.000 evrov z dobo odplačila do osem let in obrestnimi merami, ki so od tistih za potrošniške kredite nižje za 0,2 do 0,5 odstotne točke, nižje so tudi zavarovalne premije. Več na https://bit.ly/2HFoJ98

Delavska hranilnica: za vozila, električno energijo in čistilne naprave
Eko kredit Delavske hranilnice ima sestavljeno obrestno mero 6-mesečni euribor in pribitek 2,8 odstotne točke, doba odplačila je sedem oziroma deset let za sončne elektrarne. Primerljivega potrošniškega kredita s spremenljivo obrestno mero nimajo v svoji ponudbi, potrošniški kredit s hipotekarnim zavarovanjem pa ima nižji pribitek (2,3 odstotne točke). Več na https://bit.ly/2HFoJ98

Deželna banka Slovenije: za ekološke namene
DBS ponuja eko kredit za zneske do 25.000 evrov, z dobo odplačila sedem let za potrošniške kredite in deset let za hipotekarne. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 1,55 odstotne točke, kar pomeni, da je od primerljivih kreditov DBS bistveno nižja, in sicer za približno dve do tri odstotne točke. Več na https://bit.ly/2HFoJ98

Sparkasse: za zelena vozila in bivališča
Pri banki Sparkasse imajo v ponudbi dve vrsti kreditov. Pri zelenem kreditu na kolesih je doba odplačila do sedem let, izposodite si lahko od 1500 do 35.000 evrov. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 2,99 odstotne točke. V primerjavi z njihovim potrošniškim kreditom je ta bolj ugoden, saj se pribitki sicer gibljejo okrog pet odstotnih točk, nižji je tudi strošek odobritve. Več na https://bit.ly/2HFoJ98

Eko sklad: subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe
Slovenski okoljski javni sklad je edina specializirana ustanova pri nas, ki zagotavlja finančno podporo okoljskim projektom. Gospodinjstva, podjetja in javni sektor spodbuja k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju - rezultat so nižji stroški naložb, poznejši prihranki, bolj čisto okolje in izboljšana kakovost bivanja. Izvajajo tudi brezplačna energetska svetovanja ter podpirajo projekte na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.  

Eko sklad nudi finančne spodbude za ekološke naložbe na kar devetih področjih:

· Voda: male čistilne naprave in čistilne naprave za pitno vodo, protipoplavne pregrade, priklop na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, ponikovalni sistem za padavinske vode, zbiralnik deževnice.

· Električna samooskrba: male sončne, vetrne in vodne elektrarne, mikro sončne elektrarne, mikro soproizvodnja toplote in električne energije.

· Vozila: električna in hibridna vozila, osebna vozila na plin.

· Gospodinjski aparati: A+ ali višjega razreda.

· Odpadki: hišni kompostnik.

· Menjava cevi in oblog: azbestne kritine in obloge, cevi in obloge, ki vsebujejo nevarne snovi.

· Izolacija in okna: fasada, klet in tla, streha ali strop proti neogrevanemu prostoru, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zunanje stavbno pohištvo.

· Ogrevanje in prezračevanje: kondenzacijski kotli, kurilne naprave na lesno biomaso, optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacija), solarni ogrevalni sistem, toplotne črpalke.

· Nakup/gradnja/celovita obnova stanovanjske stavbe: celovita obnova stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v novi ali skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi, skoraj ničenergijske ali nizkoenergijske stavbe. Več na https://bit.ly/2HFoJ98

Vir: www.zps.si/

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20200225152424123Domov
Powered By GeekLog