Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20200109222922534
Človek – bitje mnogoterih razsežnosti 20.del

sreda, 15. april 2020 @ 05:02 CEST

Uporabnik: Pozitivke

V vsaki obliki, v kateri je prisoten duh, obstaja »sloj« ali bolje moč in volja neke zavesti, ki izhaja, ki izgrajuje in oblikuje, ki je vezana na toisto obliko. Manj kot je duh snoven, zgoščen, višja in bolj razprta Univerzalna, Vesoljna je njegova zavest.

Človek se nahaja v stanju, ki bi ga lahko poimenovali na polovici poti svojega razvoja, torej na sredini med najbolj zamolklo, zamegljeno zavestjo in Vesoljno Zavestjo Kristusa. Zavest je v primeru nas kot človeka duh, ki govori svoji duši, eterskemu in fizičnemu telesu, zavest Angela je duh, ki govori človeku, zavest Nadangela je duh, ki govori Angelu, narodu, itd.

Dosegli smo višek snovnosti. Namreč, nikoli nismo bili in nikoli več ne bomo enako snovno trdni, čeprav se kot kolektivna zavest nahajamo nekje na sredini razvoja Projekta-človek.

Poglejmo si še primerjavo teozofske in antropozofske razvrstitve sedmih ravni bivanja in sedmih zavesti.

 

 

Teozofija
Ravni bivanja

 

Antropozofija
Ravni bivanja (Sanskrt)

 

Sedem zavesti

7

Božanski-absolutni

Človek duh=(Atman)

Intuitivna zavest

6

Raven intuicije

Vitalni duh=(Budhi)

Inspirativna zavest

 

Duhovno-kavzalni

Višji jaz-duhovni jaz=(Manas)

Imaginativna zavest

4

Višji um

Ozaveščena duša in duh

Človek-budna zavest

3

Nižji um

Duša občutkov in razuma

Žival-spanje s sanjami

 

Astralni

Eterični

Rastlina-spanje brez sanj

1

Fizično-eterični

Fizično-materialni

Mineral-trans

Prvo višjo zavest imenujemo Višji Jaz,Bit, Samost,Imaginativna zavest ali Manas po Sanskrtu ali Angelska zavest(Angeli kot duhovna bitja – sinovi življenja). Razvijamo jo ali se v nas razpira skozi zavestno in hoteno delo na sebi skozi nas kot duha, v obliki prevzgoje duševnih nesvobod, kamor uvrščamo vzorce ali dvojnike jeze, sovraštva, strahu, skrbi, žalosti, karakter,…. Postopoma pridobivamo uvid v eterski svet bivanja, v katerem živijo elementarna bitja kot izgrajevalci snovnosti in njenih značilnosti.

Druga višja zavest se imenuje Vitalni duh ali Inspirativna zavest(Antropozofija), Budi po Sanskrtu ali Nadangelska zavest(Nadangel kot duhovno bitje naroda). Mi kot duh prevzgajamo eterske nesvobode (navade, potrebe, temperament,…), zato pričenjamo zaznavati duševni svet bivanja, v katerem bivajo in delujejo tudi vzorci, dvojniki. Šele z dovršenim razvojem Inspirativne zavesti lahko na primer jasnovidec resnično ve, koga vidi, s kom se pogovarja. Kaj menite ali bi v Sloveniji zlahka našli nekaj že skorajda pravih posvečencev, ki resnično vedo, s katerim nesnovnim bitjem teče dialog?

Rudolf Steiner se je ravno zato odrekel jasnovidnosti kot antičnim skrivnostim posvečenstva, še iz obdobja Atlantide (predhodna 15 000 let trajajoča epoha). Le in predvsem z aktivnim zavestnim delovanjem duha na duševno – eterski ravni bivanja lahko razvijemo prave in varne moči jasnovidnosti. Večina tistih, ki vidi, ne ve, če resnično vidijo in kaj vidijo, slišijo. Šele s popolnim razvojem inspirativne zavesti, se ti bitje ali zavest pošteno predstavi: »Jaz Sem Jezus, Marija, Lucifer,….« O tem smo že nekaj več napisali v predhodnih novicah na temo Zaljubljenost in ljubezen (drugi del), v delu razmišljanja o družinskih postavitvah.

Toplo priporočam, da si tudi to preberete. Novice o drugi višji zavesti bi lahko zaključili z besedami: »Radosten naj bo tisti, ki resnično pozna, ne da bi videl, jasnoslišal, zaznaval kot bioenergetik,…. Postopoma bomo vsi postali terapevti, vsaj za rastline in živali, zato svetujem, da se odgovorno urimo v svobodnem razmišljanju in delovanju, da bomo nekoč postali vsaj tako sposobni, kot je znanost na fizično snovni ravni življenja, bioenergetik, akupunkturolog na eterski ravni bivanja, jasnovidec na duševni in Posvečenec na duhovni ravni ali dimenziji življenja.

Intuitivno zavestali Človek Duh, Atmanpo Sanskrtu ali Zavest Arhajev(Angeli vodniki ali duhovna bitja časa), kot tretjo višjo zavest razvijamo z notranjo pobudo duha skozi najzahtevnejše procese prevzgoje nesvobod naše fizično-snovne ravni življenja, kamor uvrščamo konstitucijo, instinkte po preživetju, reprodukciji, pitju, prehranjevanju,…. Z besedo intuicija kot zreti ali neposredno spoznanje ali biti v vsem eno z vsem, naj bi imeli v mislih Intuitivno zavest. Ponavadi se besede imaginacija, inspiracija ter intuicija neodgovorno in nenatnačno uporablja, podobno kot že omenjena beseda energija. S popolnim razvojem Intuitivne zavesti bomo zaznali, videli duhovni svet in vsa bitja, zavesti, ki v njem živijo, delujejo. Sodelovali pa bomo tudi pri ustvarjanju. Že z nesvobodnimi mislimi marsikaj neplemenitega ustvarjamo. Nekaj povsem drugega pa je stvarnost duhovnega sveta. Toliko o tem, tudi kot spodbuda za korenito delo na sebi. Vsaka priložnost izgubljena, brez velikega, mnogo večjega napora ne vrne se nobena. Kal, brsti vsake izmed treh višjih zavesti kot treh otročičev že od nekdaj prebivajo v nas kot Dar ali Božja Milost. Kaj bomo z Darovi počeli, pa je naša svobodna volja. Naj še enkrat ponovim, tudi sebi: »Večje priložnosti kot jo imamo na razpolago za razpiranje kličnih listov treh Višjih zavesti, še ni bilo in je, verjamem, da sem prav razumel, tudi nikoli več ne bo. Zatorej…

SE NADALJUJE

Franc Božjak

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20200109222922534Domov
Powered By GeekLog