Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20111209155023235
V letu 2012…

petek, 9. december 2011 @ 15:50 CET

Uporabnik: Sonce

Dne 6.12.2011 smo se v okviru projekta »NVO varujejo naše zdravje« udeležili drugega dela zaključne prireditve Evropskega leta prostovoljstva, ki se je pričel ob 14.00 v Dvorani Union v Mariboru.

Predstavljeni so bili predlogi akcijskega načrta za leto 2012, ko bo treba Zakon o prostovoljstvu uskladiti z drugimi zakoni. Leto 2012 bo potekalo v znamenju obvladovanja administracije in vrednotenju prostovoljskega dela. Kriteriji vrednosti prostovoljstva bodo vključeni v javne razpise tudi drugih resornih ministrstev in ne le tistih, ki pokrivajo področje prostovoljstva.

Zaželena bi bila sistemska vključitev stičišč v prostovoljske dejavnosti, pripravil pa se bo tudi katalog prostovoljskih organizacij. Potrebno bo razviti nacionalne oblike programov evidentiranja oz. vrednotenja prostovoljskega dela in oblikovati oceno smotrov izdelave vzorčnih primerov medgeneracijskih centrov. Leto 2012 bo tako potekalo v duhu urejanja organiziranosti prostovoljstva na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Posebna pozornost se bo namenila promociji prostovoljstva in Zakona o prostovoljstvu. Kot so govorniki poudarili, ločimo tri skupine ljudi, ko gre za ta zakon. Ena skupina zakon dobro pozna, druga deloma in tretja zakona sploh ne pozna. Promocijo prostovoljstva bo potrebno vnesti tudi v sistem izobraževanja in vzpostaviti interesno povezavo med lokalno skupnostjo, lokalno oblastjo in prostovoljskimi organizacijami. Promoviralo se bo formalno in neformalno prostovoljstvo, sosedska pomoč, korporativno prostovoljstvo. Polonca Šega iz Ministrstva za javno upravo je poudarila pomen e-prostovoljstva, ki pri nas še ni razvito.

Generalni direktor Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Davor Dominkuš je predstavil leto 2012 v luči »aktivnega staranja« in medgeneracijske solidarnosti. Spodbujala se bo delovna aktivnost oz. zaposlovanje starejših, pomoč starejšim v lokalnem okolju, zdravje in zdravstvena oskrba starejših (zdravo staranje), mobilnost starejših v najširšem pomenu besede in možnosti uporabe IKT tehnologije za starejše. Mlade bo potrebno izobraziti in vzgajati v duhu solidarnosti, strpnosti in sodelovanja s starejšimi (dogovor z Uradom za informiranje glede sofinanciranja projektov, ki se bodo ukvarjali s tovrstnimi tematikami). Direktor Dominkuš si bo prizadeval, da bi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pridobilo iz proračuna dodatna sredstva namenjena razpisom za tovrstne projekte. Pomemben dogodek bo tudi Festival za tretje življenjsko obdobje.

Potrebno je opozoriti, da Evropska komisija v letu 2012 ne bo na temo medgeneracijske solidarnosti in »aktivnega staranja« namenjala nobenih posebnih sredstev, bodo pa nacionalni razpisi. Tem temam bo Evropska komisija posvetila več pozornosti v letu 2013.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20111209155023235Domov
Powered By GeekLog