Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20100809160958500
Varuhinja sprejela predstavnike Sveta romskih skupnosti RS

ponedeljek, 9. avgust 2010 @ 16:09 CEST

Uporabnik: Sonce

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik s sodelavci se je danes, 9.. 8. 2010, v prostorih Varuha človekovih pravic (Varuh) sestala s predstavniki Sveta romske skupnosti RS (Svet), in sicer s predsednikom Marjanom Drvaričem, podpredsednikom Slavkom Cenerjem in dvema članoma, Mojco Rakipov in Jožekom Horvatom - Mucem.

Gre za prvi uradni sestanek Varuha človekovih pravic RS (Varuh) s predstavniki Sveta. Beseda je tekla zlasti o delovanju Sveta, participaciji različnih romskih skupin v Svetu in financiranju romske skupnosti.

Ugotovljeno je bilo, da pri financiranju romske skupnosti prihaja do nekaterih nejasnosti in nepreglednosti. Predstavniki Sveta so kot pereče izpostavili zlasti vprašanje avtonomije pri razdeljevanju teh sredstev. Nepreglednost financiranja naj bi bila med drugim razlog za razdor in razprtije med člani romske skupnosti.

Varuhinja ugotavlja, da so pravne podlage za financiranje romske skupnosti v Sloveniji pomanjkljive, ali pa jih sploh ni. V okviru svojih pooblastil bo pristojnim organom zato predlagala sprejem takšnih ukrepov in predpisov, ki bodo povečali avtonomijo romske skupnosti pri porabi sredstev in ki bodo pod enakimi pogoji in v skladu z vnaprej določenimi kriteriji omogočali dostop do sredstev vsem skupinam Romov v Sloveniji.

V zvezi s sestavo in delovanjem Sveta in politično participacijo Romov je varuhinja s predstavniki Sveta odprla vprašanja o možnih spremembah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Kot je znano, je Ustavno sodišče Varuhovo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti tega zakona v delu, ki se nanaša na sestavo Sveta, zavrnilo, vendar pa je v obrazložitvi odločbe in v odklonilnem ločenem mnenju dveh sodnikov navedlo vrsto argumentov, ki govorijo v prid mnenju, da način zastopanja posameznih skupin Romov v Svetu ni ustrezen.

Ustavno sodišče je v zvezi z reševanjem tega vprašanja Varuha napotilo na Državni zbor RS, zato so sogovorniki spregovorili tudi o možnih oblikah sodelovanja posameznih romskih skupin znotraj Sveta. Predstavniki Sveta se zavedajo določenih pomanjkljivosti zakona o romski skupnosti, vendar opozarjajo, da bi Romi že v okviru veljavne zakonodaje lahko bolj odgovorno sodelovali pri delovanju Sveta.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20100809160958500Domov
Powered By GeekLog