Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/2010012614374318
20. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah

torek, 26. januar 2010 @ 14:37 CET

Uporabnik: Sonce

Leta 1989 so svetovni voditelji sklenili, da otroci potrebujejo posebno konvencijo namenjeno izključno njim, saj potrebujejo posebno skrb in zaščito. Voditelji so želeli zagotoviti priznanje sveta, da imajo tudi otroci človekove pravice. Kratek povzetek konvencije lahko preberete TUKAJ.

Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta 20. novembra 1989 na seji Generalne skupščine Združenih narodov in je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, ki na enem mestu vključuje celotni razpon človekovih pravic, vključno s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in socialnimi pravicami.

Konvencija je skoraj univerzalno priznana, saj jo je do danes ratificiralo 192 držav (z izjemo ZDA in Somalije), ki so se s tem obvezale, da bodo ustvarile nov, prijaznejši svet za otroke. Določila in načela Konvencije o otrokovih pravicah predstavljajo vodilo UNICEF-ovega delovanja na področju zagovorništva in zaščite otrokovih pravic, pomoči otrokom pri zadovoljevanju osnovnih potreb in širitvi priložnosti, da dosežejo svoj polni potencial.

Dokument vsebuje pravice, ki bi jih morali uživati vsi otroci in postavlja osnovne standarde za otrokov razvoj v različnih starostnih obdobjih ter na različnih področjih njegovega življenja. Konvencija določa te pravice v 54 členih in dveh izbirnih protokolih.

Opredeljuje osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico do preživetja, do razvoja vseh otrokovih potencialov, do zaščite pred karšnim koli izkoriščanjem in do sodelovanja ter udeležbe.

Vsaka pravica, opredeljena v Konvenciji o otrokovih pravicah, je del človekovega dostojanstva in skladnega razvoja vsakega otroka. Konvencija ščiti otrokove pravice s tem, da postavlja osnovne standarde zdravstvene oskrbe, izobraževanja ter pravnih, civilnih in socialnih storitev.

Države, ki so podpisale konvencijo, so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice, razvijale in izvajale politike v luči največjega interesa otrok ter dopolnile svojo zakonodajo tako, da bodo v celoti uresničevale člene konvencije. Vsakih pet let morajo o svojem napredku obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov.

Konvencijo sestavljajo štiri glavna načela:

- nediskriminacija, 
- najboljša korist otroka, 
- pravica do preživetja in zaščite, 
- pravica do participacije/soudeležbe.

V konvenciji zasledimo štiri skupine pravic:

1. pravice do preživetja (npr. pravica od zdravstvenega varstva)
2. pravice do razvoja (npr. pravica do izobraževanja)
3. pravice do zaščite (npr. pravica do zaščite pred izkoriščanjem)
4. pravice do participacije/soudeležbe (npr. pravica do izražanja mnenj)

Obstajata dva izbirna protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah:

- Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah in o sodelovanju otrok v oboroženih konfliktih 

- Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah, o prodaji in prostituciji otrok in otroški pornografij

Vir: unicef.si

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/2010012614374318Domov
Powered By GeekLog