Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20090617232857208
Javni razpis in informativna delavnica za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva

sreda, 17. junij 2009 @ 23:28 CEST

Uporabnik: Sonce

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Informativna delavnica glede javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

22.6.2009 ob 10.00 bo ministrstvo za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico, ki bo potekala v prostorih Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, kjer bodo podrobneje predstavljeni pogoji razpisa.

Vabilo: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/
jr_soc_podjet_delavnica_vabilo_120609.pdf
.

12. 6. 2009 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo »Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake  možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje razvojnih projektov z namenom spodbujanja  dostopa  do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega podjetništva.

Rok za oddajo vlog: 17. 8. 2009 do 12. 00 ure.

Info: www.mddsz.gov.si/si/javna_narocila_in_javni_razpisi.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20090617232857208Domov
Powered By GeekLog